Wskaźnik temperatury na prędkościomierzu.

Simcenter

Symulacja układu termicznego

Badaj oddziaływania termiczne w złożonych układach i optymalizuj zarządzanie ciepłem.

Projektowanie i optymalizacja systemów zarządzania ciepłem

Utrzymanie temperatury komponentów w optymalnym zakresie, usuwanie nadmiernego ciepła lub jego ponowne wykorzystanie w celu zwiększenia wydajności to dziś nieodłączne wyzwania związane z działaniem złożonych układów. Oprogramowanie Simcenter oferuje kompleksowy zestaw rozwiązań, które pomagają pokonać wyzwania związane z integracją termiczną i obejmują cały cykl projektowania: od etapu wstępnego aż po ostateczną walidację.

Simcenter pomaga zmaksymalizować poziom komfortu w samochodach, samolotach i pomieszczeniach, jednocześnie optymalizując wydajność energetyczną. Możesz wykorzystać oprogramowanie, aby odzwierciedlić rzeczywiste środowisko operacyjne swojego systemu, z uwzględnieniem interakcji z otoczeniem podczas projektowania i walidacji strategii kontroli temperatury. Ponadto oprogramowanie Simcenter pozwala analizować integrację systemów odzyskiwania ciepła oraz ich wpływ na wydajność oraz zużycie energii. Możesz również skorzystać z zaawansowanych funkcji postprocessingu, aby graficznie przedstawić przepływy energii w systemie.

Wyścig do chmur: Symulacja zachowania termicznego akumulatora w samochodzie Model 3 marki Tesla

Symulacja wjazdu samochodem Model 3 marki Tesla na górę Pikes Peak pozwala lepiej zrozumieć termiczne aspekty działania akumulatora.

Możliwości symulacji układów termicznych

Symulacja systemów HVAC oraz komfortu w kabinie pojazdu

Przeanalizuj i zoptymalizuj projekt układu klimatyzacji lub pomp cieplnych, oceń wydajność chłodzenia i ogrzewania kabiny, sprawdź wpływ warunków zewnętrznych i wybranej technologii na temperaturę powietrza oraz wilgotność w kabinie i oceń komfort termiczny z punktu widzenia pasażerów.

Dowiedz się więcej o symulacji systemów HVAC i komfortu w kabinie pojazdu

Pulpit symulacji systemu HVAC i komfortu w kabinie pojazdu.

Symulacja systemu zarządzania ciepłem w pojeździe elektrycznym

Zoptymalizuj zasięg pojazdu oraz kwestie komfortu w kabinie dzięki funkcji zarządzania ciepłem i zadbaj o odpowiednią temperaturę najważniejszych podsystemów, na przykład akumulatora lub silnika elektrycznego. Oprogramowanie Simcenter pozwala modelować aspekty elektryczne i termiczne dotyczące każdego układu w pojeździe. Dzięki ścisłej integracji z technologią CFD w oprogramowaniu Simcenter STAR-CCM+ możesz też skorzystać z zaawansowanej analizy pracy wymienników ciepła.

Pulpit symulacji systemu zarządzania ciepłem w pojeździe elektrycznym.

Systemy kontroli środowiska

Zapewnij komfort pasażerom i załodze w samolotach, na statkach, łodziach podwodnych, w pociągach i czołgach bojowych. Oprogramowanie Simcenter Amesim pomaga zaprojektować kabinę, sterowanie układami nawiewu, globalne zarządzanie energią, klimatyzację, obwody wentylacyjne u systemy dozowania dwutlenku węgla z butli. Rozwiązanie umożliwia uwzględnienie temperatury, wilgotności, ciśnienia i zmian jego natężenia w dynamicznych warunkach. Ułatwia projektowanie systemów o wyższej wydajności, mniejszej wadze, objętości i zużyciu energii.

Schemat blokowy i grafika systemów kontroli środowiska.

Modelowanie układów termodynamicznych

Modeluj dowolne systemy zarządzania temperaturą, korzystając z symulacji przekazywania ciepła między ciałami stałymi, cieczami i gazami, a także zjawisk zmiany faz w oprogramowaniu Simcenter. Korzystaj z kompleksowego zestawu komponentów, takich jak pompy, termostaty lub wymienniki ciepła, aby precyzyjnie analizować zjawiska przejściowe w systemie. Oprogramowanie Simcenter pozwala określić rozmiar komponentów i porównywać różne architektury lub strategie sterowania, jednocześnie uwzględniając interakcje termiczne między różnymi układami podrzędnymi.

Widok schematu z oprogramowania Simcenter Amesim.

Symulacja systemu zarządzania ciepłem w pojeździe i silniku

Połącz maksymalny poziom bezpieczeństwa z wysoką wydajnością energetyczną. Oprogramowanie Simcenter pomaga zapewnić odpowiednie chłodzenie silnika poprzez optymalizację wymienników ciepła, pomp i termostatów. Możesz zoptymalizować fazę rozgrzewania, strategie sterowania oraz integrację z systemem HVAC, a wszystko to w spójnym i przyjaznym dla użytkownika środowisku symulacji. Masz nawet szansę ocenić przydatność przełomowych technologii, np. materiałów zmiennofazowych lub złożonych systemów odzyskiwania ciepła.

Pulpit symulacji systemu zarządzania ciepłem w pojeździe i silniku.