1. Home

Opcenter

Opcenter Intraplant Logistics

Řešení Opcenter Intraplant Logistics udržuje přesnost zásob a zajišťuje tok materiálu díky možnostem intralogistiky, správě zásob a technologii JIT.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Optimalizace toku materiálu ze skladu do výrobní haly

Díky pokročilým funkcím intralogistiky řešení Opcenter Intraplant Logistics můžete zvýšit výkon linky, udržovat přesnost zásob a zajistit plynulý tok materiálu mezi skladem a dílnou.

Získejte přístup ke správě zásob v reálném čase
Mějte přehled o aktuálním stavu a přesném umístění materiálu. Získejte informace o výkonnosti v reálném čase pomocí sledování materiálu a zajistěte si přesný přehled o zásobách až na úroveň jednotlivých přepravců. Řešení se vztahuje na všechny stanice v továrně, které spotřebovávají materiál, včetně automatických vkládacích zařízení, ručních sestavovacích stanic, systémového sestavování a zpracovatelských bodů, jako jsou dávkovače a lakovny.

Manažer vnitropodnikového logistického skladu se prochází po skladu.

Používejte chytré doplňování materiálu JIT
Eliminujte prostoje a zlepšete využití aktiv. Díky doplňování materiálu just-in-time (JIT) můžete snížit prostoje způsobené dodávkou nesprávných dílů nebo čekáním na dodání nového materiálu. Logistika v závodě (IPL) sleduje plán výroby a vytváří prognózy potřeby zásobování materiálem pro nadcházející výrobu. Po vytvoření prognózy systém vybere ideální materiál na základě konfigurovatelných pravidel pro výpočet nákladů a změn.

Světlo ve skladu.

Využijte správu skladů řešení eKanban
Snižte zásoby a míru rozpracovaných výrobků v dílně. Automatické sledování spotřeby a odpadu materiálu z každého kontejneru poskytuje informace o množství zbývajícího materiálu v každém kontejneru a jeho přesném umístění. To pomáhá snižovat množství rozpracovaných výrobků v dílně, protože odpadá potřeba mít k dispozici spoustu materiálu a zásob. Pravidla řešení Kanban pro doplňování materiálu je možné nastavit pro skladové oblasti a místa doplňování.

Manažer vnitropodnikové logistiky při pohledu na disk v továrně.

Spravujte speciální materiál
Mějte jistotu, že se do dílny nedostane prošlý materiál. Snadno spravujte citlivé zásoby a materiál s končící dobou použitelnosti, jako jsou například zařízení citlivá na vlhkost (MSD), pomocí automatických výstrah pro jakékoli materiály v jakémkoli prostředí. Materiály citlivé na vlhkost a ty citlivé na dobu použitelnosti se identifikují ve fázi registrace materiálu a úkony stroje nebo pracovníka je možné zastavit, pokud některému z materiálů vyprší doba použitelnosti. Správa materiálů citlivých na vlhkost zahrnuje procesy stárnutí, skladování v suchu a pečení v peci.

Pracovník v továrně používající systém správy skladu.

Zapojte se do správy skladu
Organizujte úkoly uvedení do provozu, sestavování a vychystávání. Spravujte příjem příchozího zboží s rychlou evidencí a výdejem materiálu, stejně jako skladové úkony pro dodávku výrobků. Vizualizujte a stanovte priority požadavků a řešení Opcenter Intraplant Logistics se postará o organizaci úkolů pro vychystávání, ověřování a sledování materiálu. Provádějte obsluhu jednotlivými úkony pomocí intralogistických kapesních zařízení, která poskytují informace o uvedení do provozu v reálném čase.

Obsluha zvedacího zařízení používá systém správy skladu k uspořádání skladových zásob.

Správa přepravy materiálu
Získejte bezkonkurenční přehled o materiálu. Sledujte a dohledávejte materiál v průběhu logistických úkonů, spravujte ruční transport materiálu nebo integrujte automatizovanou správu řízených vozidel (AGV) pro spuštění vyzvednutí a vyložení materiálu. Vytvořte prognózy pro potřeby doplnění, určete ideální materiál a naveďte automatizovaná skladovací řešení k jeho vychystání a sestavování. Prostřednictvím integrace vozidel AGV dejte správci vozidel pokyn k dodání materiálu před termínem dodání, čímž si zajistíte patřičnou efektivitu.

Výrobní hala s robotickými rameny, která pracují na správě zásob.

Poraďte si s logistikou materiálu napříč celým závodem

Podívejte se na náš webinář na vyžádání a zjistěte, jak výrobci používají řešení Siemens Opcenter k optimalizaci intralogistiky pomocí digitálního dvojčete. Další informace

An autonomous robot, with a blurred background that suggests motion, and a blue sphere graphic on it

Další informace

Prohloubení znalostí o řešení Opcenter

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení Opcenter a všechny své produkty.

Blog řešení Opcenter

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o řešení Opcenter na našem blogu.

Komunita řešení Opcenter

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se řešení Opcenter.