Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter Culgi software

Opracowuj nowe substancje o żądanych właściwościach w całym cyklu życia przy użyciu wieloskalowych symulacji chemii obliczeniowej.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Oprogramowanie Simcenter Culgi umożliwia wykonywanie symulacji substancji farmaceutycznych i kosmetycznych

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter Culgi?

Oprogramowanie Simcenter Culgi pomaga naukowcom zajmującym się rozwojem produktów i materiałów w projektowaniu nowych substancji o żądanych właściwościach w całym cyklu życia: od koncepcji przez rozwój procesu po kwestie logistyczne i analizy rynku, na jednej platformie cyfrowej.

Opracowuj lepsze substancje przy użyciu wieloskalowych symulacji chemii obliczeniowej
Wirtualne testy przesiewowe nowych materiałów na wczesnym etapie procesu rozwoju są kluczowym czynnikiem umożliwiającym innowacje w przemyśle chemicznym i przetwórczym.

Oprogramowanie Simcenter Culgi pomaga w projektowaniu nowych substancji o żądanych właściwościach w całym cyklu życia produktu: od koncepcji przez rozwój procesu po kwestie logistyczne i analizy rynku, na jednej platformie cyfrowej.

Modelowanie złożonych mieszanin, od mechaniki kwantowej do modeli mezoskalowych
Przeprowadzaj szybsze symulacje nawet najbardziej złożonych układów i twórz lepsze produkty o mniejszym śladzie węglowym. Oprogramowanie Simcenter Culgi obejmuje wszystkie aspekty symulacji wieloskalowych w dziedzinie chemii, przekraczając odpowiednią skalę długości i czasu, dzięki czemu można modelować wszystkie właściwości związane z materiałami i procesami, nie tylko na poziomie makroskopowym, lecz także na poziomie molekularnym, poprzez oddziaływania chemiczne.

Prognozowanie właściwości chemicznych i fizycznych materiałów w rzeczywistych zastosowaniach
Oprogramowanie Simcenter Culgi jest używane przez przedsiębiorstwa do przyspieszenia procesu rozwoju materiałów w dziedzinach takich jak środki chemiczne specjalnego przeznaczenia, magazynowanie energii, farmaceutyka, środki higieny osobistej i kosmetyki.

Przykładowe zastosowania obejmują wykrywanie interakcji między recepturami leków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich wytwarzania, testy przesiewowe zielonych rozpuszczalników do produkcji chemicznej w celu wzmocnienia zrównoważonego rozwoju, opracowywanie trwałych membran polimerowych do akumulatorów i ogniw paliwowych, opracowanie mieszanin chemicznych umożliwiających bardziej efektywne odzyskiwania oleju, poprawienie udarności materiałów do komponentów samochodowych oraz projektowanie lekkich i odpornych na temperaturę kompozytów i klejów.

Co nowego?

Grafika na poziomie molekularnym z oprogramowania Simcenter Culgi 2211.

Korzystaj z łatwych w użyciu aplikacji, aby niezawodnie prognozować właściwości materiałów. Płynnie przechodź od reprezentacji na poziomie atomu do gruboziarnistych reprezentacji molekularnych. Uzyskaj lepszy wgląd w reaktywność. Oprócz tego dostępne jest również wiele innych funkcji.

Możliwości oferowane przez oprogramowanie Simcenter Culgi

Receptury

Oferujące funkcje wieloskalowej symulacji chemicznej oprogramowanie Simcenter Culgi jest liderem w dokładnym modelowaniu właściwości receptur.

Prognozuj właściwości chemiczne i fizyczne materiałów w rzeczywistych zastosowaniach, od projektu po proces produkcji. Uzyskaj dostęp do kompletnego zestawu narzędzi, które umożliwiają symulowanie złożonych mieszanin w dowolnej skali.

Wieloskalowa grafika symulacji chemicznej z oprogramowania Simcenter Culgi.

Układy wielofazowe

Dzięki niezwykle efektywnym funkcjom implementacji modelowania gruboziarnistego oprogramowanie Simcenter Culgi jest doskonałym rozwiązaniem do modelowania wielofazowego.

Wykorzystaj możliwości zautomatyzowanej parametryzacji i gruboziarnistości do opracowywania złożonych modeli dziesiątków różnych cząsteczek. Wszechstronny interfejs pozwala szybko tworzyć bardzo złożone układy wielofazowe z uwzględnieniem kwestii jakości oraz działania.

Przy użyciu uznanych metodologii służących do oceny właściwości międzyfazowych i solubizacji można uzyskać wgląd w stabilność różnych układów: od prostych mikroemulsji po nawet najbardziej złożone konfiguracje liposomowe.

Grafika przedstawiająca implementację gruboziarnistą z oprogramowania Simcenter Culgi.

Polimery

Funkcje wieloskalowego modelowania w oprogramowaniu Simcenter Culgi umożliwiają łatwe i automatyczne projektowanie cyfrowego bliźniaka dowolnego preparatu polimerowego.

Możesz obliczać właściwości polimeru w różnych skalach długości i czasu: od krystalizacji i reakcji na poziomie cząstek elementarnych po morfologię mieszanin polimerowych rozdzielonych fazowo w skali mikrometrowej. Można też optymalizować formuły za pomocą projektowania obliczeniowego, umożliwiającego automatyczne sprawdzenie dużego zbioru kombinacji polimerów pod kątem żądanych właściwości przy użyciu wysokowydajnego przetwarzania danych.

