Simcenter

Simcenter 3D software

Rozwiązuj złożone problemy inżynieryjne, zwiększając efektywność symulacji. Simcenter 3D to jedno z najbardziej kompleksowych, a przy tym w pełni zintegrowanych rozwiązań CAE.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Wizualizacja modelu 3D utworzonego za pomocą oprogramowania Simcenter 3D.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter 3D?

Simcenter 3D pomaga modelować i oceniać wydajność złożonego produktu poprzez rewolucyjne ulepszenia wydajności symulacji. Zintegrowanie wielu domen fizyki w jednym środowisku modelowania symulacyjnego umożliwia szybszy i lepszy wgląd w działanie produktów.

Działaj szybciej dzięki wspólnemu pulpitowi inżynieryjnemu
Oprogramowanie Simcenter 3D stanowi zintegrowane środowisko, w którym można wykonywać wszystkie działania pre- i postprocessingu CAE. Niezrównane narzędzia do manipulacji geometrią umożliwiają intuicyjne upraszczanie i abstrahowanie geometrii utworzonej za pomocą oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) z dowolnego źródła. Wszechstronne narzędzia do tworzenia siatki i modelowania obsługują wiele aplikacji do symulacji i zapewniają wyjątkowe możliwości powiązania modelu analitycznego z danymi projektowymi. Pomaga to inżynierom przyspieszyć żmudny proces modelowania i synchronizować modele analityczne z najnowszą wersją projektu.

Modeluj złożoność, symulując wiele zjawisk fizycznych
Oprogramowanie Simcenter 3D integruje standardowe dla branży, multidyscyplinarne solwery symulacyjne, dostępne w scentralizowanym środowisku inżynieryjnym. Solwery symulacyjne Simcenter 3D obsługujące domenę konstrukcji mechanicznych, akustyki, dynamiki strukturalnej, trwałości, ruchu, termodynamiki, elektromagnetyki i innych pomagają przewidzieć rzeczywiste działanie produktu w różnych domenach fizyki. Ta ścisła integracja usprawnia wielodomenowe procesy, które w przeciwnym razie byłyby zbyt trudne do wykonania.

Poznaj różne możliwości dzięki automatyzacji symulacji
Prawdziwa wartość symulacji polega nie tylko na zmniejszeniu liczby wymaganych testów fizycznych, ale także na zwiększeniu liczby opcji projektów, które można zbadać. Oprogramowanie Simcenter 3D pozwala zautomatyzować modyfikację geometrii, modeli symulacji i parametrów przetwarzania, co pozwala badać projekty przy użyciu zintegrowanych narzędzi do eksploracji przestrzeni projektowej. Oprócz obsługi solwerów firmy Siemens rozwiązania Simcenter 3D można używać jako narzędzia do pre- i postprocessingu dla innych popularnych solwerów innych producentów, takich jak ANSYS, Abaqus, MSC Nastran czy LS-Dyna. Oznacza to dostęp do doskonałej asocjatywności danych CAD, funkcji edycji geometrii i kompleksowych narzędzi do tworzenia siatki, pozwalających eksplorować wszystkie potrzeby związane z symulacją.

Zachowaj integrację – dzięki bezproblemowemu zarządzaniu danymi
Stanowiące część portfolio narzędzi symulacyjnych Simcenter oprogramowanie Simcenter 3D obsługuje integrację z wątkiem cyfrowym, który obejmuje symulację 3D, symulację 1D i rozwiązania testowe. Symulacja jest jednak tylko częścią dłuższego wątku cyfrowego spinającego wszystkie procesy rozwoju produktu. Oprogramowanie Simcenter 3D zapewnia powiązanie procesów symulacji z dłuższym wątkiem cyfrowym dzięki bezproblemowo zarządzanemu środowisku połączonego z zarządzaniem danymi symulacji. Dzięki temu procesy symulacji są zsynchronizowane z cyfrowymi procesami programistycznymi, takimi jak projektowanie CAD, trasowanie, wymagania dotyczące produktów i procesy produkcji.

