Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter Flotherm software

Usprawnij zarządzanie aspektami termicznymi układów elektronicznych w celu zwiększenia ich niezawodności dzięki szybkim i dokładnym symulacjom CFD chłodzenia wykonywanym na różnych etapach: od wstępnego badania projektu po jego ostateczną weryfikacje.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Widok oprogramowania Simcenter Flotherm, które ułatwia wykonywanie analiz termicznych i wspiera rozwój termicznego cyfrowego bliźniaka.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter Flotherm?

Rozwijane przez ponad 34 lata oraz udoskonalane na podstawie opinii użytkowników rozwiązanie Simcenter Flotherm jest wiodącym oprogramowaniem do symulacji chłodzenia układów elektronicznych do wykonywania analizy termicznej. Pozwala skrócić czas rozwoju na poziomie pakietów układów scalonych, płytek PCB i obudów aż po duże systemy w postaci centrów danych.

Przyspiesz przepływ informacji dotyczących aspektów termicznych układów elektronicznych
Oprogramowanie Simcenter Flotherm integruje się z przepływem informacji procesu rozwoju układów elektronicznych, stanowiąc doskonałe narzędzie dla inżynierów termodynamiki do przeprowadzania symulacji oraz sprawnego uzyskiwania dokładnych wyników i informacji zwrotnych przekazywanych inżynierom z innych działów funkcyjnych. Ułatwia efektywne zarządzanie termiczne i wspomaga podejmowanie decyzji na podstawie symulacji od wczesnych etapów rozwoju architektury do końcowej weryfikacji właściwości termicznych projektu. Pomaga to przyspieszyć proces rozwoju, a także wyeliminować ryzyko kosztownych reklamacji gwarancyjnych związanych z zawodnością produktów lub wszelkich zmian projektowych wprowadzanych na późnym etapie.

Przykładowe możliwości, które pomagają inżynierom skrócić proces analizy termicznej, obejmują innowacyjną technologię SmartPart, obszerne biblioteki, obsługę danych EDA i MCAD, dostosowaną i stabilną technologię solwerów, najnowocześniejsze kompaktowe techniki modelowania termicznego, automatyczną kalibrację modelu oraz analizę parametryczną i optymalizację.

Wykorzystaj możliwości zapewniane przez dokładną i szybką analizę termiczną
Użyj dostępnej błyskawicznie i niezawodnej kartezjańskiej siatki w oprogramowaniu Simcenter Flotherm, nadającej się do obsługi dużych, złożonych modeli układów elektronicznych zawierających tysiące komponentów, materiałów i mocy. Funkcje tworzenia siatki i solwer rozwiązania Simcenter Flotherm zaprojektowano specjalnie z myślą o obsłudze różnych skal długości: od poniżej mikrona do metra. Ponadto inteligentna siatka oparta na technologii SmartPart i powiązana z obiektami eliminuje konieczność ponownego nakładania siatki w przypadku zmiany położenia i orientacji obiektów. Dzięki temu można działać szybciej i skupić się na wynikach symulacji oraz badaniu przestrzeni projektu.

Skróć czas tworzenia modelu dzięki inteligentnej technologii SmartPart
Użyj interfejsu oprogramowania Simcenter Flotherm zorientowanego na inżynierię termiczną, funkcji inteligentnego modelowania oraz bibliotek, aby szybko konstruować modele umożliwiające przeprowadzanie szybkich, dokładnych badań wspomagających podejmowanie decyzji dotyczących termicznych aspektów architektury na wczesnym etapie projektu. Szybko buduj modele, korzystając z bibliotek SmartPart komponentów specyficznych dla elektroniki, takich jak radiatory, wentylatory, obudowy, rurki cieplne i inne.

Uwzględniaj złożoność danych EDA i projektu konstrukcji mechanicznej podczas projektowania
Zwiększaj złożoność i wierność modelu w miarę postępów rozwoju produktu dokonywanych przez zespoły EDA i projektujących konstrukcję mechaniczną. Możesz też importować dane CAD i poddawać je preprocessingowi. Zarządzaj złożonością danych EDA, uwzględniając w prosty sposób dane ECAD dotyczące trasowania płytek i informacje o układzie komponentów oraz modelowaniu we wszystkich głównych formatach plików oprogramowania EDA, takich jak ODB++. Używaj funkcji EDA Bridge do szybkiego przetwarzania oraz różnych opcji do uzyskania wymaganych poziomów wierności modelowania.

