1. Home
Szereg komponentów układów pneumatycznych i hydraulicznych.

simcenter

Symulacja układu hydraulicznego/pneumatycznego

Zwiększ wydajność energetyczną oraz popraw działanie układów hydraulicznych/pneumatycznych

Szybkie, łatwe i dokładne modelowanie układów hydraulicznych/pneumatycznych

Zoptymalizuj charakterystykę dynamiczną elementów hydraulicznych i pneumatycznych, jednocześnie ograniczając tworzenie fizycznych prototypów do tych absolutnie niezbędnych. Szeroka gama komponentów, funkcji i specjalistycznych narzędzi dostępnych w Simcenter pozwala modelować systemy dla dużej liczby zastosowań, na przykład mobilne hydrauliczne systemy wykonawcze, układy przeniesienia napędu oraz systemy paliwowe i klimatyzację w samolotach.

Simcenter oferuje obszerne biblioteki komponentów, które wspierają bardziej i mniej doświadczonych użytkowników w procesach ogólnego i szczegółowego modelowania układów. Prosta komunikacja między bibliotekami i dokładne modelowanie zjawisk fizycznych dają szansę na zaprojektowanie dowolnego układu hydraulicznego/pneumatycznego oraz połączenie go z układem sterowania i innymi powiązanymi układami w ramach jednej platformy.

Możliwości symulacji układu hydraulicznego/pneumatycznego

Symulacja układów podrzędnych układu napędowego

Przyspiesz proces projektowania układu rozrządu, korby napędowej oraz systemów wtrysku paliwa, smarowania i chłodzenia. Simcenter umożliwia określenie wymiarów komponentów, ocenę i optymalizację wydajności systemu oraz walidację strategii sterowania. Możesz przygotować proces integracji podsystemów w ramach środowiska napędowego, oceniając interakcje między różnymi podsystemami oraz komorą spalania, a także przeanalizować wpływ projektu podsystemów na działanie silnika, gospodarkę paliwową oraz emisję zanieczyszczeń.

Dowiedz się więcej o symulacji układów podrzędnych układu napędowego

1-simcenter-amesim

Symulacja układu paliwowego statku powietrznego

Podejmij się trudnego zadania związanego z optymalizacją ciśnienia paliwa oraz procesów tankowania, dopełniania i opróżniania zbiorników o skomplikowanym kształcie, uwzględniając przy tym wysokość lotu, przyspieszenie oraz uginanie lub skręcanie skrzydeł. Nasze oprogramowanie pomoże Ci zamodelować proces odpowietrzania, działanie systemu OBIGGS, sieci dystrybucji paliwa oraz systemu zarządzania energią w celu przewidzenia możliwych problemów. Możesz zwiększyć wydajność układu paliwowego, ograniczyć jego masę, objętość oraz zużycie energii, jednocześnie dbając o spełnienie wymogów certyfikacyjnych.

2-aircraft

Symulacja układów hydraulicznych/pneumatycznych w statkach powietrznych

Popraw wydajność działania układów hydraulicznych stosowanych w samolotach, symulując ich zachowanie z uwzględnieniem różnych scenariuszy dotyczących rozmiarów i przeznaczenia statków powietrznych. Oprogramowanie Simcenter Amesim zapewnia skalowalne podejście do rozwiązywania problemów inżynieryjnych w zakresie dynamiki niskich i wysokich częstotliwości. Umożliwia integrację modeli układów hydraulicznych z modelami reprezentującymi systemy interfejsowe, takie jak instalacje elektryczne, systemy lądowania i sterowania lotem, w celu oceny ogólnych osiągów statku powietrznego. Następnie można oszacować obniżoną wydajność systemu, symulując jego reakcję na awarie, i zidentyfikować alternatywne projekty spełniające wymagania certyfikacji.

3-hydraulic

Modelowanie układów hydrauliki siłowej

Oceniaj ogólne zachowanie układów i komponentów hydraulicznych lub pneumatycznych. Oprogramowanie Simcenter obejmuje zestaw wstępnie zdefiniowanych komponentów dla pomp, sprężarek, zaworów i siłowników, a także całą gamę elementów przygotowanych w oparciu o szczegółową geometrię. Możesz badać zmianę ciśnienia, prędkości i temperatury przepływu w całym systemie i analizować działanie konkretnych komponentów (zaworów lub pomp), biorąc pod uwagę charakterystykę przepływu ściśliwego i mieszanin gazów, zjawiska termiczne, napowietrzanie oraz kawitację.

4-fluids

Symulacja układu sterowania ciężkiego sprzętu

Zaprojektuj solidne i niezawodne hydrauliczne układy sterowania dla sprzętu do robót ziemnych, dźwigów, pojazdów gąsienicowych, maszyn górniczych i innych sprzętów. Oprogramowanie Simcenter pozwala ograniczyć generowaną moc (pompy o zmiennej wyporności, możliwość wykrycia obciążeń), opracować nowe funkcje (np. automatyczne poziomowanie i strategie sterowania) oraz zwiększyć jakość produktu, jego solidność oraz niezawodność. Narzędzie pozwala przeanalizować każdy podsystem i przewidzieć dynamiczne działanie całego układu hydrauliki siłowej.

5-actuation

Symulacja układu pomp i zaworów

Ulepsz działanie sprężarek i pomp hydraulicznych, korzystając z oprogramowania Simcenter. Funkcje importu danych CAD pozwalają łatwo tworzyć modele o wysokiej wierności na podstawie szczegółowej geometrii. Pomaga to sprostać rosnącym oczekiwaniom związanym z charakterystyką przepływu, obniżeniem pulsacji ciśnienia oraz dokładną regulacją wyporności pompy. Możesz również rozwiązywać problemy dotyczące integracji na wcześniejszym etapie cyklu projektowania oraz zoptymalizować strategie sterowania zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

Widok oprogramowania Simcenter Amesim do symulacji systemów.
Przykład wdrożenia

OMB Saleri

Firma OMB Saleri wykorzystuje oprogramowanie Simcenter do prognozowania działania zaworów, redukując liczbę iteracji nowych projektów zaworu wodoru, aby znacznie przyspieszyć proces rozwoju innowacyjnych produktów.

A metal valve part in a larger machine
Case Study

Reducing iterations for developing a new hydrogen valve

Firma:OMB Saleri

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Brescia , Italy

Siemens Software:Simcenter Amesim