Technik provádí testování hlučnosti projíždějících vozidel.

Simcenter

Inženýring hlučnosti projíždějících vozidel

Rychlejší certifikace hlučnosti vozidel díky inovativnímu řešení pro analýzu hlučnosti projíždějících vozidel.

Kompletní portfolio hardwaru a softwaru

V městských oblastech může být hluk z dopravy významným zdrojem nepohodlí, který ovlivňuje každodenní život milionů lidí a může zhoršovat jejich zdraví. V zájmu vytvoření harmoničtějšího prostředí pro život a snížení rizika vystavení hluku pracují zákonodárci na stanovení přijatelných úrovní emisí a zavedení limitů pro hladiny hlučnosti při průjezdu (PBN). Certifikační normy ISO slouží k zajištění shody vozidel se stanovenými právními předpisy. Tento typ certifikace se vyžaduje u všech typů silničních vozidel, včetně nákladních vozidel, autobusů, motocyklů, osobních automobilů a obytných vozidel.

Pro hybridní a elektrická vozidla platí nové normy pro měření minimálních emisí hluku. V těchto vozidlech se k zajištění bezpečnosti chodců používá akustický výstražný systém vozidla (AVAS), který přidává vnější hluk. Nabízíme kompletní portfolio modulárního hardwaru pro spolehlivý sběr dat v kombinaci s komplexním inženýrským softwarem pro analýzu hlučnosti projíždějících vozidel. Kombinace obou postupů vede ke zvýšení přesnosti a efektivity, ale také k inženýrským poznatkům, které dalece přesahují samotné certifikační postupy, například díky určení hlavních příčin dominantních zdrojů hluku.

Maximalizujte efektivitu testování pomocí řešení Simcenter SCADAS pro hlučnost při průjezdu

Případová studie

SAIC HONGYAN Automotive

Společnost SAIC HONGYAN Automotive používá řešení Simcenter Testlab ke snížení hlučnosti při průjezdu až o 3 dB.

SCADAS hardware device.
Case Study

Improving noise, vibration and harshness performance to meet regulatory standards and improve competitiveness

Firma:SAIC HONGYAN Automotive

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Chongqing, China

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions, Teamcenter