KOMPONENTY ŘEŠENÍ KINEO

Kineo Flexible Cables

Modelujte chování elektrických, pneumatických a hydraulických kabelů ve svých softwarových aplikacích pomocí softwarové komponenty řešení Kineo Flexible Cables.

Průmyslový robot se složitou konfigurací napájecích a ovládacích kabelů. Software pro simulaci kabelů zajišťuje, že konfigurace kabelů podporuje efektivní provoz robota.

Proč využívat řešení Kineo Flexible Cables?

Simulujte chování poddajných kabelů, jako jsou pneumatické hadice a elektrické kabely. Řešení Kineo Flexible Cables je ideální pro programování a simulaci robotů, u kterých jsou kabely vystaveny velkým deformacím a vysokému namáhání ve složitých pohybových prostředích.

Vysoce výkonný řešič simuluje kompletní robotické kabelové prvky, které se skládají z několika kabelů s širokou škálou systémů upevnění a zatahování kabelů.

Integrovaná detekce kolizí zajišťuje, že kabely dodržují bezkolizní pohyb. Výpočty napětí předpovídají tah, ohyb a kroucení kabelů, přičemž se automaticky zohledňují účinky gravitace, setrvačnosti kabelu a geometrické nelinearity.

Podívejte se na zahrnuté prvky

Simulace flexibilních kabelů

Průmysloví roboti, obráběcí stroje a souřadnicové měřicí stroje využívají širokou škálu poddajných kabelů pro napájení a ovládání výrobních a kontrolních procesů. Tím máme na mysli například elektrické, pneumatické a hydraulické kabely.

Simulace kabelů musí zohledňovat proměnlivé fyzikální vlastnosti těchto kabelů. Řešení Kineo Flexible Cables umožňuje aplikacím definovat širokou škálu kabelů zadáním souvisejících fyzikálních parametrů, jako je délka, poloměr, hustota a tuhost. Můžete také definovat další proměnné, jako jsou zesílené profily a předtvarované zakřivení.

Výsledná simulace kabelů zohledňuje tyto fyzikální vlastnosti při pohybu/deformaci kabelu během pohybu stroje. Současně se modelují další faktory, včetně kontaktu s jinými objekty, gravitace a setrvačnosti. Zpětná vazba o napnutí, ohybu a zkroucení kabelů umožňuje aplikacím předvídat výkonnost ve výrobním závodě.

Simulace připojení/vytažení kabelů

Při pohybu průmyslových strojů dochází k opakovanému namáhání napájecích a ovládacích kabelů jejich natahováním, kroucením nebo ohýbáním, což může vést k jejich poškození a následnému selhání.

Aby se minimalizovalo poškození, nabízejí kabelové prvky robotů řadu kabelových přípojek, které zajišťují, že se kabely mohou volně pohybovat tak, aby se snížilo jejich namáhání.

Řešení Kineo Flexible Cables nabízí ucelenou sadu nástrojů pro modelování rostoucího počtu kabelových přípojek na trhu, od koncovek s kulovým kloubem a jednoduchých otočných svorek až po sofistikované systémy pro zatahování kabelů, které spravují přívod kabelů a eliminují tak rizika, která představují konfigurace s uvolněnými kabely.

Zůstaňte ve spojení díky řešení PLM Components

Přečtěte si blog

Získejte novou perspektivu o řešení PLM Components a trhu se systémy PLM v obecné rovině.