Kobieta używająca narzędzia Simcenter Amesim ROM Builder na laptopie.

Simcenter

narzędzie do tworzenia modeli ROM

Wykorzystaj pełnię możliwości zapewnianych przez istniejące modele i dane dzięki modelom zredukowanego rzędu (ROM).

Tworzenie i eksportowanie modeli zredukowanego rzędu (ROM)

Bliźniak cyfrowy jest wirtualnym odwzorowaniem rzeczywistego przedmiotu lub procesu. Niezależnie od tego, czy opiera się na zasadach fizycznych czy danych, kompleksowy cyfrowy bliźniak umożliwia optymalizację projektu i oferuje różne rodzaje usług. Z punktu widzenia projektowania cyfrowy bliźniak utworzony w narzędziach do symulacji 1D, 3D lub analizy mechaniki płynów (CFD) jest stosowany przede wszystkim do analizowania i optymalizacji projektu. Cyfrowy bliźniak jest zwykle wyspecjalizowany w zakresie dokładnego prognozowania ograniczonego zestawu atrybutów.

Modele zredukowanego rzędu zawierają tylko podstawowe atrybuty, w związku z tym waloryzują cyfrowe bliźniaki w znacznie szerszym kontekście. Funkcje tworzenia i eksportowania modeli ROM są teraz dostępne dla wszystkich użytkowników w postaci narzędzia Simcenter Amesim ROM Builder. Jego intuicyjny interfejs oferuje najlepszą technikę redukcji rzędu z zastosowaniem uczenia maszynowego, algebry liniowej i statystyki.

Tworzenie zredukowanych elektrycznych układów zasilania przy użyciu Simcenter Amesim ROM Builder

Zapoznaj się krok po kroku z procesem tworzenia modeli zredukowanego rzędu.

Funkcje narzędzia ROM Builder

Opcje przyspieszające proces projektowania i użytkowania z zastosowaniem modeli ROM

Narzędzie Simcenter Amesim ROM Builder pobiera dane reprezentujące model lub proces i umożliwia utworzenie ich zredukowanych wersjach kilkoma kliknięciami. Uzyskane modele zredukowanego rzędu mają unikatowe cechy: Zajmują niewiele miejsca w pamięci, są uniwersalne pod względem obsługujących je narzędzi (wystarczy solwer Eulera o stałym kroku) i mogą być obsługiwane w czasie rzeczywistym. Na przykład złożone modele 3D można uprościć do modelu ROM, którego można użyć w modelu symulacji systemu lub na urządzeniu brzegowym.

Ponadto narzędzie Simcenter Amesim ROM Builder zapewnia wszystkim użytkownikom zajmującym się symulacjami, testowaniem, produkcją lub serwisem szybką i łatwą metodę tworzenia, oceniania i eksportowania modeli ROM. Dzięki zaawansowanej automatyzacji konwersja danych do modelu ROM nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Narzędzie Simcenter Amesim ROM Builder pozwala wykorzystać możliwości istniejących modeli i danych, zapewniając tym samym dodatkową wartość dla projektu i procesów.

Schemat blokowy modelu zredukowanego rzędu pętli systemu klimatyzacji w narzędziu Simcenter Amesim ROM Builder.

Zastosowania predykcyjne modeli zredukowanego rzędu w czasie rzeczywistym

Ograniczenie złożoności do wymaganej na poziomie systemu zapewnia bardziej przystępne środowisko wykonawcze. Jednak uproszczenie modelu często wymaga wiedzy spoza dziedziny związanej z zastosowaniem: matematyki stosowanej, statystyki, uczenia maszynowego itp.

Cyfrowy bliźniak dotyczy zarówno procesów, jak i projektu. Aby osiągnąć maksymalizację przepustowości i osiągów systemów mechatronicznych, można wykorzystać wiedzę dotyczącą systemu zapewnianą przez inteligentne sterowniki. Takie sterowniki, wzmocnione przez modele prognozowania działania w czasie rzeczywistym, mogą definiować wartości zadane, które równoważą system, środowisko i ograniczenia ekonomiczne. Narzędzie Simcenter Amesim ROM Builder pozwala wyeksportować modele w czasie rzeczywistym dostosowane do tego celu, zajmujące niewiele miejsca w pamięci.

Oprogramowanie Simcenter ROM Builder.