Opcenter

Opcenter Execution Electronics

Opcenter Execution Electronics to system realizacji produkcji dostosowany do wymogów produkcji płytek drukowanych, montażu mechanicznego i integracji systemów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Uzyskaj szybki czas wprowadzania produktów na rynek i wysoką jakość

Opcenter Execution Electronics zapewnia sprawne zwiększanie i realizację produkcji dzięki bezproblemowemu przepływowi danych od projektu do produkcji.

Wykorzystaj całościowe rozwiązanie MES dla branży elektroniki
Zarządzaj złożonością dzięki gotowej do użycia łączności z maszyną, automatyzacji i wskazówkom dla operatora. Wspieraj cały cykl życia produktu za pomocą rozszerzonego wątku cyfrowego, zarządzając procesami produkcyjnymi, specyfikacjami i zaawansowanymi elektronicznymi instrukcjami roboczymi (EWI). Rozwiązanie Opcenter Execution Electronics zapewnia najlepsze w swojej klasie możliwości systemu realizacji produkcji (MES) elektroniki w jednym rozwiązaniu, w tym szeroki zakres funkcji specyficznych dla branży w zakresie zarządzania procesami, jakością, materiałami, genealogią i wydajnością.

Pracownicy systemu realizacji produkcji elektroniki pracujący nad projektem.

Korzystaj z przyspieszonego, bezpiecznego wprowadzania nowych produktów
Buduj płytki drukowane (PCB) i gotowe produkty już za pierwszym razem, zapewniając produkcję zgodnie z projektem dzięki operacjom bez użycia papieru. Rozwiązanie Opcenter Execution Electronics usprawnia proces wprowadzania nowych produktów i zapewnia elastyczne operacje w celu wspierania zmian produktów i wczesnych ulepszeń. Ten system MES dla branży elektronicznej skutecznie zarządza każdym potencjalnym problemem projektowym lub inżynieryjnym zidentyfikowanym na hali produkcyjnej za pomocą informacji zwrotnych w pętli zamkniętej do systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

Narzędzie robocze pracowników systemu realizacji produkcji elektroniki w laboratorium.

Usprawnij zarządzanie i wydajność hali produkcyjnej
Zapewnij wykorzystanie materiałów, sprzętu, procesów i operatorów zgodnie w sposób określony przez działu technicznego. Nasz system MES dla branży elektronicznej usprawnia zarządzanie złożonością hali produkcyjnej, jednocześnie zwiększając poziom wydajności oraz zmniejszając koszty szkoleń i konserwacji.

Maszyna systemu realizacji produkcji elektroniki.

Zoptymalizuj możliwości i wydajność produkcji
Generuj zoptymalizowane i szczegółowe plany i harmonogramy produkcji, aby efektywnie zrównoważyć popyt i wydajność technologii montażu powierzchniowego (SMT) i linii montażowych w jednym rozwiązaniu. Następnie zoptymalizuj realizację produkcji, korzystając z systemu wglądu online w trendy produkcji, ogólną efektywność sprzętu (OEE) i inne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Zintegrowany z rozwiązaniem Opcenter Scheduling Electronics i inżynierią produkcji, nasz system MES dla branży elektroniki umożliwia wdrażanie wydajnych, sprawnych i elastycznych fabryk, które reagują na stale zmieniające się wymagania klientów. Mniej usterek oraz krótsze przestoje maszyn i linii podnoszą ogólną wydajność produkcji.

Robot systemu realizacji produkcji elektroniki pracujący nad płytą komputerową.

Zyskaj spójny i elastyczny przepływ materiałów
Wykorzystaj technologię just-in-time (JIT), aby zapewnić stały przepływ materiałów na linie produkcyjne w oparciu o zapotrzebowanie. Nasz system MES zintegrowane z rozwiązaniem Opcenter Intraplant Logistics, odpowiada na różnorodne potrzeby w zakresie zarządzania materiałami, znacznie zmniejszając zapasy, zapewniając płynniejszy przepływ produkcji oraz eliminując wąskie gardła i nieoczekiwane opóźnienia.

Pracownik w fabryce pracujący z systemem realizacji produkcji elektroniki.

Korzystaj z pełnej identyfikowalności i zgodności z przepisami
Zapewnij pełną identyfikowalność całej produkcji płytek drukowanych i/lub gotowych produktów oraz łatwy dostęp do danych powykonawczych. Rozwiązanie Opcenter Execution Electronics zapewnia zgodność i identyfikowalność w zakresie realizacji produkcji, procesu, jakości, materiałów i wydajności, a także zarządzania konfiguracją i zmianami.

Pracownik pokazujący współpracownikowi, jak korzystać z systemu realizacji produkcji elektroniki.

Dowiedz się więcej

Next-generation collaboration with Teamcenter Share

Instantly, securely and easily collaborate with colleagues, partners and customers with Siemens’ next-generation, cloud-based collaboration solution, Teamcenter Share.

Learn more...

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Opcenter

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog poświęcony oprogramowaniu Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania Opcenter dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność użytkowników oprogramowania Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.