Simcenter

Simcenter Reduced Order Modeling software

Snadno vytvářejte, ověřujte a exportujte modely redukovaného řádu pomocí špičkových postupů, abyste mohli rychleji simulovat nebo vkládat prediktivní výkonnost do výrobků či procesů.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Simcenter Reduced order modeling (ROM) builder software visuals.

Proč využívat řešení Simcenter Reduced Order Modeling?

Řešení Simcenter Reduced Order Modeling je snadno použitelná platforma pro vytváření, ověřování a export modelů redukovaného řádu (ROM) ze simulačních a testovacích dat.

Otevřená platforma pro prvky ROM
Používejte vysoce věrné simulace nebo testovací data z libovolného zdroje a vytvářejte superrychlé předpovědi, které podpoří rychlejší rozhodování, souběžnou simulaci a aplikace v reálném čase včetně správy a monitorování.

Snadné použití pro odborníky i neodborníky
Získejte přístup k rozsáhlé škále nejlepších postupů redukce dat, od teorie řízení po neuronové sítě a umělou inteligenci (AI). Snadno zkoušejte různé prvky ROM a porovnávejte je pomocí výkonnostních ukazatelů prostřednictvím jednoduchého uživatelského rozhraní bez potřeby kódu.

Integrace s řešením Simcenter
Řešení Simcenter Reduced Order Modeling umožňuje bezproblémovou výměnu dat a modelů s nástroji řešení Simcenter pro simulaci a fyzické testování a zároveň podporuje neutrální formáty pro import dat a export modelů.

Testování typu Shift Left a Shift Right

Zjistěte, jak vám modelování redukovaného řádu umožňuje více využívat simulační a testovací data.

Funkce řešení Simcenter Reduced Order Modeling

Nejlepší postupy redukovaného řádu modelů

Metody redukce dat jsou dnes velmi aktivní oblastí výzkumu a používají se pro různé úkony v inženýrství a datové vědě. Řešení Simcenter Reduced Order Modeling nabízí nejvhodnější postupy pro aplikace CAE, od modelů povrchu odezvy po neuronové sítě, umělou inteligenci a strojové učení (ML).

Intuitivní uživatelské rozhraní a průvodce nastavením zprostředkovávají tyto nejlepší postupy prostřednictvím automatizovaného pracovního postupu, což uživateli umožňuje soustředit se na aplikaci.

Automatizované procházení modelu v řešení Simcenter Reduced Order Modeling.

Použití napříč inženýrskými obory

Využívejte prvky ROM prostřednictvím jakékoli formy simulačních nebo testovacích dat – včetně kapalin a tepelných, mechanických a systémových simulací nebo fyzikálních testovacích dat. Ačkoli řešení Simcenter Reduced Order Modeling dokáže importovat a analyzovat data z jakéhokoli zdroje, bezproblémově se integruje s nástroji portfolia řešení Simcenter.

Zkoumání parametrů pomocí prvků ROM vytvořených pomocí řešení Simcenter Reduced Order Modeling z 3D CFD simulace.

Řízený komplexní pracovní postup

Simcenter Reduced Order Modelling vás provede celým procesem tvorby ROM. Jediné rozhraní zajišťuje pracovní postup od importu dat přes výběr, zkoušení a ověřování modelů až po export.

Různé pracovní postupy pro odborníky i neodborníky. Nejste si jistí, která technika redukce dat je pro vaši aplikaci nejvhodnější? Automatické procházení modelů nakonfiguruje a vyzkouší všechny vhodné postupy a seřadí je pomocí standardních výkonnostních ukazatelů.

An automatic model training and validation in Simcenter Reduced Order Modeling.

Obecný export

Prvky ROM můžete exportovat do více cílů včetně FMI, ONNX a submodelu řešení Amesimu pomocí jediného kliknutí. Exportované modely jsou nezávislé na nástrojích a nevyžadují ke svému spuštění licenci ani řešič, takže představují nákladově efektivní způsob, jak urychlit simulační pracovní postupy, a také robustní a bezpečný prostředek pro sdílení modelů s kolegy a zákazníky.

Proces exportu modelu v řešení Simcenter Reduced Order Modeling.