Simcenter Testing

Simcenter Testlab software

Zvyšte efektivitu testování a poskytujte spolehlivější výsledky. Simcenter Testlab je integrované řešení kombinující sběr dat s testovacími a analytickými nástroji.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Software Simcenter Testlab.

Proč využívat řešení Simcenter Testlab?

Zvyšte efektivitu testování a poskytujte spolehlivější výsledky. Softwarová sada v řešení Simcenter Testlab je bezproblémově integrována s hardwarovými systémy pro sběr dat Simcenter SCADAS a může být investicí do budoucnosti nebo agilnějším, škálovatelným a flexibilním řešením časového měření, které reaguje na vaše výzvy v oblasti výkonnostního inženýrství. Pokrývá rozsáhlé požadavky na testování hluku a vibrací a požadavky na odolnost.

Zvyšte produktivitu díky integrovaným pracovním postupům
Díky jedinečnému rozhraní založenému na pracovních postupech nastavuje řešení Simcenter Testlab nové standardy pro snadné používání, produktivitu a konzistenci dat. Software uživatele provede jednotlivými kroky testovací kampaně a navrhne optimální nastavení pro měření a analýzu. Bezproblémové sdílení dat mezi různými aplikacemi přináší výrazné zvýšení efektivity. Integrovaná analýza během pořizování urychluje proces testování a zaručuje optimální kvalitu dat.

Přejděte přímo ke zdroji problémů s hlukem a vibracemi
Řešení Simcenter Testlab vede uživatele přímo ke zdroji problému pomocí komplexních analytických funkcí. Umožňuje testovacím týmům efektivně řešit problémy s návrhem a vysledovat hlavní příčinu problému přímo u zdroje. Podporuje snadné analýzy typu „co kdyby“, které umožňují rychle vyhodnotit možná řešení a vyřešit problém efektivně, hospodárně a rychle.

Využijte potenciál v měnícím se světě testování
Testováním stávajících komponent a srovnáváním konkurenčních produktů se řešení Simcenter Testlab hojně využívá k předávání dat do procesu simulace. Poskytuje také informace o zatížení a zpětnou vazbu pro aktualizaci virtuálních modelů. Systematicky se používá k zajištění modelů odvozených z testů pro součásti a podsestavy, které jsou příliš složité na to, aby se daly modelovat virtuálně. Řešení Simcenter Testlab, které lze snadno integrovat do softwaru Simcenter Amesim, poskytuje zásadní podporu pro efektivní a realistickou virtuální simulaci. Možnosti licencování řešení Simcenter Testlab poskytují flexibilitu potřebnou ke zvýšení produktivity uživatelů testů díky možnosti nákupu, předplatného na rok nebo delší dobu a možnosti škálovat využití softwaru podle skutečných potřeb prostřednictvím licencování na základě hodnoty.

Zvyšte efektivitu testování a urychlete inovace výrobků díky softwaru Simcenter Testlab

Zjistěte, jak je možné zvýšit efektivitu, zrychlit inovace výrobků a řešit moderní inženýrské problémy pomocí řešení Simcenter Testlab, softwaru pro sběr dat, analytiku a modelování.

Simcenter Testlab

Předplaťte si flexibilitu – hybridní software jako služba

Snadné testování výkonu.

 • Vyhněte se velkým počátečním investicím namísto opakujících se fixních poplatků a poměřujte náklady podle doby trvání a využití
 • Zůstaňte vždy na nejnovější verzi – včetně podpory a údržby
 • Získejte přístup k naší cloudové službě pro spolupráci ad-hoc:

  • Je přístupná kdykoli na jakémkoli zařízení a v jakémkoli řešení
  • Škálování podle vašich potřeb
  • Flexibilita díky zabezpečenému přístupu založenému na rolích
Představení hardwaru, softwaru, testování, rozpočtu a podpory v kruhovém snímku.

Funkce řešení Simcenter Testlab

Akustické testování

Naše řešení pro testování akustických vlastností pokrývá širokou řadu průmyslových aplikací a inženýrských úloh a splňuje veškeré mezinárodní normy. Vyvíjejte inovativní a akusticky jedinečné výrobky díky profesionálnímu a integrovanému řešení Simcenter Testlab.

Další informace o akustickém testování
Podívat se na webinář

Skupina lidí, kteří si prohlížejí řešení Simcenter pro akustické testování.

Škálovatelná správa a analýza testovacích dat

Objem dat generovaný oddělením testování je enormní. Převod, vizualizace a analýza dat z výsledků testování jsou časově náročné a často vyžadují využití specifických znalostí. Řešení Simcenter Testlab je ideálním nástrojem pro zjednodušení sběru a analýzy dat a tvorbu výkazů.

Další informace o správě a analýze testovacích dat

Muž a žena dívající se na obrazovku počítače.

Předpověď systému v oblasti NVH

Můžete přesně vytvářet nebo sestavovat systémy ve virtuálním prostředí pomocí testovacích a simulačních dat, snadno vyhodnocovat vliv úprav nebo komponent v různých fázích vývoje a maximalizovat využití všech dat ve vaší společnosti. Uživatelské rozhraní se snadno používá a umožňuje i laikům přesně předpovídat hlučnost a vibrace (NVH) konečného výrobku. Naše řešení umožní vašemu vývojovému týmu dosáhnout vynikajícího výkonu v oblasti NVH a zároveň udržet pod kontrolou dobu vývoje a náklady.

Další informace o předpovědi systému v oblasti NVH
Přečíst informační leták

Dvě osoby používající software pro předpověď výkonnosti systému v oblasti NVH na vozidle.

