Simcenter Mechanical

Simcenter Femap software

Vytvářejte, upravujte a vyhodnocujte modely konečných prvků složitých výrobků/systémů pomocí pokročilých CAE pre- a postprocesorů pro modelování komponent, sestav nebo systémů.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Simulace vytvořená pomocí softwaru Simcenter Femap.

Proč využívat Simcenter Femap?

Minimalizujte nákladné prototypování pomocí nejlepších simulačních pracovních postupů ve své třídě. Simcenter Femap je pokročilý simulační nástroj pro předběžné a následné zpracování určený pro vytváření a úpravy modelů složitých výrobků metodou konečných prvků. Výkonná vizualizace výsledků založená na datech vám pomůže vyhodnotit a zlepšit výkonnost výrobku.

Modelování složitých modelů FE – s přístupem zaměřeným na sítě
Simcenter Femap zvládne vše od 1D modelů nosníků přes modelování tenkostěnných skořepinových prvků až po 3D síťování s převahou tet nebo hexů. Pomocí pokročilých pracovních postupů v řešení Simcenter Femap můžete modelovat součásti, sestavy nebo systémy a určit chování modelu při vystavení reálným podmínkám pomocí nejoblíbenějších řešičů konečných prvků (FE) používaných v daném odvětví.

Důvěřujte řešení s více než 30 lety zkušeností
Simcenter Femap představuje špičkové řešení pro přesné modelování a simulaci konstrukčních, dynamických a tepelných vlastností složitých konstrukčních systémů. Simcenter Femap, který již desítky let používají zákazníci v leteckém a automobilovém průmyslu a ve většině dalších odvětví, vám může pomoci při práci.

Podívejte se, co je nového v této verzi

Simcenter Femap 2022 je nabitý novými funkcemi a vylepšeními, přináší výkonné uživatelské rozhraní, vylepšení síťování a laminování, nové simulační entity a zcela nové způsoby spolupráce s kolegy, dodavateli a zákazníky.

Možnosti softwaru Simcenter Femap

Předběžné a následné zpracování

Zkraťte dobu nutnou k vytváření modelů metodou konečných prvků a získejte více času na vyhodnocení výsledků. Přejděte rychle od dat geometrie z více CAD systémů k úplnému analyzovatelnému modelu pomocí jedinečných nástrojů pro úpravy CAE geometrie, rozsáhlé síťování, správu sestav FE, prostředí řešičů z více CAE a rychlé zpracování a výpis výsledků simulací.

Předběžné a následné zpracování FE

Počítačem vytvořený model automobilu v aerodynamickém tunelu s tepelným mapováním vzduchu kolem automobilu

Pevnostní analýza

Pochopte, jak složité součásti, výrobky a systémy reagují při namáhání nebo vibracích, pomocí výkonných nástrojů pro strukturální analýzu, které jdou nad rámec lineárně-statických analýz. Řešení Simcenter Femap poskytuje software pro strukturální analýzu, který potřebujete k simulaci široké škály aplikací, a to vše v rámci jednoho uživatelského prostředí.

Snímek obrazovky softwaru Simcenter Nastran pro pevnostní analýzu.

Teplotní analýza

Pochopte tepelné vlastnosti svých výrobků pomocí komplexních možností tepelné simulace, které jsou nejen nejlepší ve své třídě, ale také umožňují přizpůsobit si své řešení pro správu tepelných podmínek pro optimální výkon.

Počítačové monitory zobrazující tepelnou analýzu Simcenter Flotherm