Žena pracující na pokročilém plánování a rozvrhování.

Plánování a rozvrhování výroby

Řešení Opcenter pro pokročilé plánování a rozvrhování

Optimalizace plánování a rozvrhování výroby pomocí naší sady softwarových produktů pro pokročilé plánování a rozvrhování (APS) zajišťuje efektivní výrobu, minimalizuje prostoje a zlepšuje služby zákazníkům.

Proč využívat řešení Opcenter APS?

Software Opcenter APS je možné použít pro dlouhodobé strategické plánování (měsíce a roky), střednědobé taktické plánování (týdny) a podrobné řazení a rozvrhování.

+25%

Produktivita

Detekujte problémová místa a zkraťte čas potřebný k nastavení. Zvyšte využití strojů a nástrojů. Omezte míru rozpracovaných prvků.

-50%

Zásoby

Snižte množství odpadu. Snadno identifikujte nedostatky. Optimalizujte tok materiálu a synchronizaci výroby.

+50%

Včasné dodání

Zvyšte dostupnost a efektivitu. Zkraťte dodací lhůty. Zlepšete dodržování plánů.

Případová studie

Natural One

A bottle of Natural One juice is poured into a glass, next to various fruits and another unopened bottle of juice
Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

Firma:Natural One

Odvětví:Spotřební zboží a maloobchod

Umístění:Sao Paulo, Brazil

Opcenter APS

Vhodné řešení pro zúčastněné strany

Provozní manažeři

Přesné předpovědi vám pomohou uspokojit poptávku po výrobě, udržet nízké skladové zásoby a zvýšit využití. Flexibilita vám pomůže změnit plány a splnit požadavky na poslední chvíli.

Prodej

Rychle odpovídejte na požadavky zákazníků a udržujte je spokojené, aniž byste ztratili kontrolu nad plánováním. Mějte přehled o tom, jak najít rovnováhu a stanovit priority v rámci kapacity a omezení.

Financování

Mějte pod kontrolou náklady a pochopte, jak změny v plánování ovlivňují efektivitu a zásoby. Pochopte, jak nová aktiva a zdroje ovlivní výrobní údaje.

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

Další informace