Zkušební zařízení společnosti Siemens pro zvuk a vibrace.

Simcenter

Sound and vibration certification

ISO standards for sound and vibration specify measurement procedures for a particular type of machinery or equipment which are used to certify products for certain markets. Simcenter sound and vibration certification solutions streamline the process - so you can target new markets more easily.

Splňte normy ISO pro zvuk a vibrace

Různé země po celém světě stanovily zákonem výslovné limity pro hluk, který mohou různé druhy strojů vydávat. To znamená, že každý výrobce, který chce prodávat určité zařízení na těchto trzích, musí měřit jeho hladinu akustického výkonu a nepřekročit cílovou hodnotu stanovenou vnitrostátními právními předpisy. Jak může váš tým inženýrů zajistit a certifikovat, že vaše výrobky splní tyto náročné požadavky na hluk a vibrace?

Existují normy ISO, které specifikují postupy měření zvuku pro určitý typ strojů nebo zařízení. Dodržování těchto norem pro testování hluku zajišťuje spolehlivé a opakovatelné výsledky. Tři hlavní normy ISO se týkají akustického výkonu, intenzity zvuku a vibrací lidského těla. Další podrobnosti o jednotlivých typech norem ISO naleznete níže.

Zvuk a vibrace v řešení Simcenter
Certifikace zvuku a vibrací v řešení Simcenter vám mohou pomoci zefektivnit proces certifikace ISO. Kombinujte software Simcenter Testxpress založený na úlohách s předdefinovanými šablonami ISO ve spojení s kompaktním vícekanálovým nástrojem pro sběr dat, hardwarem Simcenter SCADAS XS pro měření zvuku a vibrací. Oba systémy podporují širokou škálu senzorů nebo přímé připojení, od piezoelektrických akcelerometrů s integrovanými obvody (ICP) a mikrofonů přes teplotní senzory a tenzometrické senzory až po integrované senzory GPS a sběrnicové systémy CAN.

Řešení Simcenter vám pomůže zvýšit podíl na trhu expanzí do nových oblastí a zároveň zajistit soulad s místními předpisy a normami v oblasti zvuků a vibrací.

Řešení Simcenter pro certifikaci zvuku a vibrací

Využijte řešení Simcenter SCADAS XS a Simcenter Testxpress k vylepšení certifikačního testování zvuku a vibrací pro akustický výkon a vibrace lidského těla.

Normy ISO pro zvuk a vibrace

Příslušné normy ISO pro akustický výkon zahrnují:

  • ISO3741
  • ISO3744
  • ISO3745
  • ISO3746
  • ISO3747
  • 2000/14/ES (limity emisí hluku pro venkovní zařízení)

Řešení Simcenter pro zvuk a vibrace jsou plně v souladu se všemi těmito normami.

Další informace o akustickém výkonu

Kvantifikace akustického výkonu generovaného výrobkem je pro mnoho průmyslových odvětví velmi důležitá. Hodnoty akustického výkonu jsou vyžadovány pro certifikaci, ale také pro technické a srovnávací účely.

Normy ISO pro intenzitu zvuku zahrnují:

  • ISO9614-1
  • ISO9614-2

Řešení Simcenter je navržené tak, aby podporovalo tyto normy založené na intenzitě a zjednodušilo proces certifikace měření intenzity zvuku. Pomocí uživatelsky přívětivého a automatizovaného systému vás plynule provede každým krokem procesu, abyste mohli zajistit soulad s těmito normami. V řešení Simcenter můžete snadno vytvářet komplexní výkazy prostřednictvím integrace se softwarem MS Office, abyste zajistili zahrnutí všech potřebných informací pro splnění požadavků ISO. Spolehněte se na řešení Simcenter a zefektivněte proces certifikace intenzity zvuku ISO.

Další informace o intenzitě zvuku

Inženýr s mikrofonem v ruce provádí testování akustického výkonu na základě intenzity a zajišťuje soulad s normami ISO pro měření skenováním i bodovou metodou.

Pro měření a kvantifikaci vibrací pociťovaných člověkem existují normy ISO. Mezi tyto normy patří:

  • ISO2631 pro vibrace celého těla
  • ISO5349 pro vibrace rukou a paží

Řešení Simcenter pro testování vibrací lidského těla je navrženo speciálně pro certifikaci výrobků podle těchto norem ISO. Intuitivní barevné displeje vám pomohou získat zpětnou vazbu v reálném čase, která jasně upozorní na jakékoli porušení expozičních opatření a mezních hodnot podle evropské směrnice 2002/44/ES. Tento komplexní nástroj poskytuje nejen certifikaci, ale nabízí také standardní funkce analyzátoru pro podrobnou analýzu příčin v případě neshody. Vyzkoušejte přesné testování a užitečné poznatky s řešením Simcenter pro vibrace lidského těla.

Další informace o vibracích lidského těla

Ruční vrtačka s nástroji řešení Simcenter pro měření vibrací lidského těla během práce
Případová studie

Hilti

Řešení Siemens Digital Industries Software umožňuje společnosti Hilti snížit vibrace a zvýšit přípustné denní používání o 300 procent.

Construction tools manufacturer uses Simcenter testing solutions to enhance product durability and quality
Case Study

Construction tools manufacturer uses Simcenter testing solutions to enhance product durability and quality

Firma:Hilti

Odvětví:Průmyslové stroje

Umístění:Kaufering, Germany

NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Další zdroje

Další informace