Simcenter Testing

Simcenter Testlab Neo software

Zwiększ produktywność i wgląd w multidyscyplinarną inżynierię osiągów opartą na testach, integrując modele analityczne i symulacyjne w ramach dowolnego schematu procesów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Oprogramowanie Simcenter Testlab Neo.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter Testlab Neo?

Simcenter Testlab Neo oferuje nowe środowisko ukierunkowane na zadania i rozszerza możliwości inżynieryjne o kompleksowe testy trwałości, intuicyjną inżynierię osiągów w zakresie hałasu, wibracji i uciążliwości korzystania (NVH) oraz testowanie oparte na modelu.

Wykorzystaj inżynierię osiągów opartą na testach
Simcenter Testlab Neo to platforma nowej generacji integrująca multidyscyplinarne modele analityczne i symulacyjne w ramach dowolnego schematu procesów. Rozwiązanie stanowi połączenie wieloletnich doświadczeń inżynieryjnych w nowym środowisku, oferującym większą produktywność, lepszy wgląd w dane, większą pewność siebie i łatwiejszą współpracę.

Szybsza interpretacja wyników
Nowe środowisko użytkownika ukierunkowane na zadania zwiększa wydajność pracy i ułatwia ogólną nawigację. W pełni konfigurowalne i elastyczne rozwiązanie do projektowania procesów przyspiesza analizę, obsługuje multidyscyplinarne analizy i osadza modele symulacji w dowolnych schematach procesów. Intuicyjne i interaktywne wykresy, które łączą się bezpośrednio z lokalnymi wynikami lub scentralizowanymi danymi, przyspieszają interpretację wyników i wspierają proces podejmowania decyzji inżynieryjnych.

Simcenter Testlab Neo oferuje funkcje intuicyjnej inżynierii jakości dźwięku

Jakość dźwięku stanowi istotny aspekt procesu projektowania produktu. Poznaj niebywale intuicyjne funkcji inżynierii jakości dźwięku oferowane przez oprogramowanie Simcenter Testlab Neo.

Case study

Trek Bicycle

Read how Trek Bicycle uses Simcenter testing solutions, such as Simcenter Testlab Neo, to diagnose and improve e-bike motor acoustics.

Case Study

Putting sound quality on the e-bike metric map with the award-winning Fuel EXe

Firma:Trek Bicycle

Branża:Produkty konsumenckie i handel detaliczny

Lokalizacja:Waterloo, Wisconsin, United States

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Funckje oprogramowania Simcenter Testlab Neo

Testowanie akustyczne

Nasze rozwiązania w zakresie testowania akustycznego, obejmujące najszerszy zakres zastosowań przemysłowych i zadań inżynieryjnych, a jednocześnie zgodne z najnowszymi standardami międzynarodowymi, dostosowują się do wymagań specyficznych dla danego projektu. Projektuj innowacyjne produkty wyróżniające się atrakcyjnym profilem akustycznym, opierając się na specjalistycznej wiedzy zawartej w rozwiązaniu Simcenter Testlab.

Dowiedz się więcej o testowaniu akustycznym
Obejrzyj webinar

Grupa osób patrzących na narzędzie Simcenter do testowania akustycznego na ekranie.

Skalowalne zarządzanie danymi testowymi i ich analiza

Dział testów generuje ogromną ilość danych. Konwersja, wizualizacja i analiza wyników testów stanowią czasochłonne zadania, które często wymagają specyficznej wiedzy. Aplikacje Simcenter Testlab to doskonałe narzędzia, które usprawniają procesy gromadzenia i analizy danych oraz raportowania.

Dowiedz się więcej o skalowalnym zarządzaniu danymi testowymi i analizach

Mężczyzna i kobieta patrzący na ekran komputera.

Testy trwałości

Polegaj na naszym kompleksowym rozwiązaniu do badania trwałości, aby usprawnić cały proces testowania produktu. Rozwiązania Simcenter w wyjątkowy sposób integrują solidny i niezawodny sprzęt do pozyskiwania danych z kompleksowymi funkcjami oprogramowania do przetwarzania i analizy. Nasze rozwiązanie obejmuje wszystkie etapy typowej kampanii testowej, od konfiguracji kanału i pomiarów po sprawdzenie poprawności, konsolidację, analizę i raporty.

Osoba jadąca quadem po wiejskiej drodze.

Testowanie układów wirujących

Rozwiązania do testowania układów wirujących pozwalają zoptymalizować ich działanie dzięki uzyskiwaniu i analizowaniu danych wpływu prędkości, momentu obrotowego i strategii sterowania na jakość dźwięku, drgania (skrętne) i efektywność energetyczną. Nasz multidyscyplinarny system testowania pozwala zaoszczędzić czas, zwiększyć niezawodność danych i zmaksymalizować wgląd w nie, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i rzeczywistej eksploatacji.

Dowiedz się więcej o testowaniu układów wirujących
Obejrzyj webinar

Testy motocykla w tunelu aerodynamicznym.

Prognozowanie parametrów NVH układu

Przy użyciu danych testowych i symulacyjnych można dokładnie tworzyć lub montować układy w środowisku wirtualnym, łatwo oceniać wpływ modyfikacji lub komponentów na różnych etapach rozwoju i maksymalizować wykorzystanie wszystkich danych. Interfejs użytkownika jest łatwy w użyciu, co umożliwia osobom bez specjalistycznej wiedzy dokładne prognozowanie osiągów produktu końcowego w zakresie hałasu, drgań i uciążliwości korzystania (NVH). Nasze rozwiązanie pozwala zespołowi zajmującemu się procesem rozwoju produktu zapewnić doskonałe osiągi w zakresie NVH przy jednoczesnym utrzymaniu w ryzach czasu i kosztów procesu.

Dowiedz się więcej o prognozowaniu parametrów NVH układu
Przeczytaj broszurę informacyjną

Dwie osoby korzystające z oprogramowania do prognozowania osiągów układu w zakresie NVH podczas projektowania samochodu.

Testowanie systemu oparte na modelu

Przyspiesz inżynierię systemów dzięki zintegrowaniu narzędzi do testowania i symulacji. Zmaksymalizuj spójność narzędzi i metod stosowanych w całym cyklu rozwoju. Dzięki integracji testów i symulacji w jednym środowisku w celu sprawdzania poprawności działania produktu można zmniejszyć koszty testowania i ryzyko, zwiększyć produktywność i uzyskać dodatkowy wgląd w system. Testowanie systemów oparte na modelu maksymalizuje spójność stosowanych narzędzi i metod, zapewniając jednocześnie wysoce zwinne mechatroniczne środowisko inżynierii systemu. Umożliwia również ocenę konkretnych atrybutów przy użyciu modeli wirtualnych, połączonych modeli wirtualno-fizycznych i prototypów fizycznych.

Dowiedz się więcej o testowaniu systemów opartym na modelu

Mężczyzna przy komputerze, pracujący z oprogramowaniem Simcenter do testowania systemów.