Grupa osób wykorzystujących wieloskalowe modelowanie materiałów do symulacji i przewidywania zaawansowanej charakterystyki materiału.

Simcenter

Inżynieria materiałowa

Wieloskalowe modelowanie materiałów w celu symulacji i przewidywania zaawansowanej wydajności materiałów.

Zrozumienie charakterystyki nowych materiałów

Przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują kompozyty i inne zaawansowane materiały, aby zredukować masę produktów, zwiększyć ich wytrzymałość oraz wydajność. Niestety nakłady czasowe i finansowe związane z opracowaniem i certyfikacją nowego materiału są na tyle duże, że często spowalniają jego wdrożenie. Zaawansowane materiały często działają też w trudny do przewidzenia sposób, przez co wprowadzenie nowych produktów na rynek trwa o wiele dłużej i wiąże się z wysokimi kosztami.

Oprogramowanie Simcenter oferuje rozwiązanie do wieloskalowej symulacji materiałowej, które pomaga określić, gdzie, kiedy i dlaczego materiał może ulec awarii na poziomie mikrostrukturalnym. Działanie materiału na poziomie mikroskali jest następnie łączone z ogólnymi osiągami części i systemu wykonanych z zastosowaniem tego materiału. Simcenter pomaga inżynierom zoptymalizować materiał, aby mogli uniknąć awarii i osiągnąć docelową charakterystykę działania. Dzięki Simcenter inżynierowie mogą szybciej wprowadzać nowe materiały na rynek, ograniczając przy tym koszty i mając pewność, że zaprojektowane produkty będą działać zgodnie z założeniami.

Wirtualne projektowanie materiałów i produktów

Rozwiązania Simcenter 3D pomaga producentom zachować zgodność z przepisami i spełnić oczekiwania klientów.

Możliwości inżynierii materiałowej

Wieloskalowe modelowanie materiałów

Simcenter umożliwia wgląd w mikrostrukturę materiału w celu identyfikacji źródła uszkodzeń i zrozumienia, jakie mechanizmy wpływają na wytrzymałość strukturalną. Zoptymalizuj mikrostrukturę swojego materiału, aby uzyskać jak najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.

Przeczytaj artykuł techniczny

Obraz przedstawiający oprogramowanie do modelowania Simcenter 3D.

modelowanie kompozytów laminowanych,

Potrzeba opracowywania lżejszych i bardziej wytrzymałych produktów zachęca producentów do stosowania materiałów kompozytowych. Jednakże tworzenie prototypów wykonanych z materiałów kompozytowych jest niezwykle kosztowne, więc istotną rolę w opracowywaniu nowych produktów wykonanych z kompozytów warstwowych odgrywają symulacje.

Dzięki stałemu rozwojowi modeli materiałów i typów elementów oprogramowanie Simcenter to czołowe rozwiązanie w zakresie analiz materiałów kompozytowych. Rozwiązanie Simcenter przyspiesza cały proces symulacji materiałów laminatów, oferując dostęp do funkcji projektowania kompozytów, dokładnych solwerów oraz kompleksowego przetwarzania końcowego.

Obejrzyj webinar

Komputerowy obraz kompozytu laminatowego poddawanego testom wytrzymałościowym
Webinar na życzenie | 54 minuty

Oprogramowanie do inżynierii materiałów cyfrowych

Dowiedz się więcej o najnowszych osiągnięciach w zakresie odkrywania materiałów i innowacji.

Wizualizacja materiałów i cząsteczek z oprogramowania Simcenter.
Przykład wdrożenia

Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (DLR)

Rozwiązanie firmy Siemens Digital Industries Software zwiększa efektywność działania DLR i ogranicza potrzeby testowania fizycznego.

Siemens Digital Industries Software solution increases DLR’s productivity and reduces physical testing needs
Case Study

Using Simcenter Multimech to narrow the potential number of fiber–matrix combinations by 90 percent

Firma:The German Aerospace Center (DLR)

Branża:Przemysł lotniczy i obronny

Lokalizacja:Stuttgart, Germany

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions