Simcenter Mechanical

Simcenter Tire software

Użyj dokładnego modelowania opon do symulowania osiągów pojazdu. Oprogramowanie Simcenter Tire pomaga stosować modele opon do różnych analiz, dotyczących np. prowadzenia i wytrzymałości pojazdu.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Graficzna wizualizacja stateczności kierunkowej pojazdu wykonana przy użyciu oprogramowania Simcenter Tire.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter Tire?

Dokładne odwzorowanie zachowania opon umożliwia prognozowanie stabilności toru jazdy, drogi hamowania oraz komfortu jazdy. Oprogramowanie Simcenter Tire pomaga skutecznie i precyzyjnie modelować wysoce nieliniowe charakterystyki opon, aby efektywniej analizować zachowanie pojazdu na wcześniejszym etapie procesu projektowania.

Zrozumienie sił i momentów opon
Modelowanie osiągów opon wymaga rozległej wiedzy i specjalizacji. Oprogramowanie Simcenter Tire zapewnia zestaw narzędzi do dokładnego odwzorowywania sił i momentów opon, dzięki czemu można je propagować do różnych popularnych narzędzi do symulacji osiągów pojazdu.

Wdrożenie globalnego standardu dla magicznej formuły Pacejki
Simcenter Tire MF-Tyre dokładnie symuluje zachowanie w stanie ustalonym i nieustalonym do 8 Hz pod kątem obsługi, prototypowania sterowania i analiz ADAS. Simcenter Tire MF-Tyre to jedyny model opony oparty na magicznej formule dostępny we wszystkich głównych pakietach symulacji dynamicznej pojazdu, co umożliwia standaryzację miedzy działami przedsiębiorstwa i między przedsiębiorstwami.

Analiza wszystkich aspektów dynamiki pojazdu przy użyciu kompleksowego modelu opony
Simcenter Tire MF-Swift stanowi rozszerzenie Simcenter Tire MF-Tyre o modelowanie poślizgu skrętu, dynamikę pasa opon i ogólne obwiednie przeszkód 3D pod kątem parkowania, komfortu jazdy, przewidywania obciążenia drogowego i analizy drgań. Modułowa konfiguracja pomaga dostosować złożoność modelu do problemu inżynieryjnego. Simcenter Tire MF-Swift to najszybsze dostępne na rynku oprogramowanie do modelowania opon symulacji 3D nierównej drogi.

Przyjazna dla użytkownika identyfikacja parametrów modelu opony na podstawie danych pomiarowych
Łatwo przekształcaj dane pomiarowe w parametry używane z modelami Simcenter Tire za pomocą łatwego w obsłudze narzędzia do identyfikacji parametrów, które obejmuje wizualizację danych, bazę danych i zaawansowane możliwości estymacji. Simcenter MF-Tool pomaga wizualizować, dostrajać i modyfikować modele opon, a także badać skutki zmieniających się warunków, takich jak ciśnienie w oponach, sztywność, poziomy tarcia, przy użyciu automatycznego skalowania właściwości opon.

Pomiar osiągów opon na różnych nawierzchniach dróg
Firma Siemens nie tylko oferuje oprogramowanie do modelowania opon, lecz także może pomóc wykonać pomiary ich fizycznych osiągów. Przyczepa testowa Simcenter to laboratorium na kółkach, specjalnie zaprojektowane do pomiaru sił i momentów opon w różnych sytuacjach drogowych, takich jak jazda po suchej, mokrej, zaśnieżonej lub oblodzonej nawierzchni.

W łatwy sposób można uzyskać dostęp do wysokiej jakości zbiorów parametrów opon na potrzeby symulacji dynamiki ruchu pojazdu

Sprawdź Tire Model Marketplace, sklep internetowy, w którym można znaleźć gotowe, uniwersalne zestawy parametrów modelu opon (pliki TIR) do wykorzystania w symulacjach dynamiki pojazdu.

Funkcje oprogramowania Simcenter Tire

Symulacja w czasie rzeczywistym

Przekształć model Simcenter MF-Tyre/MF-Swift w wariant w czasie rzeczywistym bez konieczności redukcji modelu, aby zagwarantować równe wyniki liczbowe na wszystkich etapach. W procesie rozwoju produktu są używane różne środowiska symulacyjne, w tym aplikacje komputerowe, konfiguracje sprzętu w pętli (HiL) i symulatory jazdy.

Oprogramowanie Simcenter umożliwia inżynierom używanie znormalizowanego modelu opon we wszystkich symulacjach, dostosowując go do wymaganej wydajności obliczeniowej bez wpływu na wyniki. W związku z tym model Simcenter MF-Tyre/MF-Swift jest obecnie obsługiwany w większości standardowych systemów operacyjnych w czasie rzeczywistym.

Model Simcenter MF-Tyre/MF-Swift pomarańczowego samochodu

Identyfikacja parametrów modelu opony

Konwertuj dane pomiarowe na parametry modeli Simcenter MF-Tyre/MF-Swift za pomocą łatwego w obsłudze narzędzia do identyfikacji parametrów opon, które obejmuje wizualizację danych, bazę danych i zaawansowane możliwości estymacji.

Simcenter MF-Tool umożliwia również wizualizację i dostosowywanie/modyfikowanie modeli opon. Pozwala inżynierom badać skutki zmieniających się warunków, takich jak ciśnienie w oponach, sztywność i poziomy tarcia, przy użyciu automatycznego skalowania właściwości opon. Użytkownicy mogą również tworzyć własne „wirtualne opony”, modyfikując właściwości opony za pomocą standardowych parametrów modelu lub danych pomiarowych.

Dwa wykresy przedstawiające dane pomiarowe przeliczone na przyjazne dla użytkownika parametry modeli Simcenter MF-Tyre/MF-Swift

Wymiary opon

Przy użyciu laboratorium testowego na kółkach można mierzyć osiągi opon na wielu nawierzchniach drogowych, z uwzględnieniem suchej, mokrej, zaśnieżonej i oblodzonej nawierzchni. Przyczepę testową Simcenter zaprojektowano specjalnie do wykonywania pomiarów sił i momentów opon w różnych sytuacjach na drodze. Można wykonywać pomiary zarówno opony samochodów osobowych, jak i motocykli.

W opracowanej przez nas konfiguracji pomiarowej opon motocyklowych pomiary można przeprowadzać pod kątem pochylenia opony do 70 stopni. Oprócz gromadzenia danych wejściowych na potrzeby narzędzia do identyfikacji parametrów Simcenter MF-Tool oraz narzędzia do modelowania opon Simcenter MF-Tyre/MF-Swift urządzenia pomiarowe wykorzystuje się też do walidacji i badań porównawczych.

Opona przyczepy na zaśnieżonej nawierzchni

Usługi inżynieryjne w zakresie modelowania opon

Dzięki współpracy z naszymi inżynierami można wdrożyć bardzo dokładny i wydajny proces modelowania opon. Eksperci ds. usług inżynieryjnych Simcenter oferują skalowalną pomoc, od testowania na miejscu po konfigurowanie specjalistycznych protokołów testowania opon. Wyniki projektu można bezproblemowo zintegrować z istniejącymi procesami i uzupełnić o szkolenia w zakresie stosowania narzędzi Simcenter MF-Tyre/MF-Swift. Inne typowe usługi inżynieryjne obejmują protokół testowania opon i poprawę i (lub) automatyzację identyfikacji parametrów, ulepszenia platformy testowej opon, badania korelacji między konkretnymi cechami opon i kryteriami osiągów dynamiki ruchu pojazdu oraz transfer dogłębnej wiedzy na temat osiągów opon.

Obraz 3D opony