Osoba używająca na laptopie oprogramowania klienckiego aplikacji Simcenter do symulacji układów dla Git.

Simcenter

Klient aplikacji do symulacji układów dla git

Wdrażanie opartego na współpracy procesu rozwoju symulacji układów.

Analiza symulacji układów

Portfolio oprogramowania Simcenter do symulacji układów składa się ze specjalistycznych rozwiązań, odpowiadających bezpośrednim potrzebom wszystkich uczestników procesu tworzenia wiarygodnych i użytecznych analiz symulacyjnych układów.

Obejmuje rozwiązania do generowania i ulepszania architektur symulacji układów, tworzenia szczegółowych architektur behawioralnych i korzystania z modeli behawioralnych w aplikacji internetowej lub w środowisku równoważącym wiele atrybutów. Dzięki temu wiele osób może efektywnie pracować nad tym samym projektem.

Klient aplikacji Simcenter do symulacji układów dla Git pomaga wszystkim członkom społeczności symulacji systemów współpracować ze sobą w sposób ułatwiający codzienne zarządzanie zasobami symulacji, w tym rozdzielanie, wersjonowanie i kontrolę dostępu opartą na rolach.

Wdrażanie opartego na współpracy procesu rozwoju symulacji układów

Symulacja układów wspomaga podejmowanie decyzji projektowych dotyczących produktu, dostarczając informacje na temat jego możliwych osiągów na wczesnym etapie cyklu projektowania.

Funkcje klienta aplikacji Simcenter do symulacji systemów dla Git

Precyzyjne przedstawienie domeny symulacji układów

Korzystanie z klienta aplikacji Simcenter dla Git pozwala również śledzić zależności, powiązaną zawartość i wszystkie inne dane zawarte w modelu, pozwalając uzyskać dokładną reprezentację domeny symulacji układów.

Klient aplikacji Simcenter do symulacji układów dla Git oferuje nowe funkcje, które umożliwiają udostępnianie sprawdzonych lub zweryfikowanych wersji szerszemu, wstępnie zdefiniowanemu gronu odbiorców bez udzielania im dostępu do całej historii. Umożliwia także egzekwowanie ściśle określonego przepływu informacji, jeśli jest wymagany przez wewnętrzne zasady przedsiębiorstwa lub przepisy kontroli eksportu.

Zoptymalizowane transfery danych i algorytmy wyszukiwania powiązane z wydajnym i w pełni zintegrowanym środowiskiem użytkownika pomagają wdrożyć oparty na współpracy proces rozwoju modelu.

Widok oprogramowania Simcenter Amesim do symulacji układów.

Kontrola dostępu oparta na rolach do definiowania użytkowników i uprawnień

Aplikacja Simcenter do symulacji układów dla Git pozwala rozwiązać problemy związane ze współpracą, takie jak konieczność zapewnienia niezawodnego środowiska do obsługi zmian wprowadzanych przez zespół, skuteczna kontrola wersji, zależności modeli wielokrotnego użytku i stosowanie odpowiednich praktyk współpracy przez użytkowników końcowych.

Aby umożliwić obsługę dużej liczby uczestników procesu, klient aplikacji Simcenter do symulacji układów dla Git (wchodząca w skład portfolio Siemens Xcelerator) obsługuje mechanizm pozwalający zdefiniować wszystkich użytkowników. Ponadto kontrola dostępu oparta na rolach umożliwia określenie uprawnień poszczególnych użytkowników, dzięki czemu można poprawnie mapować strukturę przedsiębiorstwa.

Portfolio Siemens Xcelerator jest częścią kompleksowego i zintegrowanego portfolio rozwiązań i usług firmy Siemens Digital Industries Software.

Widok oprogramowania Simcenter.