1. Home
Několik lidí dívajících se na simulaci v řešení Simcenter CFD na více obrazovkách.

Simcenter

Předběžné a následné zpracování konečných prvků

Řešení Simcenter nabízí nástroje potřebné ke zkrácení doby nutné k přípravě analytických modelů konečných prvků a umožňuje získat více času na vyhodnocení výsledků.

Připravujte modely rychleji

Proces simulace analýzy konečných prvků zahrnuje kroky přípravy modelu, často nazývané předběžné zpracování, a analýzy výsledků, často nazývané následné zpracování. Kroky předběžného zpracování zahrnují import, defragmentaci a vyčištění geometrie CAD, vytvoření sítě konečných prvků, definování zatížení a okrajových podmínek a také parametrů řešení. Předběžné zpracování je často nejdelším a časově nejnáročnějším krokem v procesu simulace.

Řešení Simcenter vám pomůže strávit více času vyhodnocováním výkonnosti výrobků a méně času přípravou modelů. Přejděte rychle od dat geometrie z více CAD systémů k úplnému analyzovatelnému modelu pomocí jedinečných nástrojů pro úpravy CAE geometrie, rozsáhlé síťování, správu sestav konečných prvků, prostředí řešičů z více CAE a rychlé zpracování a výpis výsledků simulací. Rychle a efektivně předběžně a následně zpracovávejte své simulační modely pro přesné a rychlé simulační řešení, abyste mohli věnovat více času inženýrským inovacím.

3D model rámu auta s tepelným mapováním.

Funkce předběžného a následného zpracování konečných prvků

Defragmentace a úprava geometrie

Importujte modely CAD z libovolného zdroje. Snadno defragmentujte geometrii CAD, abyste odstranili štěrbinové povrchy a další podrobnou geometrii, která je pro simulaci irelevantní. Použijte abstraktní geometrii tělesa pro tenkostěnné modely k vytvoření středních ploch při vytváření 2D skořepinové sítě.

3D model rámu karoserie automobilu

Síťování konečných prvků

Efektivně síťujte své modely pomocí rozsáhlých modelovacích funkcí pro automatické i ruční generování 1D, 2D a 3D prvků a využijte mnoho technik pro aplikaci zatížení a okrajových podmínek. Uživatelem definované úpravy geometrie, sítě a okrajové podmínky jsou spojeny se základním návrhem, což znamená, že když se změní geometrie základního návrhu, můžete rychle aktualizovat svůj model. Tento přístup výrazně zkracuje dobu následného modelování, což přináší obrovské časové úspory při mnoha iteracích analýzy návrhu.

3D obrázek rámu karoserie dodávky

Následné zpracování výsledků a tvorba výkazů

Výsledky simulací můžete snadno vizualizovat a animovat a vytvářet k nim výkazy. Nástroje řešení Simcenter pro předběžné a následné zpracování vám poskytnou příkazy, které potřebujete k podrobnému pochopení toho, co se děje s vaším modelem. Můžete také exportovat obrázky a animace ve vysokém rozlišení a automatizovat vytváření sestav, abyste je mohli sdílet s různými zúčastněnými stranami.

Lineární analýza mechanické konstrukce

Automatizace a škálovatelnost

Jelikož se společnosti stále více spoléhají na simulaci, hledají způsoby, jak urychlit proces analýzy a zvýšit propustnost simulace. Jedním ze způsobů, jak zvýšit propustnost simulace, je zachytit opakující se procesy CAE, standardizovat je a následně automatizovat. Řešení Simcenter vám umožňuje zachytit odborné znalosti zkušených analytiků a zpřístupnit je mladším inženýrům ve vaší společnosti ve formě průvodců nebo šablon.

3D obrázek rozvodu motoru automobilu

Modelování laminátových kompozitů

Ve snaze o lehčí a pevnější výrobky výrobci stále častěji používají kompozitní materiály. Vytváření prototypů z kompozitních materiálů je však také neúměrně nákladné, takže simulace musí hrát při vývoji nových výrobků z laminátových kompozitních materiálů zásadní roli.

Řešení Simcenter je na špičce v oblasti analýzy kompozitů díky neustálému vývoji materiálových modelů a typů prvků. Řešení Simcenter urychluje celý proces simulace laminátových kompozitních materiálů pomocí bezproblémového propojení s kompozitním návrhem, přesnými řešiči a komplexním následným zpracováním.

Podívat se na webinář

Počítačový snímek laminátového kompozitu při zátěžové zkoušce
Případová studie

Lockheed Martin Space Systems

Řešení Simcenter Femap a Nastran hrála klíčovou roli při návrhu kosmické lodi Orion společnosti NASA. Šedesátičlenný tým analytiků použil integrovaný řešič a předběžné a následné zpracování k optimalizaci návrhu nástupce raketoplánu.

NASA’s new Orion spacecraft
Case Study

Simcenter Femap with Nastran plays a critical role in the design of NASA’s new Orion spacecraft

Firma:Lockheed Martin Space Systems

Odvětví:Letectví a obrana

Umístění:Denver, Colorado, United States

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Femap