Grafika przedstawiająca polimery z oprogramowania Simcenter Culgi.

Rozwiązania

Zmieniające się przepisy i nowe odkrycia zazwyczaj zmuszają inżynierów do ponownego opracowania receptur produktów, szczególnie w branży środków higieny osobistej. Właściwa ocena stabilności, działania i toksyczności nowego rozwiązania jest złożonym i kosztownym zadaniem.

Kompleksowa platforma Simcenter Culgi umożliwia szybkie opracowywanie i testowanie nowych receptur. Dzięki zautomatyzowanej parametryzacji i generatorowi molekularnemu można projektować i błyskawicznie modelować innowacyjne rozwiązania, a następnie przeprowadzać ich kompleksową ocenę, aby szybko reagować na zmiany i badać przestrzeń chemiczną.

Grafika przedstawiająca testowanie nowych receptur z oprogramowania Simcenter Culgi.

Modelowanie wieloskalowe

Oprogramowanie Simcenter Culgi do chemii obliczeniowej, obejmujące całą hierarchię skal materiałowych, umożliwia opracowywanie innowacyjnych materiałów, aby nadążyć za dynamicznie zmieniającym się środowiskiem.

To wyjątkowe oprogramowanie obejmuje wszystkie istotne aspekty chemii obliczeniowej: od modelowania kwantowego przez modelowanie molekularne i gruboziarniste po informatykę i termodynamikę.

Można go używać do przeprowadzania symulacji rzeczywistych modeli z wykorzystaniem określonych schematów pracy ułatwiających przepływ danych parametrów od modelu kwantowego do poziomu kontinuum. W połączeniu z obszerną biblioteką obliczeniową pozwala to określać parametry fizyczne z dużą dokładnością i umożliwia opracowywanie innowacji materiałowych we wszystkich skalach długości i czasu.

Wizualizacja z oprogramowania Simcenter Culgi przedstawiająca skalę długości na poziomie kwantowym, molekularnym, gruboziarnistym, mezo i kontinuum.

Symulacje gruboziarniste

Dzięki zintegrowanym funkcjom automatycznego odwzorowania i algorytmowi parametryzacji oprogramowanie Simcenter Culgi jest liderem w dostarczaniu rozwiązań modelowania nano- i mikrostrukturalnych układów chemicznych.

Eliminując żmudne projektowanie modelu gruboziarnistego, można w ciągu kilku sekund przeszukać nowe receptury lub materiały, zmniejszyć koszty badań i rozwoju (R&D) oraz przyspieszyć proces opracowywania innowacji. To rozwiązanie do chemii obliczeniowej zawiera wszystkie popularne narzędzia do modelowania gruboziarnistego: od ruchów Browna po dynamikę cząstek dyssypacyjnych. Możesz modelować układy reaktywne i naładowane bez konieczności rozległego opracowywania pola siłowego, co dodatkowo usprawnia procesy rozwojowo-badawcze.

Grafika przedstawiająca symulację gruboziarnistą z oprogramowania Simcenter Culgi.

Modelowanie mezoskopowe

Niezrównany pakiet funkcji modelowania mezoskopowego w oprogramowaniu Simcenter Culgi oferuje wyjątkową metodę modelowania układów polimerowych.

Przy użyciu modelowania metodą pola fazowego można optymalizować lub opracowywać nowe receptury mieszanin lub substancji. Wykorzystaj imponujące możliwości graficznego środowiska programistycznego, aby tworzyć i badać złożone struktury molekularne oraz lepiej zrozumieć ich rozpraszanie i dystrybucję w układach, usprawniając tym samym ogólne procesy produkcji.

Grafika na poziomie molekularnym z oprogramowania Simcenter Culgi.

Dynamika molekularna

Zaprojektuj własny przepływ informacji lub pole siłowe, wykorzystując obszerny zestaw algorytmów dynamiki molekularnej dostępny w oprogramowaniu Simcenter Culgi.

Importując gotowe symulacje lub opracowując własne, można projektować i rozwijać nowe materiały, w tym polimery, chemikalia, receptury itp. Pakiety funkcji dynamiki molekularnej umożliwiają automatyczne opracowywanie własnych pól siłowych. Rozwiązanie można z dużą dokładnością dostosować do swoich indywidualnych potrzeb.

Grafika przedstawiająca modelowanie molekularne z oprogramowania Simcenter Culgi.

Chemia kwantowa

Projektuj nowe cząsteczki w rekordowym czasie przy użyciu efektywnego rozwiązania do chemii kwantowej w oprogramowaniu Simcenter Culgi.

W połączeniu z metodami ab initio oprogramowanie Simcenter Culgi oferuje kompleksową platformę do chemii kwantowej, zapewniającą wgląd w podstawowe interakcje układów podczas opracowywania nowych i innowacyjnych materiałów. Oprogramowanie zawiera dobrze znany pakiet NWChem do modelowania kwantowego zachowania ciał stałych i cząsteczek, pozwalający uzyskać wgląd w mechanizmy nanoukładów oraz lepsze zrozumienie ich zachowań w skali makro.

Grafika dotycząca chemii kwantowej z oprogramowania Simcenter Culgi.
WEBINAR NA ŻĄDANIE

Rozwiązania obliczeniowe

Uzyskaj dogłębny przegląd metod i możliwości pakietu rozwiązań Simcenter Culgi oraz poznaj znaczenie przyspieszenia łańcuchów wartości.

Cząsteczki z oprogramowania Simcenter Culgi.