Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter Culgi software

Navrhujte nové materiály s požadovanými vlastnostmi po celou dobu životního cyklu pomocí víceškálových výpočetních chemických simulací.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Simcenter Culgi simulující farmaceutické a kosmetické materiály

Proč využívat Simcenter Culgi?

Simcenter Culgi pomáhá vědcům v oblasti vývoje výrobků a materiálů navrhovat nové materiály s požadovanými vlastnostmi v průběhu celého životního cyklu: vznik, vývoj procesů, logistika a analýza trhu na digitální platformě.

Navrhujte lepší materiály pomocí víceúrovňových výpočetních chemických simulací
Virtuální screening nových materiálů v rané fázi vývoje je klíčovým faktorem umožňujícím inovace v chemickém a zpracovatelském průmyslu.

Simcenter Culgi vám pomůže navrhovat nové materiály s požadovanými vlastnostmi v průběhu celého životního cyklu, od počátku až po vývoj procesů, logistiku a analýzu trhu na digitální platformě.

Modelujte složité směsi od kvantové mechaniky po mezoškálu
Simulujte nejsložitější systémy rychleji a vytvářejte lepší výrobky s nižším dopadem na emise uhlíku. Simcenter Culgi pokrývá všechny aspekty víceúrovňových simulací v chemii a překračuje příslušnou délku a časové měřítko, takže můžete modelovat všechny vlastnosti související s materiály a procesy – nejen na makroskopické úrovni, ale až na molekulární úrovni prostřednictvím chemických interakcí.

Předvídejte chemické a fyzikální vlastnosti pro reálné aplikace
Simcenter Culgi používají společnosti k urychlení vývoje materiálů v oblastech, jako jsou speciální chemikálie, skladování energie, léčiva, osobní péče a kosmetika.

Příklady aplikací zahrnují objevování interakcí mezi lékovými formami pro bezpečnou výrobu léků, screening ekologických rozpouštědel pro chemickou výrobu s cílem zlepšit udržitelnost, vynalézání trvanlivých polymerních membrán pro baterie a palivové články, hledání účinnějších chemických směsí pro regeneraci oleje, zlepšení rázové houževnatosti materiálů pro automobilové komponenty a navrhování lehkých a teplotně odolných kompozitů a lepidel.

Co je nového?

Molekulární grafika ze softwaru Simcenter Culgi 2211.

Využijte snadno použitelné aplikace ke spolehlivému předvídání vlastností materiálu. Bez problémů přepínejte z atomového na hrubozrnné molekulární znázornění. Lepší pochopení reaktivity. A mnohem více.

Možnosti Simcenter Culgi

Směsi

Díky víceúrovňové chemické simulaci je Simcenter Culgi lídrem v přesném modelování vlastností směsí.

Předvídejte chemické a fyzikální vlastnosti pro reálné aplikace od návrhu až po výrobní proces. Získejte přístup ke kompletní sadě nástrojů, které umožňují simulaci složitých směsí ve všech měřítcích.

Víceškálová chemická simulace ze softwaru Simcenter Culgi.

Vícefázové systémy

Díky své výkonné hrubozrnné implementaci je Simcenter Culgi vynikajícím řešením ve vícefázovém modelování.

Využijte výhod automatizovaného nastavení parametrů a aplikací hrubozrnnosti: vyvíjejte komplexní modely desítek různých molekul. Využijte všestrannost rozhraní k rychlému vytváření velmi složitých vícefázových systémů a řešení kvality a výkonu.

S pomocí uznávaných metodik, které hodnotí mezifázové a solubilizační vlastnosti, získáte přehled o stabilitě různých systémů, od jednoduché mikroemulze až po nejsložitější konfiguraci liposomů.

Hrubozrnná implementační grafika ze softwaru Simcenter Culgi.

Polymery

Snadno a automaticky navrhněte digitální dvojče jakéhokoli typu polymerového složení prostřednictvím víceúrovňového modelování pomocí Simcenter Culgi.

Vypočítejte vlastnosti polymerů v různých měřítkách délky a času: od krystalizace a reakcí na úrovni atomů až po morfologii fázově separovaných polymerních směsí v mikrometrovém měřítku. Optimalizujte receptury pomocí návrhu výpočtů, kde jsou u velké sady kombinací polymerů automaticky kontrolovány požadované vlastnosti na základě vysoce výkonných výpočtů.

Grafika polymerů ze softwaru Simcenter Culgi.

