Kobieta pracująca nad zaawansowanym planowaniem i harmonogramowaniem.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Opcenter Advanced Planning and Scheduling

Optymalizacja planowania i harmonogramowania produkcji przy użyciu naszej zaawansowanej rodziny produktów APS zapewnia efektywność produkcji, minimalizuje przestoje i poprawia jakość obsługi klienta.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Opcenter APS

Oprogramowania Opcenter APS można używać do długoterminowego planowania strategicznego (w skali miesięcy i lat), średnioterminowego planowania taktycznego (w perspektywie tygodni) oraz do szczegółowego sekwencjonowania i harmonogramowania.

+25%

Produktywność

Wykrywaj wąskie gardła i skróć czas konfigurowania linii. Zwiększ wykorzystanie maszyn i narzędzi. Zmniejsz liczbę prac w toku.

-50%

Inventory

Zmniejsz ilość odpadów, Łatwo identyfikuj niedobory. Zoptymalizuj przepływ materiałów i synchronizację produkcji.

+50%

Terminowe dostawy

Zwiększ dostępność i wydajność. Skróć czas realizacji zamówień. Popraw zgodność z prognozami.

Przykład wdrożenia

Natural One

Natural One case study
Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

Firma:Natural One

Branża:Produkty konsumenckie i handel detaliczny

Lokalizacja:Sao Paulo, Brazil

Siemens Software:Opcenter APS

Odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich uczestników procesu

Kierownicy operacyjni

Dokładne prognozy pomagają zaspokoić wymagania dotyczące produkcji, utrzymywać niski poziom zapasów i wysoki poziom wykorzystania zasobów. Elastyczność umożliwia dostosowywanie planów do żądań pojawiających się w ostatniej chwili.

Sprzedaż

Szybko reaguj na żądania klientów i dbaj o ich zadowolenie, nie tracąc przy tym kontroli nad planowaniem. Dowiedz się, jak zrównoważyć i ustalić priorytety możliwości produkcyjnych i ograniczeń.

Finanse

Zachowaj kontrolę nad kosztami i poznaj wpływ zmian wprowadzanych w planowaniu na wydajność i zapasy. Dowiedz się, w jaki sposób nowe aktywa i zasoby wpłyną na wyniki produkcji.

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

Dowiedz się więcej