Co nowego?

Wyświetlany na dwóch monitorach widok importowania geometrii NX CAD do oprogramowania Simcenter Flotherm do symulacji chłodzenia układów elektronicznych, przedstawiający przepływ informacji ze środowiska geometrii CAD do rozwiązania do symulacji CFD.

Dowiedz się więcej o najnowszej wersji 2304, w tym o szybszym importowaniu geometrii CAD do środowiska symulacji CFD za pomocą mostu MCAD, który obsługuje importowanie danych z rozwiązania Parasolid, NX i Solid Edge, a także skokowym zwiększeniu szybkości wokselizacji i skróceniu czasu wczytywania danych dużych, złożonych modeli przed ich przetworzeniem.

Funkcje oprogramowania Simcenter Flotherm

Analiza termiczna stanów nieustalonych

Oprogramowanie Simcenter Flotherm obsługuje dokładną analizę stanów nieustalonych urządzeń i produktów elektronicznych. Jest w stanie modelować zdarzenia stanów nieustalonych w skali czasowej poniżej mikrosekundy. Można modelować wiele różnych zachowań stanów nieustalonych, takich jak zależne od czasu rozpraszanie mocy w komponentach i modelowanie sterowania termostatycznego stanów nieustalonych, w którym dane wejściowe modelu zmieniają się jako funkcja monitorowanej temperatury. Te opcje obsługują modelowanie cykli zasilania w zastosowaniach energoelektronicznych, przełączania trybu zasilania urządzeń konsumenckich, sterowania chłodzeniem przy użyciu wentylatorów oraz ocenę zmniejszania mocy znamionowej i strategii obniżania temperatury.

Funkcja analizy stanów nieustalonych w oprogramowaniu Simcenter Flotherm

Niezawodne funkcje tworzenia siatki

Wykorzystaj szybkie, niezawodne i łatwe w obsłudze funkcje tworzenia siatki w oprogramowaniu Simcenter Flotherm, pozwalające skoncentrować się na aspektach termicznych projektu. Solidna metoda kartezjańska jest stabilnym i efektywnym obliczeniowo rozwiązaniem do tworzenia siatki typowych układów elektronicznych. Ponadto umożliwia szybkie generowanie sieci i minimalizowanie czasu przetwarzania danych dzięki odpowiednio zlokalizowanym elementom kontrolnym sieci pozwalającym zwiększyć rozdzielczość w razie potrzeby. Wartość generowania siatki opartej na technologii SmartPart lub powiązanej z obiektem polega na jej automatycznej i natychmiastowej aktualizacji, co eliminuje konieczność ponownego generowania pełnej siatki w przypadku zmiany orientacji lub położenia geometrii na potrzeby kolejnych badań.

Widok niezawodnych funkcji tworzenia siatki w oprogramowaniu Simcenter Flotherm.

Technologia BCI-ROM:

Technologia BCI-ROM (Boundary Condition Independent Reduced Order Model) oferuje korzyści w zakresie szybkiej analizy termicznej stanów nieustalonych układów elektronicznych szybciej o kilka rzędów wielkości niż w przypadku pełnej analizy CFD 3D, ale z zachowaniem dokładności. Oprogramowanie Simcenter Flotherm oferuje możliwość wyodrębnienia modelu BCI-ROM na podstawie analizy przewodzenia, co pozwala zachować dokładność prognozowania przy zwiększeniu szybkości obliczeniowej ponad 40 000 razy w wybranych przypadkach. Aspekt „niezależności od warunków granicznych” modeli zredukowanego rzędu jest niezwykle cenny, ponieważ umożliwia ich stosowanie w dowolnym środowisku termicznym przy zachowaniu dokładności. Modele BCI-ROM mogą być eksportować w kilku formatach: jako macierz obliczaną przy użyciu narzędzi takich jak Mathworks Matlab Simulink, w formacie VHDL-AMS do użytku w narzędziach do symulacji obwodów, takich jak Siemens EDA PartQuest i Xpedition AMS do obsługi analizy elektrotermicznej, lub w formacie FMU (Functional Mockup Unit) do wykorzystania w modelowaniu właściwości termicznych systemu w narzędziach 1D takich jak Simcenter Amesim i Simcenter Flomaster, które obsługują możliwości funkcje FMI.

Funkcja modelu BCI-ROM w oprogramowaniu Simcenter Flotherm