Řešení

Měnící se předpisy a nové objevy obvykle nutí inženýry vyvíjet směsi znovu, zejména v odvětví osobní péče. Správné posouzení stability, účinnosti a toxicity nového řešení je složitý a nákladný úkol.

Rychle vyvíjejte a testujte nové receptury s kompletní platformou Simcenter Culgi. Díky automatizované parametrizaci a molekulárnímu generátoru můžete navrhovat a rychle modelovat inovativní řešení. Pak je můžete posoudit od začátku do konce, abyste rychle reagovali na změnu a prozkoumali chemický prostor.

Testování nové směsi ze softwaru Simcenter Culgi.

Víceškálové modelování

Umožněte inovace materiálů v dnešním prostředí s využitím výpočetního chemického softwaru Simcenter Culgi, který pokrývá celou hierarchii materiálových měřítek.

Simcenter Culgi jedinečně zahrnuje všechny relevantní aspekty výpočetní chemie: od kvantového přes molekulární a hrubozrnné modelování až po informatiku a termodynamiku.

Spouštějte realistické modely pro simulace prostřednictvím skriptovaných pracovních postupů, které usnadňují tok dat parametrů z kvantových modelů až na úroveň kontinua. To v kombinaci s komplexní výpočetní knihovnou zajišťuje, že fyzikální parametry jsou odvozeny s vysokou přesností a umožňují inovaci materiálů ve všech měřítkách délky a času.

Záběr Simcenter Culgi prezentující kvantové, molekulové a hrubozrnné měřítko, mezo měřítko a měřítko délky kontinua.

Hrubozrnné simulace

Díky integrovanému automatickému nástroji mapování a algoritmu parametrizace je Simcenter Culgi lídrem v poskytování modelovacích řešení pro nano a mikrostrukturované chemické systémy.

Tím, že se zbavíte náročného úkolu při navrhování hrubozrnného modelu, můžete během několika sekund prověřovat nové směsi nebo materiály, snížit náklady na výzkum a vývoj (R&D) a urychlit inovace. Toto řešení výpočetní chemie pokrývá všechny běžné hrubozrnné modelovací nástroje od Brownovské až po disipativní částicovou dynamiku. Modelujte reaktivní systémy a systémy s nábojem bez nutnosti rozsáhlého vývoje silového pole, což dále zlepšuje procesy výzkumu a vývoje.

Hrubozrnná simulační grafika ze softwaru Simcenter Culgi.

Mezoskopické modelování

Díky svému bezkonkurenčnímu mezoskopickému modelovacímu balíčku nabízí Simcenter Culgi jedinečný způsob modelování složitých polymerních systémů.

Pomocí modelů fázového pole optimalizujte nebo objevujte nová složení pro směsi a receptury. Využijte výkonné grafické programovací prostředí k vytváření a studiu složitých molekulárních architektur a lépe pochopte, jak se šíří a distribuují v rámci svých systémů, což zlepšuje celkové výrobní procesy.

Molekulární grafika ze softwaru Simcenter Culgi.

Molekulární dynamika

Navrhněte si vlastní pracovní postup nebo silové pole s využitím rozsáhlé sady algoritmů molekulární dynamiky, které jsou k dispozici v Simcenter Culgi.

Buď pomocí importu již provedených simulací, nebo vývojem vlastních můžete navrhovat a vyvíjet nové materiály včetně polymerů, chemikálií, formulací atd. Použijte balíčky molekulární dynamiky k automatickému vývoji vlastních silových polí. Přizpůsobte řešení svým specifickým potřebám s vysokou přesností.

Grafika molekulárního modelování ze softwaru Simcenter Culgi.

Kvantová chemie

Navrhujte nové molekuly v rekordním čase pomocí výkonného řešení pro kvantovou chemii Simcenter Culgi.

Ve spojení s metodami ab-initio poskytuje Simcenter Culgi kompletní platformu kvantové chemie, abyste pochopili základní interakci vašich systémů při vývoji nových a inovativních materiálů. Obsahuje dobře známý balíček NWChem pro modelování kvantového chování pevných látek a molekul, který vám nabízí pohled na nanomechanismy systémů a hluboké pochopení jejich chování v makroměřítku.

Grafika kvantové chemie ze softwaru Simcenter Culgi.
WEBINÁŘ NA VYŽÁDÁNÍ

Výpočetní řešení

Získejte podrobný přehled o metodách a schopnostech sady řešení Simcenter Culgi a důležitosti zvýšení rychlosti hodnotových řetězců.

Molekuly ze softwaru Simcenter Culgi.