Kilku inżynierów w słuchawkach, przeprowadzających test jakości dźwięku na ekranie.

Simcenter

Inżynieria jakości dźwięku

Kształtuj atrakcyjny profil akustyczny produktu z wykorzystaniem obiektywnej i subiektywnej oceny jakości dźwięku.

Szybsze wprowadzanie na rynek produktów o lepszym profilu akustycznym

Jednym z trendów w projektowaniu i rozwoju produktów jest rosnąca liczba wariantów oferowanych konsumentom. Skutkuje to presją na inżynierów ds. hałasu, drgań i barwy dźwięku (NVH) w wielu zespołach zajmujących się rozwojem i walidacją produktu, ponieważ wymaga się od nich szybszego bardziej efektywnego przeprowadzania testów. Niezależnie od poziomu wiedzy inżynierowie potrzebują narzędzi, które pomogą im szybciej uzyskiwać lepsze wyniki przy zachowaniu poziomu jakości i wiarygodności analiz i metod.

Możliwości inżynieryjne w zakresie inżynierii parametrów NVH i jakości dźwięku wbudowane w nasze rozwiązania zaprojektowano specjalnie z myślą o spełnieniu tych wymagań. Umożliwiają rozwiązywanie problemów z jakością dźwięku, wykonywanie badań porównawczych względem produktów konkurencji, zwiększanie efektywności testów NVH i uzyskiwanie rzeczywistego wglądu w to, jak klienci postrzegają dźwięk produktu. Większa produktywność, lepsze zrozumienie wymagań klienta i szybsze podejmowanie decyzji pomogą szybciej dostarczać na rynek produkty o atrakcyjnym profilu akustycznym.

Inżynieria jakości dźwięku przy użyciu oprogramowania Simcenter Testlab Neo

Przykład wdrożenia

Volvo Trucks

Rozwiązania Siemens Digital Industries Software pomagają firmie Volvo Trucks szybko identyfikować i analizować źródła irytującego hałasu.

Siemens Digital Industries Software solutions help Volvo Trucks quickly identify and analyze the origin of annoying noise
Case Study

Truck manufacturer uses Simcenter Testlab and Simcenter SCADAS to improve cabin sound quality

Firma:Volvo Trucks

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Gothenburg, Sweden

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions