Simcenter

Simcenter Prescan software

Oparta na zasadach fizyki platforma symulacyjna wykorzystywana do opracowywania i walidacji systemów ADAS i funkcjonalności zautomatyzowanego pojazdu.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Graphic of a car in traffic with sensors detecting the cars around it

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter Prescan?

Rozwiązanie Simcenter Prescan umożliwia rozwój wirtualnej weryfikacji zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) i pojazdów autonomicznych. Korzystając z naszych narzędzi, inżynierowie stosują systematyczne podejście do rozwoju z krótszymi pętlami sprzężenia zwrotnego i cyklami adaptacji, jednocześnie analizując możliwe scenariusze.

Przyspieszenie rozwoju systemów ADAS i autonomicznych
Walidacja bezpieczeństwa i niezawodności zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) i zautomatyzowanych systemów pojazdu może wymagać nawet miliardów kilometrów jazd testowych, w tym wszystkich możliwych scenariuszy we wszystkich możliwych okolicznościach. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy większość prac walidacyjnych jest wykonywana wirtualnie — szybciej niż w czasie rzeczywistym — przy użyciu symulacji; dlatego inżynierowie potrzebują kompleksowej platformy opartej na zasadach fizyki, która pozwoli im stosować systematyczne podejście.

Łatwe wykorzystanie możliwości symulacji
Korzystając z rozwiązania Simcenter Prescan, inżynierowie mogą wirtualnie zweryfikować systemy ADAS i pojazdów autonomicznych w pięciu krokach:

  1. Po pierwsze, mogą odwzorować rzeczywiste scenariusze ruchu drogowego w ciągu kilku minut, korzystając z elementów bazy danych oprogramowania Simcenter Prescan (drogi, elementy infrastruktury, postacie, pogoda i źródła światła) za pośrednictwem interfejsu graficznego interfejsu użytkownika lub interfejsu API.
  2. Następnie mogą dodawać modele czujników. Oprogramowanie może połączyć się z wirtualnym pojazdem, aby przetestować interakcję między pojazdem a otoczeniem.
  3. Rozwiązanie Simcenter Prescan ma także interfejs dla systemów sterowania do projektowania i weryfikacji algorytmów przetwarzania danych, łączenia czujników, podejmowania decyzji i sterowania.
  4. Dzięki tym wszystkim danym inżynierowie mogą przeprowadzać eksperymenty w wielu systemach operacyjnych i platformach.
  5. Wreszcie, aby uzyskać wymaganą przestrzeń weryfikacyjną, mogą wykorzystać nasze możliwości zarządzania do automatyzacji inteligentnej zmiany parametrów dla dróg, ścieżek, działań, profili prędkości, warunków oświetleniowych, zjawisk pogodowych, konfiguracji czujników, algorytmów i nie tylko.

Walidacja i weryfikacja symulacji czujników opartych na zasadach fizyki

Dowiedz się, dlaczego rozwiązanie Simcenter Prescan jest wiodącą platformą symulacyjną do efektywnego testowania systemów ADAS i pojazdów autonomicznych.

Funkcje oprogramowania Simcenter Prescan

Using Simcenter Prescan and its ADAS simulation, engineers can virtually validate ADAS and autonomous vehicle systems in five steps:

  1. First, they can replicate real-world traffic scenarios within minutes by using elements of the Simcenter Prescan database (with roads, infrastructure components, actors, weather and light sources) via the GUI, or using an API.
  2. Then, they can add sensor models. The software can connect to an ego-vehicle to test the interaction between the vehicle and its surroundings.
  3. Next, Simcenter Prescan has an interface for control systems to design and verify algorithms for data processing, sensor fusion, decision making and control.
  4. With all this data, engineers can then run experiments, which can be done on multiple operating systems and platforms.
  5. Finally, in order to cover the required verification space, they can use our orchestration to automate smart parameter variation for roads, paths, actions, speed profiles, lighting conditions, weather phenomena, sensor configuration, algorithms and more.

Walidacja zautomatyzowanej i połączonej jazdy

Złożoność pojazdów współpracujących i zautomatyzowanych wzrasta wykładniczo w porównaniu z pojazdami tradycyjnymi. Zintegrowany zestaw narzędzi wspierających pełny wirtualny cykl rozwoju ma kluczowe znaczenie dla ekonomicznego i szybkiego realizowania procesów rozwoju.

Rozwiązanie Simcenter Prescan oferuje najnowocześniejszą platformę symulacyjną dla systemów aktywnego bezpieczeństwa i systemów połączonych, która umożliwia integrację danych między czujnikami a systemami komunikacji. Testowanie można przeprowadzić w różnej skali: od kompletnych sieci ruchu, po narzędzia symulacyjne na poziomie komponentów. Testowanie sprzętu w pętli jest niezbędne dla systemów czujników i komunikacji, podczas gdy dedykowane środowisko testowe do szybkiego, bezpiecznego i powtarzalnego testowania pojazdów współpracujących i zautomatyzowanych jest wymagane do testowania kompletnych systemów. I wreszcie do walidacji i testowania wydajności dostępne jest miejsce testowania dla środowisk miejskich, międzymiastowych i autostrad.

Pojazdy poruszające się po autostradzie
Dowiedz się więcej

Powiązane treści