Několik lidí se dívá na software Simcenter pro simulaci procesů aditivní výroby na iPadu.

Simcenter

Simulace procesů aditivní výroby

Simulujte proces sestavení pro aplikace aditivní výroby.

Předvídání deformací a vad před tiskem

Proces aditivní výroby mění způsob výroby výrobků. Jedná se o výrobní metodu, při které jsou výrobky sestavovány vrstvu po vrstvě specializovaným strojem. V současné době je aditivní výroba stále převážně výzkumnou a vývojovou činností, neboť tento proces je stále nákladný a pomalý, což brání jejímu využití pro velké projekty, například v automobilovém průmyslu. Průmyslové aplikace jsou však již spojeny s tiskem složitých dílů, které je obtížné vyrobit tradičními metodami. Primárním cílem je vytvořit díly, které jsou lehké a mají dobré mechanické vlastnosti. Oprava dílů, které byly dříve vyráběny tradičními procesy, může být také cennou aplikací aditivní výroby vzhledem k jedinečné povaze každé součásti. Nové revoluční stroje a procesy rychle posouvají aditivní výrobu z prostředí prototypů do výroby.

Možnosti simulace aditivní výroby v řešení Simcenter mohou pomoci předvídat deformace a vady ještě před tiskem dílů, čímž se snižuje počet zkušebních tisků a zlepšuje kvalita finálního tisku.

Možnosti simulace procesů aditivní výroby

Simulace tavení v práškovém loži

Simulujte proces sestavení aditivní výroby pro tavení v práškovém loži pomocí procesu selektivního laserového tavení (SLM). Jako základ se používá nastavení z dílu ve vestavěném zásobníku, včetně podpůrných konstrukcí. Uživatel vybere díly pro simulaci a definování parametrů procesu tisku (materiál, počet dílů, řezání vrstev, parametry laseru atd.) a spustí simulaci. Výsledkem je rozložení teploty a deformace dílu.

Přečíst blog

Simulace sestavení aditivní výroby pro tavení v práškovém loži pomocí procesu selektivního laserového tavení (SLM).

Kompenzace geometrie

Simcenter vypočítává deformace dílů během procesu aditivní výroby. Vypočítané deformace lze použít ke kompenzaci dílu před procesem tisku. Počáteční geometrie může být automaticky převedena do předem kompenzovaného tvaru a nahrazena v zásobníku pro další analýzu, nebo může být odeslána přímo do tiskárny, aby byla napoprvé správně vytištěna.

Simulace turbínové části