Elastyczne modele licencjonowania
Aby jeszcze bardziej zwiększyć elastyczność pracy inżynierów zajmujących się symulacjami, oprogramowanie Simcenter 3D jest dostępne w modelu licencjonowania opartego na wartości, z zastosowaniem tokenów. Zamiast kupować indywidualne licencje na każdy dodatkowy moduł można kupić pakiety tokenów zapewniających natychmiastowy dostęp do większości modułów oprogramowania Simcenter 3D.

Zobacz, jakie funkcje są dostępne w najnowszej wersji oprogramowania

Kompleksowy przepływ informacji dotyczących parametrów NVH napędów elektrycznych, łatwiejsza analiza wytrzymałości zmęczeniowej, akustyczne skutki efektów wiskotermicznych, szybsze solwery i inne funkcje – dowiedz się, co oferuje oprogramowanie Simcenter 3D.

Historia klienta

DENSO

Dowiedz się, w jaki sposób firma DENSO wykorzystuje zintegrowany proces w oprogramowaniu Simcenter 3D i NX, aby skrócić czas symulowania komponentów o 80% dzięki automatyzacji i usprawnieniu procesów projektowania i symulacji w branży motoryzacyjnej.

Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Firma:DENSO

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Kariya, Aichi, Japan

Siemens Software:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

Funkcje oprogramowania Simcenter 3D

Zintegrowane i multidyscyplinarne działania pre- i postprocessingu

Sercem oprogramowania Simcenter 3D jest scentralizowane środowisko pracy do pre-/postprocessingu wszystkich solwerów do analiz konstrukcji mechanicznych, dynamiki, kompozytów, trwałości, akustyki, termodynamiki, przepływu, ruchu, optymalizacji i elektromagnetyki. To zintegrowane środowisko pomaga przyspieszyć procesy CAE i usprawnić multidyscyplinarne symulacje, które integrują dowolne funkcje przetwarzania, takie jak analizy termomechaniczne, wibroakustyczne lub inne, jeszcze bardziej złożone działania. Funkcje pre/-postprocessingu w oprogramowaniu Simcenter 3D umożliwiają:

 • szybkie i intuicyjne edytowanie, upraszczanie i abstrahowanie geometrii;
 • tworzenie dowolnych rodzajów siatki przy użyciu wszechstronnych narzędzi;
 • efektywne tworzenie złożeń elementów skończonych (ES) i zarządzanie nimi;
 • tworzenie, uruchamianie i ocenianie modeli symulacji dla wielu popularnych solwerów CAE innych producentów;
 • efektywne zdalne uruchamianie i monitorowanie symulacji.

Dowiedz się więcej o pre-/postprocessingu MES

Woman in front of the computer using the Simcenter 3D Software.

Analiza konstrukcji

Symulacja konstrukcji pozwala zrozumieć ich działanie z uwzględnieniem naprężeń, odkształceń i innych zdarzeń. Funkcje obliczeniowe analiz konstrukcji w oprogramowaniu Simcenter 3D są obsługiwane przez dobrze znany solwer Simcenter Nastran, ułatwiając przeprowadzanie dokładnych symulacji następujących typów obliczeń:

 • analiza liniowa,
 • wieloetapowa analiza nieliniowa,

Dowiedz się więcej o analizie konstrukcji

A screenshot of Simcenter Nastran software, a premier finite element method (FEM) solver.

Dynamika konstrukcji

Zrozum, przeanalizuj i popraw reakcje w zakresie dynamiki konstrukcji. Analizy dynamiki konstrukcji w oprogramowaniu Simcenter 3D pomagają lepiej zrozumieć procesy i uniknąć nadmiernych drgań oraz naprężeń. Specjalne funkcje dostępne w ramach rozwiązania do dynamiki konstrukcji obejmują:

 • dynamikę konstrukcji;
 • hałas, wibracje i uciążliwość korzystania (NVH);
 • dynamikę układów wirujących;
 • dynamikę odpowiedzi;

Dowiedz się więcej o symulacji dynamiki konstrukcji

Symulacja CFD urządzeń mechanicznych zrealizowana za pomocą oprogramowania Simcenter 3D.

