Notebook zobrazující software Simcenter Amesim

Simcenter

Platforma pro simulace systémů

Analyzujte komplexní chování řídicích systémů, od testování v rané fázi až po testování subsystémů.

Platforma řešení Simcenter, jádro softwaru Simcenter

Vyberte si řešení Simcenter a získejte výhody v rámci otevřené, výkonné a uživatelsky přívětivé platformy pro simulace systémů a modelujte, spouštějte a analyzujte komplexní systémy a komponenty.

Získejte přístup k výkonné analýze
Díky svým výkonným analytickým a optimalizačním nástrojům a funkcím vám toto řešení nabízí pokročilé a snadno použitelné prostředí pro simulace a navrhování víceoborových 1D systémů.

Skriptovací funkce a možnosti přizpůsobení zase umožňují snadnou integraci Simcenteru do stávajících procesů návrhu. Platforma řešení Simcenter je otevřená a flexibilní, a proto se efektivně propojuje s mnoha 1D a 3D softwarovými řešeními pro počítačem podporované inženýrství (CAE).

Podpořte cíle v reálném čase pomocí schopného rámce
Tento rámce vám pomáhá rychle odvozovat a exportovat modely pro standardní cíle v reálném čase tím, že poskytuje konzistentní a kontinuální rámec pro modelování ve smyčce (MiL), software ve smyčce (SiL) a hardware ve smyčce (HiL).

Funkce platformy pro simulace systémů

Produktivita

Zvyšte návratnost simulací díky výkonným funkcím, které vás provedou systémovým inženýringem podle modelů. Pokročilé nástroje preprocesingu a postprocesingu vám umožňují získat podrobné informace o vašich systémech. Pomocí snadno přizpůsobitelných aplikací můžete upravit zpracování a analýzu modelů přesně podle vašich potřeb. Funkce pro optimalizaci a průzkum návrhů umožňují tvorbu ideální konfigurace na první pokus. Možnost skriptování simulátoru umožňuje automatizovat velkou část simulací.

Další informace o produktivitě

Vývojový diagram vytvořený v řešení Simcenteru Amesim

Technologie

Provádějte pokročilé simulace s těmi nejlepšími simulačními technologiemi v rámci integrace Simcenteru. Ať už se jedná o výkonné výpočetní simulace (HPC) nebo simulace v reálném čase, své víceoborové modely můžete vytvářet, analyzovat, zavádět a spouštět téměř odkudkoliv. Díky podpoře známých standardů, jako je například FMI (Functional Mock-up Interface) nebo Modelica, a jejich softwarových rozhraní je řešení Simcenter jednou z nejvíce provázaných platforem na trhu.

Další informace o technologiích

Snímek obrazovky s řídicím panelem řešení Simcenter Amesim

Pracovní postup

Simcenter umožňuje spolupráci v rámci celého podniku a nabízí špičkové technologie pro systémové simulace. Jeho klíčovými aspekty je přizpůsobitelnost, automatizace a možnost integrace všech vertikálních aplikací. Toto řešení je možné v rámci vaší společnosti plně integrovat do CAD, CAE nebo procesů pro integraci procesů a optimalizaci návrhu (PIDO). Díky funkcím pro import softwaru třetích stran můžete opakovaně využívat své modely a provádět analýzy a průzkum návrhů. Zajistěte kontinuitu dat od CAD a experimentů až po systémové simulace. Pomocí stávajících pracovních postupů můžete řešit spoustu inženýrských výzev.

Skupina lidí v kanceláři shromážděná kolem notebooku na konferenčním stole
Webinář na vyžádání | 45 minut

Platforma pro simulace systémů

Ověřujte a validujte systémy a elektronické řídicí jednotky již v časných fázích pomocí simulace systémů.

Muž zvedající bedny vysokozdvižným vozíkem.