Simcenter System Simulation

Simcenter System Analyst software

Simcenter System Analyst to rozwiązanie oferujące funkcje wzmacniające współpracę i umożliwiające tworzenie aplikacji uwzględniających specyfikę branży, służących do sterowania modelami symulacji systemów w środowisku ułatwiającym współpracę.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Graphics from the Simcenter System Analyst software.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter System Analyst?

Twórz dostosowane do specyfiki branży aplikacje do sterowania modelami symulacji systemu

Funkcje Simcenter System Analyst wzmacniają współpracę i umożliwiają tworzenie aplikacji pod specyfikę branży, służących do sterowania modelami symulacji systemu i do analiz wariantów w łatwym w obsłudze środowisku ułatwiającym współpracę. Pozwala zsynchronizować wdrażanie modeli symulacji systemu w całym przedsiębiorstwie

Optymalizacja współpracy
Oprogramowanie Simcenter System Analyst optymalizuje współpracę między ekspertami inżynieryjnymi, zespołami projektowymi i architektami systemów, tworząc dostosowane do specyfiki branży aplikacje do sterowania modelami symulacji systemów i przeprowadzania analizy wariantów. Oprogramowanie może być wdrożone przez każde przedsiębiorstwo przemysłowe; umożliwia przy tym zachowanie ciągłości modelu bez zmiany łańcucha narzędzi.

Łatwe w użyciu środowisko symulacji
Łatwe w użyciu środowisko symulacje ułatwia i umożliwia ponowne wykorzystanie specjalistycznych modeli przez większą liczbę osób, ocenę opcji projektowych i zrównoważenie działania systemów mechatronicznych w celu zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji w rozwój modelu.

Wdrożenie symulacji dużych systemów

Uwzględniaj różne atrybuty osiągów, zapewniając jednocześnie ciągłość modelu symulacji systemu.

Funkcje oprogramowania Simcenter System Analyst

Rozwiązanie wspierające współpracę w przedsiębiorstwie

Udostępniaj swoje modele i rozszerz ich wykorzystanie w całej firmie, aby ulepszyć współpracę z innymi zespołami projektowymi. Architekci systemu przygotowują architekturę modeli, biblioteki, a także określone metody preprocessingu i postprocessingu przed przesłaniem ich do bazy danych, a następnie przekazują je do analityków systemu, na przykład inżynierów projektu lub programu.

Zgromadzeni wokół laptopa członkowie zespołu wspólnie pracują

Podejście dopasowane do specyfiki branży

Pracuj bezproblemowo w oparciu o specjalistyczną bazę modeli symulacji oraz bibliotek dostosowanych do potrzeb określonej branży i obsługiwanych przez niezależny od narzędzia framework. Inżynierowie projektu mogą bezpośrednio budować i konfigurować modele symulacji, wybierając odpowiednie architektury systemu, komponenty i scenariusze z bazy danych w przyjaznym w obsłudze środowisku.

Zrzut ekranu oprogramowania Simcenter System Analyst przedstawiający różne warianty.

Rozległa analiza wariantów systemu

W prosty sposób prowadź liczne analizy dostępnych wariantów, korzystając z szybkiego i łatwego w obsłudze rozwiązania Simcenter. Zespoły projektowe mogą przeanalizować setki wariantów systemu, aby ocenić dostępne opcje, zbilansować działanie systemów mechatronicznych i spełnić lokalne wymagania bez poświęcenia jakości i wydajności.

Dwóch współpracowników z łatwością przeprowadzających analizy wielu wariantów na komputerze przy użyciu szybkiego i łatwego w obsłudze rozwiązania Simcenter.

Opanowanie złożoności symulacji systemów

Skoncentruj się na spełnianiu wymagań dotyczących ostatecznego produktu, a nie na tworzeniu modelu. Nasze narzędzie zarządza skomplikowanymi symulacjami systemów w tle, dzięki czemu inżynier projektowy, który nie ma doświadczenia w pracy z systemem inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) może przygotować model symulacji oraz analizę wielu atrybutów przy pomocy kilku kliknięć, bez konieczności modyfikowania złożonych modeli.

Mężczyzna patrzący na wykres i oceniający dane