Symulacja akustyczna

Zminimalizuj hałas i zoptymalizuj jakość dźwięku dzięki symulacji akustycznej. Oprogramowanie Simcenter 3D zawiera specjalistyczne funkcje modelowania akustyki, wydajne solwery i łatwe do interpretacji narzędzia do wizualizacji i auralizacji, które pozwalają szybko uzyskać wgląd w parametry akustyczne projektu pod kątem niesprzężonej akustyki, sprzężonej wibroakustyki i zastosowań aeroakustycznych. Specjalistyczne funkcje w zakresie akustyki obejmują:

 • rozwiązania modelowania metodą elementów skończonych (MES) i elementów brzegowych (MEB);
 • aeroakustykę i aerowibroakustykę;
 • akustykę geometryczną.

Dowiedz się więcej o symulacji akustycznej

Model 3D silnika z mapami cieplnymi pokazującymi wibracje dźwiękowe.

Analiza trwałości i zmęczenia materiału

Przeprowadzaj dogłębną analizę zmęczenia i życia za pomocą zintegrowanego zestawu narzędzi obsługujących projektowanie zmęczenia materiału na wszystkich etapach rozwoju. Obejmuje to łatwe w obsłudze kreatory wytrzymałości i zmęczenia w fazie projektowania, dane zmęczenia symulowanej części, szczegółowe analizy złożonych scenariuszy obciążeń, w tym spoin i połączeń, oraz nowe materiały i procesy produkcji. Specjalistyczne funkcje dotyczące analiz trwałości obejmują:

 • analizę wytrzymałości zmęczeniowej,
 • zmęczenie spoin,
 • zmęczenie materiałów kompozytowych.

Dowiedz się więcej o analizie trwałości i zmęczenia materiału

Obraz 3D części maszyny z warstwami mapy cieplnej do testów naprężeń

Symulacja ruchu

Symuluj dynamikę brył połączonych, aby projektować osiągi ruchomych mechanizmów. Oprogramowanie Simcenter 3D zawiera kompletny i solidny zestaw funkcji do obsługi wszystkich aspektów zaawansowanej symulacji ruchu dynamicznego, statycznego i kinematycznego. Wczesne zastosowanie symulacji ruchu ma kluczowe znaczenie dla oceny działania mechanizmu w celu zweryfikowania projektu i zmniejszenia ryzyka. Specjalistyczne funkcje obejmują:

 • dynamikę sztywnych i elastycznych brył;
 • integrację układu sterowania;
 • układ napędowy, skrzynię biegów i przekładnie;
 • sprawdzanie kolizji;
 • sprzęt w pętli (HIL);
 • replikację przebiegów czasowych;
 • dynamikę jazdy;
 • integrację modeli opon.

Dowiedz się więcej o symulacji ruchu

Model 3D buldożera

Symulacja elektromagnetyczna

Zintegruj analizy elektromagnetyczne pól niskiej i wysokiej częstotliwości, aby osiągnąć doskonałe działanie produktu. Oprogramowanie Simcenter 3D zawiera kompleksowy zestaw funkcji, które zapewniają wgląd w różne aspekty projektu, takie jak działanie komponentów elektromechanicznych i konwersja energii, projektowanie i lokalizacja anten (w skali od małej do dużej), kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) i zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).

Representation of electromagnetics simulation realized with Simcenter 3D software.

Analiza termiczna

Simcenter 3D to kompletne rozwiązanie do modelowania nieliniowych i nieustalonych zjawisk przekazywania ciepła. Specjalne funkcje modelowania termicznego pomagają szybko tworzyć połączenia termiczne, wybierać odpowiedni model fizyczny oraz definiować odpowiednie obciążenia i warunki brzegowe. Rozwiązania do analizy termicznej Simcenter 3D obejmują następujące specjalistyczne funkcje:

 • przekazywanie ciepła przez przewodzenie,
 • przekazywanie ciepła przez konwekcję,
 • przekazywanie ciepła przez promieniowanie,
 • sprzężone przekazywanie ciepła,
 • aspekty termiczne układów przestrzennych.

