1. Home
Dziecko badające model złożonego atomu.

Simcenter

Zaawansowana fizyka w inżynierii układów termiczno-przepływowych

Analizuj złożone zjawiska fizyczne, aby zapewnić bezpieczną i wydajną prac układów termiczno-przepływowych.

Zapewnienie bezpiecznej i wydajnej pracy układów termiczno-przepływowych

Analizuj złożone zjawiska fizyczne, które mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy układów termiczno-przepływowych. Przy użyciu funkcji zaawansowanych zjawisk fizycznych można dokładnie modelować nieliniowe zachowanie cieczy nienewtonowskich i przepływów dwufazowych. Można również modelować złożone ścieżki przepływu w układach wirujących, takich jak turbiny gazowe, uwzględniając wpływ rotacji na przepływ płynu.

Podczas procesu rozwoju produktu wszystkie możliwości są rygorystycznie testowane w odniesieniu do wyników teoretycznych i publicznie dostępnego piśmiennictwa, aby zapewnić dokładność i spójność uzyskiwanych wyników. Dzięki temu można bez obaw korzystać z cyfrowego bliźniaka w całym cyklu życia układu termiczno-przepływowego, aby zrozumieć jego zachowanie, zoptymalizować działanie i zapewnić bezpieczeństwo.

Projektowanie i optymalizacja doprowadzenia wody z miejskiej sieci wodociągów za pomocą oprogramowania Simcenter Flomaster

Niezawodne i wydajne doprowadzenie wody z miejskiej sieci wodociągów jest jest koniecznością dla nowego lotniska Brisbane West Wellcamp i pobliskiego parku biznesowego.

Możliwości zaawansowanej fizyki w inżynierii układów termiczno-przepływowych

Rejestrowanie złożonych zachowań płynów nienewtonowskich pozwala poprawić wydajność układów termiczno-przepływowych. Zachowania pseudoplastyczne i dylatacyjne wraz z bardziej złożonymi zjawiskami, takimi jak ciecz Binghama, można szybko i łatwo scharakteryzować za pomocą krzywych współczynnika i naprężenia ścinającego w stosunku do krzywych szybkości ścinania. Te wysoce nieliniowe zachowania odgrywają kluczową rolę w wielu branżach, takich jak przemysł naftowy, chemiczny, oczyszczania ścieków, medyczny, spożywczy itp., w których regularnie dochodzi do transportu płynów nienewtonowskich.

Pulpit przepływów nienewtonowskich.

Analizuj złożone przepływy dwufazowe, aby zoptymalizować działanie układu. Przepływy dwufazowe odgrywają kluczową rolę w wytwarzaniu energii, pompach ciepła, odzyskiwaniu ciepła odpadowego i zastosowaniach geotermalnych. Dedykowany solwer entalpii stosowany w połączeniu ze specjalistycznymi komponentami cyklu parowego dokładnie oddaje złożoną fizykę przepływów dwufazowych. Stany cieczy, pary i nadkrytyczne są modelowane na podstawie dokładnych właściwości płynu wyodrębnionych z bazy danych NIST RefProp lub pochodzących z symulatorów procesu przy użyciu standardu CAPE-OPEN.

Pulpit przepływów dwufazowych.