Digitální korelace obrazu

Digitální korelace obrazu (DIC) je bezkontaktní optická měřicí technika pro měření 3D dat v celém poli pomocí snímků z digitálních kamer. Naše nejmodernější řešení DIC přesně určuje posunutí, deformaci a zrychlení všude, kde je to možné, a snadno se porovnává s výsledky 3D analýzy konečných prvků. V porovnání s tradičním bodovým měřením získáte více informací s nižším časem měření.

Další informace o digitální korelaci obrazu
Podívat se na webinář

Muž používající digitální korelaci obrazu (DIC) k měření 3D dat celého jízdního kola.

Testování odolnosti

Nechte testování na nás a na našem komplexním řešení pro testování životnosti. Řešení Teamcenter integruje důkladnou a spolehlivou kombinaci hardwaru pro sběr dat se softwarovými funkcemi pro zpracování a analýzu. Naše řešení pokrývá všechny kroky testování – od prvotního nastavení a měření přes validaci, konsolidaci, analýzu až po tvorbu výkazů výsledků.

Osoba jedoucí na čtyřkolce po venkovské silnici.

Testování nárazů a vibrací

Vyberte si kompletní řešení pro testování nárazů a vibrací, od nástrojů pro vyhodnocování vibrací až po účinný vysokorychlostní vícekanálový řídicí systém v uzavřené smyčce s možností paralelního sběru dat a výkonnými analytickými funkcemi.

Další informace o testování nárazů a vibrací
Podívat se na webinář

Inženýři využívající počítač s několika obrazovkami v testovacím centru.

Testování materiálů

Pro rychlý a pohotový vývoj výrobků je zásadní dobře rozumět pokročilým materiálům používaným v inovativních výrobcích. Naše řešení pro testování materiálů přesně charakterizují mechanické a akustické vlastnosti nových a inovativních materiálů a součástí. To slouží jako podklad pro simulační modely, umožňuje porovnávat různé materiály nebo pomáhá zlepšovat stávající výrobky.

Další informace o testování materiálů

Inženýr provádějící zkoušky materiálů pomocí nástroje.

Testování rotačních strojů

Naše řešení pro testování rotačních strojů umožňují inženýrům věnujícím se oblasti NVH optimalizovat výkon rotačních strojů tím, že získávají a analyzují vliv otáček, točivého momentu a řídicích strategií na kvalitu zvuku, (torzní) vibrace a energetickou účinnost. Náš víceoborový testovací systém šetří čas, zvyšuje spolehlivost dat a maximalizuje přehled o chování stroje v laboratorních podmínkách i v praxi.

Další informace o testování rotačních strojů
Podívat se na webinář

Testování motocyklu v aerodynamickém tunelu.

Testování pevnostní dynamiky

Využijte nejmodernějších inženýrských poznatků a dosáhněte maximálního potenciálu při testování malých konstrukcí i velkých projektů čítajících stovky měření a 3D modelů s experimentálními daty. Pochopte, jak součást nebo sestava výrobku reaguje při zatížení pomocí technologie digitální obrazové korelace (DIC). Měřte 3D posunutí, deformace a zrychlení v celém poli najednou, při jakémkoli zatížení, pouze s dvojicí kamer pro rychlejší a pohotovější vývojové cykly.

Další informace o testování pevnostní dynamiky
Podívat se na webinář

Inženýr provádějící testování pevnostní dynamiky součásti.

Analýza přenosových drah

Kvantifikujte různé zdroje a jejich dráhy a určete, které jsou důležité a které se vyruší. Provádějte analýzu přenosových drah (TPA), abyste identifikovali a vyhodnotili přenosové dráhy energie ze zdroje buzení do daného místa přijímače. Technologie TPA kvantifikuje různé zdroje a jejich dráhy a zjišťuje, které z nich se na šumu podílejí nejvíce a které se navzájem vyruší. Na základě kvantifikovaných a modelovaných zdrojů a cest je poměrně snadné optimalizovat vibroakustické vlastnosti a hlučnost a vibrace (NVH) systému.

Další informace o analýze přenosových drah
Podívat se na webinář

Vizuál řešení Simcenter Testlab provádějícího analýzu přenosových drah (TPA).

Flexibilní možnosti předplatného a nákupu

Jednotliví uživatelé i celé týmy testovacích oddělení musí být v dnešní době stále efektivnější. V důsledku toho musí být i jejich software a řešení pro sběr dat flexibilnější, agilnější a škálovatelnější než kdykoli předtím.

Společnost Siemens nabízí flexibilní možnosti předplatného a nákupu, které vám umožní získat přístup k řešení Simcenter Teslab způsobem, který nejlépe vyhovuje časovému plánu a rozpočtu vašeho projektu:

 • Hybridní software jako služba: Roční předplatné řešení Simcenter Testlab, které vám umožní přístup k softwaru, podpoře, údržbě a řešení Siemens Xcelerator Share. Tato flexibilní možnost eliminuje počáteční kapitálové výdaje a umožňuje používat testovací softwarové nástroje prostřednictvím nižších, předvídatelných provozních výdajů, které se snáze přizpůsobí vašemu rozpočtu. Kromě toho umožňuje propojení mezi lokální softwarovou aplikací a naší cloudovou službou ad-hoc sdílení dat v řešení Siemens Xcelerator Share.
 • Trvalá licence plus údržba: Tradičnější možnost licencování pro zákazníky s dlouhým časovým horizontem. Zakupte si řešení Simcenter Testlab a udržujte je pomocí smlouvy o roční údržbě a podpoře, abyste měli software stále aktuální.

  Další informace o hardwaru jako službě
Představení hardwaru, softwaru, testování, rozpočtu a podpory v kruhovém snímku.