Konfiguracja testów dźwięku i drgań w rozwiązaniach firmy Siemens.

Simcenter

Sound and vibration certification

ISO standards for sound and vibration specify measurement procedures for a particular type of machinery or equipment which are used to certify products for certain markets. Simcenter sound and vibration certification solutions streamline the process - so you can target new markets more easily.

Spełnianie norm ISO dotyczących dźwięku i drgań

Różne kraje na całym świecie wprowadziły przepisy jednoznacznie określające dopuszczalne limity hałasu wytwarzanego przez poszczególne rodzaje maszyn. Oznacza to, że każdy producent, który chce sprzedawać urządzenia określonego rodzaju na tych rynkach, musi zmierzyć poziom emitowanej przez nie mocy akustycznej i upewnić się, że jest on niższy od wartości progowej określonej w przepisach krajowych. W jaki sposób zespół inżynierów może zapewnić, że produkty spełnią te wymagania dotyczące dźwięku i drgań, oraz uzyskać ich certyfikację?

Istnieją normy ISO, które określają procedury pomiaru dźwięku dla określonego typu maszyn lub urządzeń. Przestrzeganie tych norm dotyczących badań hałasu pozwala uzyskiwać wiarygodne i powtarzalne wyniki. Obowiązują trzy główne normy ISO dotyczące mocy akustycznej, natężenia dźwięku i drgań oddziałujących na ludzkie ciało. Poniżej można znaleźć szczegółowe omówienie każdej z tych norm.

Pomiary dźwięku i drgań w oprogramowaniu Simcenter
Rozwiązania Simcenter do uzyskiwania certyfikacji w zakresie dźwięku i drgań mogą usprawnić proces certyfikacji ISO. Połącz oprogramowanie Simcenter Testxpress ze wstępnie zdefiniowanymi szablonami ISO oraz kompaktowym wielokanałowym narzędziem do akwizycji danych, sprzętem Simcenter SCADAS XS do pomiarów dźwięku i drgań. Oba systemy obsługują szeroką gamę czujników lub bezpośredniej łączności, począwszy od piezoelektrycznych przyspieszeniomierzy i mikrofonów ICP (ang. Integrated Circuit Piezoelectric), przez czujniki temperatury i tensometryczne, aż po wbudowane czujniki GPS i systemy magistrali CAN.

Oprogramowanie Simcenter może przyczynić się do zdobycia większego udziału w rynku dzięki ekspansji na nowe terytoria i przy zapewnieniu zgodności z lokalnymi przepisami i normami dotyczącymi dźwięku i drgań.

Rozwiązania Simcenter do certyfikacji w zakresie dźwięku i drgań

Użyj rozwiązania Simcenter SCADAS XS i Simcenter Testxpress, aby usprawnić testy certyfikacyjne mocy akustycznej i drgań oddziałujących na ludzkie ciało.

Normy ISO dotyczące dźwięku i drgań

Moc dźwięku wg ISO

Normy ISO dotyczące mocy akustycznej (mocy dźwięku):

  • ISO 3741
  • ISO 3744
  • ISO 3745
  • ISO 3746
  • ISO 3747
  • 2000/14/WE (dopuszczalne limity hałasu emitowanego przez urządzenia przeznaczone do użytku na zewnątrz)

Rozwiązania Simcenter do pomiaru dźwięku i drgań są w pełni zgodne ze wszystkimi tymi standardami.

Dowiedz się więcej o mocy akustycznej.

Określanie poziomu mocy akustycznej generowanej przez produkt ma kluczowe znaczenie dla wielu branż. Wartości mocy akustycznej są wymagane do celów certyfikacji, ale także do celów inżynieryjnych i porównawczych.

Natężenie dźwięku wg ISO

Normy ISO dotyczące natężenia dźwięku:

  • ISO 9614-1
  • ISO 9614-2

Rozwiązanie Simcenter zostało opracowane pod kątem zgodności z normami dotyczącymi natężenia dźwięku oraz uproszczenia procesu certyfikacji pomiarów. Interfejs przyjazny dla użytkownika i zautomatyzowany system zapewniają płynne przejście przez każdy etap procesu i zapewnieniu zgodności produktu z odpowiednimi normami. Używając rozwiązania Simcenter, można bez wysiłku generować kompleksowe raporty dzięki integracji z pakietem MS Office, uwzględniające wszystkie niezbędne informacji w celu zapewnienia zgodności z normami ISO. Sięgnij po rozwiązania Simcenter, aby usprawnić proces certyfikacji ISO pod kątem natężenia dźwięku.

Dowiedz się więcej o natężeniu dźwięku.

Inżynier trzymający mikrofon i przeprowadzający testy mocy akustycznej na podstawie natężenia dźwięku z zapewnieniem zgodności metod skanowania oraz metod punktowych z normami pomiarowymi ISO.

Drgania oddziałujące na ludzkie ciało wg ISO

Istnieją normy ISO regulujące pomiary i ilościowe określanie drgań odczuwanych przez ludzi. Należą do nich następujące normy:

  • ISO 2631: drgania odczuwane całym ciałem
  • ISO 5349: drgania ręka-ramię

Narzędzie Simcenter do testowania drgań oddziałujących na ludzkie ciało zostało zaprojektowane specjalnie pod kątem certyfikacji produktów zgodnie z tymi normami ISO. Intuicyjne wyświetlacze z kodami kolorystycznymi przedstawiają informacje dostarczane w czasie rzeczywistym z wyraźnym podkreśleniem wszelkich naruszeń dotyczących ekspozycji oraz wartości granicznych określonych w dyrektywie 2002/44/WE. To kompleksowe narzędzie nie tylko ułatwia proces certyfikacji, lecz także oferuje standardowe funkcje szczegółowej analizy przyczyn źródłowych w przypadku niezgodności. Rozwiązanie Simcenter do pomiarów drgań oddziałujących na ludzkie ciao umożliwia wykonywanie precyzyjnych testów i uzyskiwanie praktycznych informacji.

Dowiedz się więcej o drganiach oddziałujących na ludzkie ciało

Wiertarka ręczna podłączona do narzędzi Simcenter do pomiaru drgań oddziałujących na ludzkie ciało
Przykład wdrożenia

Hilti

Rozwiązania firmy Siemens Digital Industries Software umożliwiają firmie Hilti redukcję drgań i zwiększenie dopuszczalnego codziennego użytkowania o 300%,

Construction tools manufacturer uses Simcenter testing solutions to enhance product durability and quality
Case Study

Construction tools manufacturer uses Simcenter testing solutions to enhance product durability and quality

Firma:Hilti

Branża:Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Kaufering, Germany

Siemens Software:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Dodatkowe zasoby

Dowiedz się więcej