Simcenter

Maintenance Aware Design Ecosystem (MADE)

Řešení Maintenance Aware Design Ecosystem (MADE) identifikuje a zmírňuje technická rizika a optimalizuje návrh pro komplexní inženýrské systémy.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Schéma vytvořené v MADe, což je zkratka pro prostředí Maintenance Aware Design (Návrh zohledňující údržbu)

Proč využívat řešení MADE?

Získejte přístup k řešení MADE od společnosti PHM Technology pro účely analýzy spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) založené na modelech.

Zvládnutí rostoucí složitosti systémů
Tradiční ruční metody identifikace a zmírňování rizik již nejsou praktické ani realistické vzhledem ke stále složitějším inženýrským systémům. Platforma využívá digitální dvojče, které pomáhá identifikovat a zmírnit technická rizika, optimalizovat proces návrhu, zvýšit dostupnost a podporovat neustálé inženýrské inovace pro složité inženýrské systémy.

Překonání distribuované struktury společnosti
Návrhářské společnosti potřebují využívat technologii, aby zajistily, že data, metody analýzy a procesy budou konzistentní, spolehlivé a efektivní při použití v distribuovaném pracovním prostředí.​

Uchování digitálních znalostí domény
Je zásadní uchovat znalosti a zkušenosti vašeho týmu, abyste o ně při odchodu lidí nepřišli. Řešení RAMS založené na modelech vám s tím může pomoci integrací znalostí domény do modelu.

Podpora digitální transformace
Digitální transformace nepovede automaticky k vylepšeným analýzám RAM, pokud nebudou digitalizovány všechny aspekty procesu. Jakékoli analogové kroky v procesu omezí potenciální výhody digitální transformace. Přístup k analýze RAMS založený na modelech může vést k prokazatelným výhodám ohledně nákladů, harmonogramů a k technickým výhodám pro vaši společnost.​

Další informace o řešení Maintenance Aware Design Ecosystem

Letadlo v hangáru

Zjistěte si další informace o naší komplexní platformě nabízející spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost a bezpečnost (RAMS).

WEBINÁŘ

Bezpečnost kosmických lodí a zajištění úspěchu mise

Na tomto webináři se dozvíte, jak digitální dvojče rizik podporuje bezpečnost kosmických lodí a pomáhá zajistit úspěch mise.

Kosmická loď ve vesmíru.

Možnosti řešení MADE

Digitální dvojče pro určení rizik

Vytvořte digitální dvojče pro určení rizik systému, které umožní bezpečný, spolehlivý a nákladově efektivní výkon a provoz. Digitální dvojče pro určení rizik založené na modelech vám umožňuje provést analýzu dříve tam, kde má největší dopad, čímž se vyhnete provádění nákladných změn za účelem pozdějšího zmírnění rizik v cyklu návrhu. ​

Pomocí řešení MADE vytvoříte rozšiřitelné a opakovaně použitelné vizuální znázornění výrobku na základě standardizované taxonomie funkcí a vad, abyste zajistili konzistenci v celé společnosti a usnadnili uchování a přenos znalostí. Využijte a zkombinujte výsledky kvantitativní simulace 1D výkonnostního dvojčete s kvalitativním výsledkem digitálního dvojčete pro určení rizik, abyste podpořili změny v návrhu a zvýšili provozní dostupnost.

Technické schéma leteckých systémů.

Posuzování bezpečnosti a rizik

Analyzujte a odhalujte zásadní význam funkčních rizik konfigurace návrhu a dokumentujte vliv případných vad na provoz a náklady na vlastnictví. Definujte kritické parametry pro funkci komponent a automaticky vyhodnocujte celou řadu bezpečnostních rizik. Tím podpoříte zabezpečení důležitého vybavení, například metodu FMECA a analýzu stromu funkčních poruch.​

Další informace o posuzování bezpečnosti a rizik

Žena, která má na sobě OOP, stojí v továrně.​

Návrh zajišťující spolehlivost, dostupnost a udržovatelnost

Zaměřte se na návrh zajišťující spolehlivost a poskytněte řešení založené na modelech, které kombinuje možnosti pro alokaci spolehlivosti, bloková schémata spolehlivosti a analýzu spolehlivosti a dostupnosti s více metodikami rozložení vad. Umožněte inženýrům vytvářet doporučení ohledně návrhů a servisu v každé fázi životního cyklu výrobku na základě analýzy simulace, kterou lze sladit s konkrétním stavem návrhu nebo provozní konfigurací.​

Přečtěte si informace o návrhu zajišťujícím spolehlivost, dostupnost a udržovatelnost

Proudový letoun vzlétá na dráze.

Prognóza a správa stavu

Navrhujte a ověřujte diagnostické požadavky při monitorování stavu (CBM) složitých systémů v integrovaném analytickém řešení. Udržitelnost má u složitých systémů největší podíl na nákladech, proto je důležité vytvořit efektivní proces údržby, který umožní zásadně optimalizovat dostupnost, celkové náklady na vlastnictví a budoucí přepracování. Zajistěte přesnost odhadu rozpočtu návrhu vytvořením dat, která podporují řadu konkrétních metrik pro zpřesnění nabídky (například náklady na hodinu provozu, střední doba mezi údržbami (MTBM) atd.).​

Inženýr, který používá zařízení s řešením Simcenter pro pokročilé testování vibrací.