Simcenter System Simulation

Simcenter System Analyst software

Simcenter System Analyst to rozwiązanie oferujące funkcje wzmacniające współpracę i umożliwiające tworzenie aplikacji uwzględniających specyfikę branży, służących do sterowania modelami symulacji systemów w środowisku ułatwiającym współpracę.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Grafika z oprogramowania Simcenter System Analyst.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter System Analyst?

Twórz dostosowane do specyfiki branży aplikacje do sterowania modelami symulacji systemu

Funkcje Simcenter System Analyst wzmacniają współpracę i umożliwiają tworzenie aplikacji pod specyfikę branży, służących do sterowania modelami symulacji systemu i do analiz wariantów w łatwym w obsłudze środowisku ułatwiającym współpracę. Pozwala zsynchronizować wdrażanie modeli symulacji systemu w całym przedsiębiorstwie

Optymalizacja współpracy
Oprogramowanie Simcenter System Analyst optymalizuje współpracę między ekspertami inżynieryjnymi, zespołami projektowymi i architektami systemów, tworząc dostosowane do specyfiki branży aplikacje do sterowania modelami symulacji systemów i przeprowadzania analizy wariantów. Oprogramowanie może być wdrożone przez każde przedsiębiorstwo przemysłowe; umożliwia przy tym zachowanie ciągłości modelu bez zmiany łańcucha narzędzi.

Łatwe w użyciu środowisko symulacji
Łatwe w użyciu środowisko symulacje ułatwia i umożliwia ponowne wykorzystanie specjalistycznych modeli przez większą liczbę osób, ocenę opcji projektowych i zrównoważenie działania systemów mechatronicznych w celu zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji w rozwój modelu.

Wdrożenie symulacji dużych systemów

Uwzględniaj różne atrybuty osiągów, zapewniając jednocześnie ciągłość modelu symulacji systemu.

Funkcje oprogramowania Simcenter System Analyst

Rozwiązanie wspierające współpracę w przedsiębiorstwie

Udostępniaj swoje modele i rozszerz ich wykorzystanie w całej firmie, aby ulepszyć współpracę z innymi zespołami projektowymi. Architekci systemu przygotowują architekturę modeli, biblioteki, a także określone metody preprocessingu i postprocessingu przed przesłaniem ich do bazy danych, a następnie przekazują je do analityków systemu, na przykład inżynierów projektu lub programu.

Zgromadzeni wokół laptopa członkowie zespołu wspólnie pracują

Podejście dopasowane do specyfiki branży

Pracuj bezproblemowo w oparciu o specjalistyczną bazę modeli symulacji oraz bibliotek dostosowanych do potrzeb określonej branży i obsługiwanych przez niezależny od narzędzia framework. Inżynierowie projektu mogą bezpośrednio budować i konfigurować modele symulacji, wybierając odpowiednie architektury systemu, komponenty i scenariusze z bazy danych w przyjaznym w obsłudze środowisku.

Zrzut ekranu oprogramowania Simcenter System Analyst przedstawiający różne warianty.

Rozległa analiza wariantów systemu

W prosty sposób prowadź liczne analizy dostępnych wariantów, korzystając z szybkiego i łatwego w obsłudze rozwiązania Simcenter. Zespoły projektowe mogą przeanalizować setki wariantów systemu, aby ocenić dostępne opcje, zbilansować działanie systemów mechatronicznych i spełnić lokalne wymagania bez poświęcenia jakości i wydajności.

Dwóch współpracowników z łatwością przeprowadzających analizy wielu wariantów na komputerze przy użyciu szybkiego i łatwego w obsłudze rozwiązania Simcenter.

Opanowanie złożoności symulacji systemów

Skoncentruj się na spełnianiu wymagań dotyczących ostatecznego produktu, a nie na tworzeniu modelu. Nasze narzędzie zarządza skomplikowanymi symulacjami systemów w tle, dzięki czemu inżynier projektowy, który nie ma doświadczenia w pracy z systemem inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) może przygotować model symulacji oraz analizę wielu atrybutów przy pomocy kilku kliknięć, bez konieczności modyfikowania złożonych modeli.

Mężczyzna patrzący na wykres i oceniający dane