Dowiedz się więcej o symulacji termicznej

Model 3D części maszyny z mapą cieplną

Wielodomenowość

Zintegruj rozwiązania domenowe, aby rozwiązywać rzeczywiste problemy. Oprogramowanie Simcenter 3D usprawnia symulację wielodomenową dzięki wspólnemu pulpitowi inżynieryjnemu służącego do obsługi pre- i postprocessingu w wielu różnych domenach. Dzięki tej zintegrowanej platformie można łatwiej wykonywać symulacje wielodomenowe: termo płynne, termomechaniczne, interakcje płyn-struktura, wibroakustyczne, aerowibroakustyczne, elektromagnetyczno-termiczne i elektromagnetyczno-wibroakustyczne. Oprogramowanie Simcenter 3D obsługuje również zarówno słabe, jak i silne sprzężenie w zależności od dziedziny fizyki. Oprogramowanie Simcenter 3D umożliwia wykonywanie symulacji wielodomenowych przy użyciu tych różnych metod:

 • jednokierunkowa wymiana danych,
 • dwukierunkowa wymiana danych,
 • zintegrowane analizy sprzężone.

Dowiedz się więcej o symulacji wielodomenowej

Widok symulacji wielodomenowej w oprogramowaniu Simcenter 3D.

Symulacja procesu wytwarzania addytywnego

Drukuj części poprawnie już za pierwszym razem. Funkcje obsługi wytwarzania addytywnego w oprogramowaniu Simcenter 3D pomagają prognozować zniekształcenia i defekty przed wydrukowaniem jakichkolwiek części, zmniejszając w ten sposób liczbę wydruków testowych i poprawiając jakość końcowego wydruku. Specjalistyczne funkcje do obsługi wytwarzania addytywnego obejmują:

 • symulowanie procesu drukowania metodą fuzji złoża proszkowego,
 • kompensacja geometrii na podstawie wyników.

Dowiedz się więcej o symulacji procesu wytwarzania addytywnego

Kobiety przy komputerze tworzące symulację wydruku 3D

Badanie i optymalizacja przestrzeni projektowej

Ulepszaj i optymalizuj projekty produktów. Rozwiązania do optymalizacji oprogramowania w oprogramowaniu Simcenter 3D ułatwiają proces ulepszania projektów dzięki automatyzacji procesu tworzenia iteracji. W ten sposób można łatwiej porównywać osiągi projektu ze specyfikacją, a także przejść od optymalizacji topologii do badania przestrzeni projektowej przy użyciu bardziej klasycznej optymalizacji parametrycznej. Specjalistyczne funkcje badania i optymalizacji przestrzeni projektowej obejmują:

 • zintegrowane możliwości badania przestrzeni projektowej,
 • optymalizację topologii,
 • optymalizację parametrów ES,

Dowiedz się więcej na temat badania przestrzeni projektowej

Visual of Simcenter 3D software optimization solutions.

Bezproblemowe zarządzanie danymi

Śledź wszystkie działania i dane symulacyjne zespołu w kontekście procesu rozwoju produktu. Możesz korzystać z Simcenter 3D w bezproblemowo zarządzanym środowisku zintegrowanym z oprogramowaniem Teamcenter. Zintegrowanie oprogramowania Simcenter 3D z Teamcenter pozwala tworzyć, zapisywać i otwierać dane symulacji produktu w bazie danych Teamcenter. To rozwiązanie łączy funkcje modelowania wielodomenowego oprogramowania Simcenter 3D z możliwościami przechowywania i pobierania danych kontrolowany sposób, oferowanymi przez oprogramowanie Teamcenter. Najważniejsze funkcje:

 • integrację z symulacjami w oprogramowaniu Teamcenter,
 • zarządzanie złożeniami w oparciu o reguły.
A man at the desktop computer working on Simcenter 3D.

Elastyczne rury, węże i przewody

Dowiedz się, jak elastyczne rury, węże i przewody reagują na ruch części. Oprogramowanie Simcenter 3D zawiera aplikacje pomagające symulować zachowanie elastycznych rur, węży i przewodów, poruszających się i wyginających w ruchomym złożeniu. Ta aplikacja pomaga określić i symulować scenariusze montażu oraz obliczać początkowe pozycje elastycznych rur i przewodów. Specjalistyczne funkcje obejmują:

 • węże gumowe i z podobnych materiałów,
 • przewody elektryczne i okablowanie,
 • scenariusze montażu,
 • pozycje początkowe i robocze,
 • wartości sił i momentu,
 • sprawdzanie kolizji i interferencji,
 • optymalizację pozycji i orientacji,
 • analizę liniową i nieliniową.
3D Simulation of flexible pipes, hoses, and cables made with Simcenter 3D
Dodatkowe zasoby

Dowiedz się więcej