Kilku inżynierów używa oprogramowania Simcenter do testowania obciążenia i zmęczenia materiału.

Simcenter

Analiza obciążenia i zmęczenia materiału

Usprawnij dostarczanie krytycznych informacji dotyczących trwałości.

Kompleksowe rozwiązanie do gromadzenia i analizy danych

Producenci pojazdów wprowadzają na rynek rosnącą wykładniczo liczbę wariantów pojazdów w odpowiedzi na globalny trend masowej personalizacji. Warianty te muszą być oparte na lekkich konstrukcjach, aby zminimalizować zużycie paliwa. Muszą również spełniać oczekiwania konsumentów w zakresie jakości, niezawodności i minimalizacji kosztów konserwacji, biorąc pod uwagę długotrwałe użytkowanie i duże przebiegi.

W skali globalnej konsumenci mają różne nawyki jazdy, potencjalnie mogą jeździć po bardziej wyboistych drogach lub przy ekstremalnym obciążeniu. Zespoły testujące trwałość zmagają się ze zwiększonym obciążeniem pracą i krótszymi terminami, aby pomyślnie realizować kampanie inżynieryjne oparte na testach. Aby sprostać wyzwaniom związanym z testowaniem trwałości i walidacją, muszą usprawnić swoje procesy, przyspieszając dostarczanie krytycznych informacji na każdym etapie kampanii testowej, od gromadzenia danych dotyczących obciążenia drogowego po wnikliwą analizę.

Zapewniamy zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie do gromadzenia i analizy danych o obciążeniu. Obejmuje ono wszystkie etapy typowej kampanii testów trwałości, od konfiguracji kanału i pomiarów po sprawdzenie poprawności, konsolidację, analizę i raporty. Najnowsza wersja oprogramowania wyznacza wyższe standardy w zakresie analiz, przyspieszając dostarczanie krytycznych informacji o trwałości.

Rozwiązanie Simcenter Testlab Neo do testów wytrzymałościowych

Dowiedz się więcej o funkcjach testowania trwałości w oprogramowaniu Simcenter Testlab Neo.

Przykład wdrożenia

Daimler

Portfolio Simcenter firmy Siemens Digital Industries Software umożliwia pomyślną symulację i testowanie.

Daimler successfully standardizes global durability process
Case Study

Daimler successfully standardizes global durability process

Firma:Daimler

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Stuttgart, Germany

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions