Kilku inżynierów patrzących na iPada z oprogramowaniem Simcenter do chemii obliczeniowej.

Simcenter

Oprogramowanie do chemii obliczeniowej

Modeluj złożone mieszaniny na poziomie od mechaniki kwantowej do mezoskali.

Prognozowanie właściwości fizykochemicznych

Portfolio Simcenter oferuje najlepsze w branży oprogramowanie do chemii obliczeniowej, umożliwiające szybkie i dokładne prognozowanie właściwości fizyko-chemicznych złożonych mieszanin. Dzięki wyjątkowej architekturze tego rozwiązania inżynierowie mogą modelować systemy na poziomie od kwantowego do mezoskali w jednym środowisku, uzyskując szybkie, dokładne i realistyczne wirtualne przedstawienie receptur materiałowych.

Możliwości oprogramowania do chemii obliczeniowej

Receptury

Oferujące funkcje wieloskalowej symulacji chemicznej oprogramowanie Simcenter jest liderem w dokładnym modelowaniu właściwości receptur. Oferuje kompletny zestaw narzędzi, które umożliwiają symulację złożonych mieszanin we wszystkich skalach, a także możliwość prognozowania chemicznych i fizycznych właściwości na potrzeby rzeczywistych zastosowań, od projektu do procesu produkcji.

Dowiedz się więcej o recepturach – broszura informacyjna

Wieloskalowa grafika symulacji chemicznej z oprogramowania Simcenter Culgi.

Modelowanie wieloskalowe

Oprogramowanie Simcenter do chemii obliczeniowej, obejmujące całą hierarchię skal materiałowych, umożliwia opracowywanie innowacyjnych materiałów, aby nadążyć za dynamicznie zmieniającym się środowiskiem. To wyjątkowe oprogramowanie obejmuje wszystkie istotne aspekty chemii obliczeniowej: od modelowania kwantowego przez modelowanie molekularne i gruboziarniste po informatykę i termodynamikę.

Można go używać do przeprowadzania symulacji rzeczywistych modeli z wykorzystaniem określonych schematów pracy ułatwiających przepływ danych parametrów od modelu kwantowego do poziomu kontinuum. W połączeniu z obszerną biblioteką obliczeniową pozwala to określać parametry fizyczne z dużą dokładnością i umożliwia opracowywanie innowacji materiałowych.

Dowiedz się więcej o modelowaniu wieloskalowym – broszura informacyjna

Wizualizacja z oprogramowania Simcenter Culgi przedstawiająca skalę długości na poziomie kwantowym, molekularnym, gruboziarnistym, mezo i kontinuum.