Simcenter System Simulation

Simcenter System Analyst software

Simcenter System Analyst je řešení pro spolupráci, které vytváří oborově specifické aplikace pro řízení modelů simulace systému v prostředích založených na spolupráci.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Grafika ze softwaru Simcenter System Analyst.

Proč využívat Simcenter System Analyst?

Vytvářejte oborově specifické aplikace pro řízení modelů simulace systémů

Software Simcenter System Analyst je řešení pro spolupráci, které vytváří aplikace specifické pro jednotlivá odvětví pro řízení modelů simulace systémů a provádění analýzy variant ve snadno použitelném simulačním prostředí. Organizuje zavedení simulačních modelů systému v celé společnosti.

Optimalizace spolupráce
Software Simcenter System Analyst optimalizuje spolupráci mezi odbornými inženýry, projektovými týmy a systémovými architekty tím, že vytváří oborově specifické aplikace pro řízení modelů simulace systému a pro spouštění analýzy variant. Lze jej použít v jakékoli průmyslové společnosti a zajišťuje kontinuitu modelu bez změny sady nástrojů.

Snadno použitelná simulace
Snadno použitelné simulační prostředí usnadňuje a zpřístupňuje opakované použití expertních modelů vyšším počtem osob, vyhodnocení možností návrhu a vyvážení výkonu mechatronických systémů s cílem maximalizovat návratnost investic do vývoje modelu.

Zavedení simulací velkých systémů

Vyřešte různé atributy výkonu a zároveň zajistěte kontinuitu modelu simulace systému.

Schopnosti Simcenter System Analyst

Podnikové řešení s podporou spolupráce

Sdílejte své modely a maximalizujte jejich využití v celém podniku, čímž zlepšíte spolupráci s ostatními týmy. Systémoví architekti tak budou moci lépe připravit architektury a knihovny modelů, preprocesing a postprocesing před jejich zavedením do databáze a předáním projektovým a programovým inženýrům a systémovým analytikům.

Členové týmu se sklánějí nad notebookem a společně pracují

Řešení pro konkrétní odvětví

Pracujte s databázemi a knihovnami modelů pro systémové simulace přizpůsobenými vašemu odvětví. Projektoví inženýři mohou z těchto databází vybírat architektury, komponenty i scénáře a následně sestavovat a konfigurovat simulační modely.

Snímek obrazovky softwaru Simcenter System Analyst ukazuje různé varianty.

Rozsáhlý průzkum variací systémů

Provádějte různé varianty analýz díky rychle a snadno použitelným řešením v Simcenter. Projektové týmy mohou vyhodnocovat stovky variant systému a vybrat takové, které jim umožní dosáhnout rovnovážných vlastností mechatronických systémů bez ztráty kvality a výkonnosti.

Dva spolupracovníci snadno spouštějí analýzy více variant na počítači pomocí rychlého a snadno použitelného nástroje Simcenter.

Zvládnutí složitosti simulací systémů

V nástroji Simcenter se můžete zaměřit na plnění požadavků na výrobek, nikoliv na tvorbu modelu. O složitost systémových simulací se stará aplikace sama na pozadí, aby i inženýr bez zkušeností s CAE (počítačem podporované řízení procesů) zvládl připravit simulační modely a analýzy více atributů několika kliknutími a bez práce se složitými modely.

Muž se dívá na graf a vyhodnocuje data
Additional resources

Learn more