Dvojice inženýrů si prohlíží software pro výpočetní chemii v řešení Simcenter v zařízení iPad.

Simcenter

Software pro výpočetní chemii

Modelujte složité směsi od kvantové mechaniky po mezoměřítko.

Předvídejte fyzicko-chemické vlastnosti

Řešení Simcenter poskytuje špičkový výpočetní chemický software pro rychlé a přesné předpovědi fyzikálně-chemických vlastností složitých směsí. Díky své jedinečné architektuře mohou inženýři v jednom řešení modelovat systémy od kvantových až po mezoměřítko a nabízet rychlou a přesnou realistickou digitální reprezentaci materiálových vzorců svých systémů.

Funkce softwaru pro výpočetní chemii

Směsi

Díky víceškálové chemické simulaci je řešení Simcenter lídrem v přesném modelování vlastností směsí. Nabízí kompletní sadu nástrojů, které umožňují simulaci složitých směsí ve všech měřítkách, a nabízí možnost předpovídat chemické i fyzikální vlastnosti pro reálné aplikace od návrhu až po výrobní proces.

Přečtěte si více o formulacích – informační leták

Víceškálová chemická simulace ze softwaru Simcenter Culgi.

Víceškálové modelování

Umožněte inovace materiálů v dnešním prostředí s využitím softwaru pro výpočetní chemii v řešení Simcenter, který pokrývá celou hierarchii materiálových měřítek. Toto řešení jedinečně zahrnuje všechny relevantní aspekty výpočetní chemie od kvantového přes molekulární a hrubozrnné modelování až po informatiku a termodynamiku.

Spouštějte realistické modely pro simulace prostřednictvím skriptovaných pracovních postupů, které usnadňují tok dat parametrů z kvantových modelů až na úroveň kontinua. To v kombinaci s komplexní výpočetní knihovnou zajišťuje, že fyzikální parametry jsou odvozeny s vysokou přesností a umožňují inovaci materiálů.

Další informace o víceškálovém modelování – informační leták

Záběr Simcenter Culgi prezentující kvantové, molekulové a hrubozrnné měřítko, mezo měřítko a měřítko délky kontinua.