Inżynier przeprowadzający test hałasu przejazdu samochodu.

Simcenter

Inżynieria hałasu przejazdu

Szybsza certyfikacja pojazdu pod kątem hałasu dzięki innowacyjnej inżynierii hałasu przejazdu.

Kompletne portfolio sprzętu i oprogramowania

Na obszarach miejskich hałas drogowy może być znaczącym źródłem dyskomfortu, wpływając na codzienne życie milionów ludzi i potencjalnie negatywnie oddziałując na ich zdrowie i samopoczucie. Aby stworzyć bardziej harmonijne środowisko życia i zmniejszyć ryzyko narażenia na hałas, ustawodawcy pracują nad ustaleniem dopuszczalnych poziomów emisji hałasu przejazdu (PBN, ang. „pass-by noise”) i wprowadzeniem odpowiednich limitów. W celu zapewnienia zgodności pojazdów z wprowadzanymi przepisami stosuje się normy certyfikacji ISO. Ten rodzaj certyfikacji jest wymagany dla wszystkich typów pojazdów drogowych, w tym samochodów ciężarowych, autobusów, motocykli, samochodów osobowych i kamperów.

W odniesieniu do pojazdów z napędem hybrydowym i elektrycznym obowiązują nowe normy pomiaru minimalnej emisji hałasu. W przypadku tych pojazdów dźwiękowy system ostrzegawczy pojazdu (AVAS) dodaje dodaje hałas emitowany na zewnątrz, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych. Oferujemy kompletne portfolio modułowego sprzętu do niezawodnego pozyskiwania danych w połączeniu z kompleksowym oprogramowaniem do inżynierii hałasu przejazdu. Połączenie obu tych czynników skutkuje zwiększoną dokładnością i wydajnością, a także dostarcza informacje znacznie wykraczające poza same procedury certyfikacyjne, na przykład umożliwiające identyfikację przyczyn źródłowych dominujących czynników hałasu.

Zmaksymalizowanie efektywności testów dzięki rozwiązaniom Simcenter SCADAS do pomiarów hałasu przejazdu

Przykład wdrożenia

SAIC HONGYAN Automotive

Firma SAIC HONGYAN Automotive używa rozwiązania Simcenter Testlab do obniżenia hałasu przejazdu aż o 3 dB.

SCADAS hardware device.
Case Study

Improving noise, vibration and harshness performance to meet regulatory standards and improve competitiveness

Firma:SAIC HONGYAN Automotive

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Chongqing, China

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions, Teamcenter