Ukazatel teploty na tachometru.

Simcenter

Simulace tepelného systému

Studujte tepelné interakce ve složitých systémech a optimalizujte správu teploty.

Navrhujte a optimalizujte systémy správy teploty

Dnešní komplexní systémy se potýkají se spoustou přirozených výzev. Jedná se například o udržování teploty komponent v optimálních hodnotách, odvádění přebytečného tepla nebo jeho opětovného využití ke zlepšení výkonu a efektivity. Řešení Simcenter nabízí rozsáhlou sadu funkcí pro řešení tepelné integrace, které pokrývají celý návrhový cyklus – od fáze předběžného návrhu až po konečné ověření.

Simcenter vám pomůže dosáhnout ideálních tepelných vlastností, například vysokého pohodlí v automobilech, letadlech nebo místnostech, a přitom zachovat energetickou účinnost. Při navrhování a validování strategií pro řízení teploty můžete simulovat skutečné provozní prostředí vašeho systému, například jeho interakce s okolím. V Simcenteru navíc můžete studovat integraci systému obnovy energie a jejich vliv na výkonnost a spotřebu. Díky pokročilým funkcím následného zpracování můžete snadno vizualizovat energetické toky v systému.

Závod k oblakům: Simulace tepelného chování baterií vozidla Tesla Model 3

Projděte si simulaci závodu Pikes Peak Hill Climb s vozidlem Tesla Model 3 a porozumějte tepelnému chování baterií.

Funkce simulace tepelného systému

Zkoumejte a optimalizujte návrh proudění vzduchu v rámci klimatizace nebo tepelných čerpadel, vyhodnocujte procesy chlazení a zahřívání interiéru a prověřujte vliv externích podmínek a technologických rozhodnutí na teplotu a vlhkost vzduchu v interiéru i pocitovou teplotu posádky.

Další informace o simulaci HVAC a komfortu v interiéru vozidla

Řídicí panel simulace HVAC a komfortu v interiéru vozidla.

Optimalizujte dojezd a pohodlí v interiéru správou tepelné energie a zároveň udržujte pod kontrolou teplotu kritických subsystémů, jako je baterie nebo elektromotor. Simcenter umožňuje modelovat elektrické a tepelné aspekty podsystémů všech automobilů. Díky úzké integraci s technologiemi pro výpočetní dynamiku kapalin (CFD) řešení Simcenter STAR-CCM+ můžete využívat pokročilé analýzy výměníků tepla.

Řídicí panel simulace systému správy teploty pro elektrická vozidla.

Zajistěte pohodlí cestujících a posádky v letadlech, lodích, ponorkách, vlacích a bojových tancích. Řešení Simcenter Amesim pomáhá navrhnout interiér, ovládání systému odvzdušňování, globální správu energie, klimatizaci, ventilační okruh a systémy vypouštění oxidu uhličitého z lahví. Toto řešení umožňuje zohlednit teplotu, vlhkost, tlak a změnu tlaku v dynamických podmínkách. Pomáhá navrhovat systémy s vyšší účinností, nižší hmotností a objemem a nižší spotřebou energie.

Vývojový diagram a grafika systémů pro kontrolu prostředí.

Využijte řešení Simcenter, modelujte libovolný systém správy teploty pomocí simulací přenosu tepla mezi pevnými látkami, kapalinami a plyny a poraďte si s fázovými změnami. Využijte rozsáhlé sady komponent, například čerpadel, termostatů nebo výměníků tepla, které vám pomohou přesně analyzovat přechodné jevy v systému. Řešení Simcenter umožňuje dimenzovat komponenty a porovnávat různé architektury nebo kontrolní strategie a zohledňovat přitom tepelné interakce mezi různými podsystémy.

Schéma ze softwaru Simcenter Amesim.

Spojte maximální tepelnou bezpečnost a vysokou energetickou účinnost. Díky Simcenteru budete mít jistotu, že je motor díky optimalizaci tepelných výměníků, čerpadel a termostatů vždy správně chlazen. Optimalizujte zahřívací fáze, řídicí strategie a integraci se systémem HVAC v uživatelsky přívětivém simulačním prostředí. Budete dokonce schopni vyhodnocovat rušivé technologie, například materiály s fázovou změnou nebo pokročilé systémy rekuperace tepla.

Řídicí panel simulace systému správy teploty pro vozidlo a motor.