Skupina lidí, kteří používají vícestupňové modelování materiálů k simulaci a předvídání vlastností pokročilých materiálů.

Simcenter

Materiálové inženýrství

Modelování materiálů ve více měřítkách pro simulaci a předpovídání vlastností pokročilých materiálů.

Pochopte vlastnosti nového materiálu

Společnosti se ve snaze o snížení hmotnosti, zvýšení pevnosti a zlepšení efektivity stále častěji obracejí na kompozity a jiné pokročilé materiály. Čas a náklady na vývoj a certifikaci nového materiálu však mohou být neúměrně vysoké, což vede k pomalejšímu zavádění těchto nových materiálů. Kromě toho se pokročilé materiály často chovají způsobem, který je obtížné předvídat, což způsobuje prodlevy a vyšší náklady na uvedení nových výrobků na trh.

Řešení Simcenter nabízí software pro simulaci materiálů ve více měřítkách, který vám pomůže určit, kde, kdy a proč může materiál selhat na mikrostrukturální úrovni. Výkonnost na mikroúrovni materiálu je pak spojena s celkovou výkonností dílů a systémů využívajících tento materiál. Řešení Simcenter také pomáhá inženýrům optimalizovat materiál, aby se předešlo selhání a dosáhlo se cílového výkonu. Pomocí řešení Simcenter mohou konstruktéři uvádět nové materiály na trh rychleji, s nižšími náklady a s větší jistotou, že jejich návrh bude fungovat podle očekávání.

Virtuální návrh materiálů a výrobků

Řešení Simcenter 3D pomáhá výrobcům dodržovat předpisy a plnit očekávání zákazníků.

Funkce materiálového inženýrství

Modelování materiálů ve více měřítkách

Simcenter vám umožňuje zaměřit se na mikrostrukturu materiálu, stanovit hlavní příčinu selhání a zjistit, jaké mechanismy poškození ovlivňují strukturální vlastnosti. Optimalizujte mikrostrukturu materiálu a dosáhněte ideálního poměru mezi vlastnostmi a náklady.

Přečíst technický dokument

Obrázek 3D modelovacího řešení Simcenter.

Modelování laminátových kompozitů

Ve snaze o lehčí a pevnější výrobky výrobci stále častěji používají kompozitní materiály. Vytváření prototypů z kompozitních materiálů je však také neúměrně nákladné, takže simulace musí hrát při vývoji nových výrobků z laminátových kompozitních materiálů zásadní roli.

Řešení Simcenter je na špičce v oblasti analýzy kompozitů díky neustálému vývoji materiálových modelů a typů prvků. Řešení Simcenter urychluje celý proces simulace laminátových kompozitních materiálů pomocí bezproblémového propojení s kompozitním návrhem, přesnými řešiči a komplexním následným zpracováním.

Podívat se na webinář

Počítačový snímek laminátového kompozitu při zátěžové zkoušce
Webinář na vyžádání | 54 minut

Software pro digitální materiálové inženýrství

Seznamte se s nejnovějším vývojem v oblasti objevování materiálů a inovací.

Vizuály materiálů a molekul ze softwaru Simcenter.
Případová studie

Německé středisko pro letectví a kosmonautiku (DLR)

Řešení společnosti Siemens Digital Industries Software umožnilo společnosti DLR navýšit produktivitu a snížit nutnost používat fyzické testování.

Siemens Digital Industries Software solution increases DLR’s productivity and reduces physical testing needs
Case Study

Using Simcenter Multimech to narrow the potential number of fiber–matrix combinations by 90 percent

Firma:The German Aerospace Center (DLR)

Odvětví:Letectví a obrana

Umístění:Stuttgart, Germany

Simcenter 3D Solutions