Skupina lidí u konferenčního stolu s notebooky zobrazujícími strukturální analýzu v řešení Simcenter

Simcenter

Software pro strukturální analýzu

Simulujte konstrukce a zjistěte, jak se chovají při namáhání, deformaci a dalších jevech.

Konsolidujte nástroje strukturální analýzy

Simulace strukturální analýzy studuje účinky hmotnosti a napětí na konstrukci. Pochopení toho, jakým způsobem sestava komponent nebo výrobků reaguje na různá zatížení a vibrace, je kritické v jakémkoliv průmyslu. S rostoucí složitostí výrobků a materiálů však inženýři potřebují nástroje, které přesahují rámec lineárně-statických analýz.

Řešení Simcenter poskytuje software pro strukturální analýzu, který potřebujete k simulaci široké škály aplikací, a to vše v rámci jednoho uživatelského prostředí. Už nepotřebujete jeden nástroj pro lineární statiku, jiný pro studium únavy a další pro nelineární analýzu. Díky tomu mohou inženýrská oddělení konsolidovat nástroje pro strukturální analýzu a stačí znát pouze jedno uživatelské rozhraní.

Strukturální návrh a analýza letadel

Přechod od letectví založeného na fosilních palivech k udržitelnému letectví představuje obrovskou technickou výzvu, která je však nutná k udržení konkurenceschopnosti. Seznamte se s propojeným přístupem k návrhu a analýze konstrukce draku letadla, který umožňuje vývoj udržitelného letectví.

Funkce softwaru pro strukturální analýzu

Lineární analýza

Lineární analýza se používá k řešení statických problémů, například k určení, zda konstrukce při předepsaném zatížení selže, a je možné ji použít i k řešení přechodových problémů, kdy se zatížení mění v čase. Řešení Simcenter nabízí kompletní škálu integrovaných funkcí lineární analýzy, včetně analýzy lineární statiky, normálových režimů a deformace. Tyto funkce můžete využít k vyhodnocení konstrukčních vlastností v různých průmyslových odvětvích.

Lineární analýza mechanické konstrukce

Nelineární analýza

Nelineární analýza je vhodnou volbou pro simulaci, pokud jsou deformace velké, pokud neplatí lineární materiálové předpoklady nebo pokud je faktorem kontakt. Řešení Simcenter řeší širokou škálu problémů nelineární analýzy. Řešiče nelineární implicitní a explicitní analýzy umožňují inženýrům řešit problémy tak jednoduché, jako je zachycení plastů, nebo tak složité, jako je analýza rozdrcení střechy karoserie automobilu. Integrované explicitní dynamické funkce umožňují provádět analýzu tváření kovů nebo vyhodnocovat výkonnost elektronického hardwaru při simulaci pádových zkoušek s velkým nárazem.

Podívat se na webinář

Nelineární analýza měření posunutí objektu

Aeroelastické třepetání

Aeroelastické třepetání je důležitý jev, při kterém dochází k nestabilnímu strukturálnímu kmitání draku letadla způsobenému rezonančními frekvencemi pocházejícími z proudu vzduchu kolem pohybujícího se letadla. Inženýři potřebují vědět, kdy a kde bude třepetání představovat problém. Řešení Simcenter obsahuje nástroje, které potřebujete k přesnému předvídání a zamezení nežádoucího třepetání.

Přečíst blog

Simulace aeroelastického třepetání v řešení Simcenter na drátovém modelu křídla
Webinář na vyžádání | 51 minut

Strukturální analýza mořských plavidel

Kombinujte simulaci a testování a vytvořte skutečné digitální dvojče, které vám zajistí přesné simulace strukturální analýzy.

Vizuál analýzy struktury lodi ze softwaru Simcenter.
Případová studie

Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

Společnost Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering používá řešení Simcenter Femap a Nastran ke zkrácení doby návrhu pomocí vysoce kvalitní analýzy a flexibilního modelování.

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap
Case Study

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap

Firma:Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

Odvětví:Námořní průmysl

Umístění:Yokosuka City , Japan

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Femap