1. Home
Dítě zkoumá model komplexního atomu.

Simcenter

Pokročilá fyzika pro inženýring tepelně-kapalinových systémů

Analyzujte a studujte složité fyzikální jevy, abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz svých tepelně-kapalinových systémů.

Zajistěte bezpečný a efektivní provoz tepelně-kapalinových systémů

Analyzujte složité fyzikální jevy, které jsou rozhodující pro zajištění bezpečného a efektivního provozu vašich tepelně-kapalinových systémů. K dispozici je pokročilá fyzika a schopnosti pro přesné modelování nelineárního chování nenewtonských kapalin a dvoufázových proudění. Můžete modelovat složité dráhy proudění v rotujících strojích, jako jsou plynové turbíny, které berou v úvahu účinky rotace na proudění tekutiny.

Během procesu vývoje jsou všechny schopnosti přísně testovány proti teoretickým výsledkům a veřejné literatuře, aby byla zajištěna přesnost a konzistence výsledků. To vám dává jistotu při používání digitálního dvojčete po celou dobu životnosti vašich tepelně-kapalinových systémů, abyste pochopili jejich chování, optimalizovali jejich výkon a zajistili jejich bezpečnost.

Návrh a optimalizace zásobování města vodou pomocí řešení Simcenter Flomaster

Spolehlivé a efektivní zásobování města vodou je pro zbrusu nové letiště Brisbane West Well a jeho okolní obchodní park nutností.

Funkce pokročilé fyziky pro tepelně-kapalinové systémy

Nenewtonovské proudění

Zachyťte komplexní chování nenewtonských kapalin a zlepšete výkon svého tepelně-kapalinového systému. Pseudoplastické a dilatační chování spolu se složitějšími jevy, jako je Binghamova plastika, je možné rychle a snadno charakterizovat pomocí křivek závislosti koeficientu a smykového napětí na smykové rychlosti. Toto vysoce nelineární chování hraje klíčovou roli v mnoha odvětvích, jako je ropný a plynárenský průmysl, chemický průmysl, čištění odpadních vod, zdravotnictví, potravinářství a výroba nápojů, kde se setkáváme s transportem nenewtonských kapalin.

Řídicí panel nenewtonského proudění.

Dvoufázové proudění

Analyzujte složité dvoufázové proudění a optimalizujte výkon svého systému. Dvoufázové proudění hraje klíčovou roli při výrobě energie, v tepelných čerpadlech, při rekuperaci odpadního tepla a v geotermálním využití. Speciální řešič založený na entalpii, který se používá ve spojení se specializovanými komponentami parního cyklu, přesně zachycuje složitou fyziku dvoufázového proudění. Kapalné, parní a nadkritické stavy jsou modelovány na základě přesných vlastností kapalin získaných z řešení NIST RefProp nebo odvozených ze simulátorů procesů prostřednictvím standardu CAPE-OPEN.

Řídicí panel dvoufázového proudění.