Grupa osób omawiających symulację dynamiki konstrukcji Simcenter.

Simcenter

Symulacja dynamiki konstrukcji

Zrozum, przeanalizuj i popraw reakcje w zakresie dynamiki konstrukcji.

Przeprowadzanie kompleksowej symulacji dynamiki konstrukcji

W większości maszyn i pojazdów powstają drgania i inne wzbudzenia, które mogą wpływać na wytrzymałość ich konstrukcji. W przeszłości stosowano metody oparte na testach fizycznych, aby lepiej zrozumieć dynamikę konstrukcji różnych produktów. Takie testy są jednak kosztowne i czasochłonne, a także trudno wykonalne w przypadku dużych konstrukcji, takich jak samoloty lub statki. Symulacja stała się technologią o kluczowym znaczeniu dla zrozumienia dynamiki konstrukcji samochodów, statków kosmicznych, silników odrzutowych, statków, urządzeń elektronicznych i maszyn przemysłowych.

Oprogramowanie Simcenter oferuje kompleksowe rozwiązanie umożliwiające zrozumienie, analizowanie i ulepszanie reakcji systemu poddawanego dynamicznym obciążeniom. Zostało opracowane na podstawie ponad 50-letniego doświadczenia w dziedzinie analiz dynamiki-letnim doświadczeniu w analizie dynamiki z myślą o zaoferowaniu użytkownikom możliwości efektywnego analizowania i wyeliminowania nadmiernych drgań i naprężeń. Oprogramowanie zawiera dedykowane narzędzia do analizy w zakresie inżynierii hałasu, drgań i uciążliwości korzystania (NVH), dynamiki układów wirujących i korelacji.

Projektowanie oraz analiza konstrukcji statków powietrznych

Zapewnij zdatność do lotu dzięki zintegrowanym procesom projektowania konstrukcji.

Możliwości symulacji dynamiki konstrukcji

Hałas, wibracje i uciążliwość korzystania (NVH)

Charakterystyka NVH silnie wpływa na wrażenia z jazdy i postrzeganie jakości przez klienta końcowego. Simcenter oferuje zintegrowane narzędzia i solwery do przewidywania charakterystyki NVH i analizowania pierwotnej przyczyny problemów z hałasem i drganiami. Dzięki Simcenter możesz tworzyć pełne modele elementów skończonych (FE) na poziomie pojazdu dla NVH, zaczynając od modeli podzespołów za pomocą interaktywnego wyświetlacza sieciowego.

Obejrzyj webinar

Widok drutowo-krawędziowy samochodu, z modelowaniem 3D kół i silnika

dynamikę układów wirujących;

Systemy obrotowe, takie jak turbiny gazowe, pompy i inne, podlegają siłom żyroskopowym, takim jak siła Coriolisa, i siłom odśrodkowym, które nie występują w systemach stacjonarnych. Simcenter zapewnia możliwość przewidywania liniowego dynamicznego zachowania systemów obrotowych. Użytkownicy mogą symulować obciążenia systemu obrotowego, przeprowadzać synchroniczne i asynchroniczne analizy w celu generowania danych diagramu Campbella, przewidywać częstotliwości wirowania i prędkości krytyczne oraz wykrywać niestabilność w obracających się komponentach.

Przeczytaj blog

Obraz 3D turbiny wirnika

dynamikę odpowiedzi;

Rozwiązanie o unikalnej dynamice odpowiedzi w Simcenter sprawia, że analiza dynamiczna jest bardziej dostępna i wydajna. Pozwala przewidzieć wymuszoną reakcję systemów konstrukcyjnych w różnych warunkach obciążenia w jednym, interaktywnym graficznym środowisku użytkownika, eliminując w ten sposób złożoność konfiguracji i uruchamiania analizy oraz zapewniając szybki wgląd w zachowanie dynamiczne. Informacje analityczne można następnie wykorzystać do przeprowadzenia badań projektowych w celu usprawnienia procesu rozwoju nowego produktu i potwierdzenia jakości projektów przed fizycznym prototypowaniem i produkcją.

Obraz rozwiązania Simcenter o unikalnej dynamice odpowiedzi.

Korelacja test-analiza

Integralną częścią podejmowania decyzji dotyczących inżynierii produktu jest pewność, że modele symulacyjne pomagają dokładnie przewidzieć rzeczywistość. Rozwiązania do korelacji umożliwiają walidację i poprawę dynamicznego zachowania modeli symulacyjnych na podstawie fizycznych danych testowych. Rozwiązanie Simcenter zapewnia możliwość porównywania i korelowania danych symulacyjnych z wynikami testów fizycznych. Można geometrycznie wyrównywać modele, parować tryby z obu rozwiązań, wyświetlać kształty trybów i funkcje pasma przenoszenia oraz obliczać/wyświetlać metryki korelacji.

Wykres korelacji analizy testu Simcenter
Przykład wdrożenia

Fiat

Oprogramowanie firmy Siemens pomaga Fiatowi zoptymalizować charakterystykę NVH i rozwiązać problemy z hałasem w ciągu kilku dni, a nie tygodni.

Fiat delivers extraordinary NVH performance across product lines using Simcenter simulation and testing solutions
Case Study

Fiat delivers extraordinary NVH performance across product lines using Simcenter simulation and testing solutions

Firma:Fiat

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Turin, Italy

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Dowiedz się więcej

Powiązane treści