Několik lidí si prohlíží 3D modelovací software Simcenter na iPadu.

Simcenter

Průzkum a optimalizace návrhového prostoru

Průzkum a optimalizace návrhového prostoru v nástroji Simcenter pomáhá inženýrům s dopadem změn v návrhu na skutečný výkon.

Optimalizace výkonu výrobku

Aby si inženýři udrželi náskok v závodě o inovace, musí být schopni rychle předvídat, jaký dopad budou mít změny v návrhu na skutečný výkon jejich výrobku. Inženýrská simulace představuje vynikající způsob, jak nákladově efektivně vyhodnotit, jak budou vaše výrobky fungovat za očekávaných provozních podmínek.

Řešení pro zkoumání a optimalizaci návrhu posouvají simulaci na vyšší úroveň a přinášejí nové, inovativní návrhy výrobků, které mají výjimečný výkon.

Zlepšení chlazení plynových turbín pomocí průzkumu návrhového prostoru

Zjistěte, jak společnosti Kawasaki Heavy Industries a B&B-Agema GmbH zlepšily účinnost chlazení svých turbín.

Možnosti průzkumu a optimalizace návrhového prostoru

Integrovaný průzkum návrhového prostoru

Strojírenský systém Simcenter zpřístupňuje sílu průzkumu parametrického návrhového prostoru přímo ve vaší kanceláři s nízkými náklady na zavedení. Pomáhá společnostem překonat standardní použití simulace pro validaci, řešení problémů a základní predikci tím, že automaticky zkoumá širší návrhové prostory, aby rychleji objevil mnohem lepší návrhy.

Vizuál ze Simcenter HEEDS.

Optimalizace topologie

Nechte strukturální simulaci řídit podobu vašeho návrhu. Optimalizace topologie vám může pomoci poskytnout optimální tvar pro konkrétní návrhový prostor vzhledem k jeho zatížení. Jednoduše vymodelujete návrhový prostor, nastavíte optimalizační cíle (jako je hmotnost) a omezení (max. průhyb), definujete zatížení a Simcenter vytvoří nový koncept, který bude splňovat všechny požadavky.

Podívejte se na webinář

Pět různých návrhů strojní součásti

Optimalizace parametrů FE

Snižte riziko návrhu lepším pochopením složitých vztahů mezi parametry konečných prvků (FE) a tím, jak změny ovlivňují tyto vztahy. Software Simcenter vám může pomoci stanovit citlivost návrhu na základě simulovaných podmínek výkonu a poté provést syntézu a optimalizaci vašich modelů.

Zakřivená strojní část simulovaná pro optimalizaci parametrů FE
Webinář na vyžádání | 41 minut

Průzkum návrhového prostoru v energetickém průmyslu

Zjistěte, jak automatizovaný průzkum návrhového prostoru umožní vašim inženýrským týmům urychlit vývoj výrobků a zvýšit efektivitu.

Návrh energetických zařízení v softwaru Simcenter.