Inženýr používající řešení Simcenter pro testování povrchových vibrací.

Simcenter

Testování povrchových vibrací

Zkraťte modální testování letadel bez snížení přesnosti.

Získejte data o vibracích celého letadla

Testování povrchových vibrací (GVT) je důležitým milníkem v procesu certifikace letadel. Hlavním účelem tohoto testování je získat experimentální údaje o vibracích celé konstrukce letadla, aby bylo možné ověřit a zlepšit jeho strukturální dynamické modely. Tyto modely se mimo jiné používají k předvídání chování letounu při třepetání a k plánování letových zkoušek, které jsou důležité pro zajištění bezpečnosti. Testování GVT se obvykle provádí v pozdní fázi vývojového cyklu a vzhledem k omezené dostupnosti letadla všichni tlačí na co nejrychlejší získání výsledků testů.

Naše integrovaná softwarová a hardwarová řešení obsahují několik technologických vymožeností, které pomáhají inženýrům provádět testování GVT efektivněji a bez snížení přesnosti výsledků.

Na základě více než 30 let zkušeností v oblasti strukturální dynamiky se toto řešení ukázalo jako mimořádně efektivní, protože poskytuje vyšší přesnost a lepší přehled a také, jak se ukázalo u mnoha nedávných komerčních a vojenských programů letadel, zkracuje dobu potřebnou pro testování GVT z týdnů na dny.

Zefektivněte testování GVT a certifikaci třepetání a uskutečněte první let dříve a bezpečněji

Zjistěte, jak vám kombinovaný přístup založený na testování a simulacích může pomoci urychlit ověřování výkonu strukturální dynamiky a zajistit získání certifikace v oblasti třepetání letadel.

Případová studie

Airbus (analýza třepetání)

Řešení společnosti Siemens Digital Industries Software umožňuje zpracovávat rozsáhlá letová data letadla A380 v rámci offline analýzy.

Airbus uses Simcenter Testlab to improve and streamline its flutter analysis process
Case Study

Airbus uses Simcenter Testlab to improve and streamline its flutter analysis process

Firma:Airbus (Flutter Analysis)

Odvětví:Letectví a obrana

Umístění:Toulouse, France

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions