Osoba jedoucí na čtyřkolce po venkovské silnici.

Testování odolnosti

Získejte a pochopte data o zatížení vozovky a optimalizujte pevnost a únavu materiálu.

Proveďte celou testovací kampaň

Vývoj dopravního průmyslu má zásadní vliv na procesy zkoušení odolnosti. Výrobci představují více variant vozidel s lehkou konstrukcí a zároveň jsou zde spotřebitelé, kteří často poptávají odolné výrobky. Týmy testující odolnost se musí vyrovnat se zvýšenou pracovní zátěží pod časovým tlakem. Díky našemu komplexnímu řešení pro testování odolnosti je možné zefektivnit celý proces testování.

Řešení Teamcenter integruje důkladnou a spolehlivou kombinaci hardwaru pro sběr dat se softwarovými funkcemi pro zpracování a analýzu. Naše řešení pokrývá všechny kroky testování – od prvotního nastavení a měření přes validaci, konsolidaci, analýzu až po tvorbu výkazů výsledků. Díky řešení Teamcenter můžete dokončit celou testovací kampaň za kratší dobu, s větší jistotou a s menším počtem chyb než kdykoli předtím.

Základy inženýringu odolnosti

Pochopení základů chování systému a jeho součástí je klíčové při navrhování dnešních konkurenceschopných produktů nebo při řešení neočekávaných problémů.

Video

Základy inženýringu odolnosti

Pochopení základů chování systému a jeho součástí je klíčové při navrhování dnešních konkurenceschopných produktů nebo při řešení neočekávaných problémů.

Funkce testování odolnosti

Zrychlené testování životnosti

Minimalizujte čas a peníze vynaložené na ověřování odolnosti vašeho výrobku na základě provozních testů. Naše řešení pro zrychlené testování životnosti vám pomůže navrhnout kratší a poškozením ekvivalentní zkušební harmonogramy pro ověření na jednoosých a víceosých zkušebních zařízeních pro testování životnosti.

Vůz na rampě pro testování odolnosti.

Analýza zatížení a únavy materiálu

Urychlete poskytování důležitých poznatků o odolnosti při přípravě kampaní testovacích zařízení nebo spolehlivých simulací. Naše řešení pro analýzu zatížení a únavy materiálu integruje nástroje pro okamžitou vizualizaci s interaktivní nebo automatizovanou analýzou, výkonným zpracováním a aktivní tvorbou výkazů, aby bylo možné urychlit časově náročné úkony, jako je konsolidace dat o zatížení, přesné vypočítání metody stékání deště a experimentální analýza únavy materiálu.

Další informace o analýze zatížení a únavě materiálu

Snímek obrazovky softwaru Simcenter provádějícího analýzu zatížení a únavy materiálu.

Optimalizované testovací harmonogramy

Vyřešte záhadu mapování skutečného používání vašeho výrobku a zkraťte harmonogram testování odolnosti. Naše řešení umožňuje definovat harmonogramy testů na míru pomocí syntézy cílů zatížení podle požadavků zákazníka. Odvozuje optimální kombinaci zkušebních úseků tak, aby kopírovalo silnice cílového trhu.

Pohled na vývojové centrum společnosti Davanti Europlean

Sběr dat o zatížení vozovky

Spolehněte se na obrovské množství dat špičkové kvality. Přesnost a realismus údajů o zatížení shromážděných na zkušebních plochách nebo veřejných komunikacích jsou nezbytné pro virtuální i fyzickou validaci a ověření výrobku. Naše komplexní řešení pro sběr dat o zatížení vozovky bezproblémově integruje testovací nástroje, nastavení, sběr, ověření a tvorbu výkazů a urychluje tak poskytování vysoce kvalitních dat.

Další informace o sběru dat o zatížení vozovky

Muž řídí auto s testovacím zařízením Simcenter na sedadle spolujezdce, které shromažďuje údaje o zatížení vozovky

Laboratorní testování

Dnešním trendem na trhu je používání sběrnic v reálném čase pro sdílení naměřených dat, například s řídicími jednotkami na zkušebním pracovišti. Řešení EtherCAT se pro tento účel stalo především průmyslovým standardem.

Díky čtyřiašedesátikanálovému výstupnímu modulu řešení EtherCAT a jednotce Simcenter SCADAS RS EtherCAT umožňuje veškerý hardware Simcenter navázat spojení s řídicí jednotkou zkušebního zařízení v reálném čase a opakovaně v laboratoři provádět zatížení odolnosti.

Vozidlo na třepacím testovacím zařízení v prostředí laboratoře.
Případová studie

Daimler

Portfolio řešení Simcenter od společnosti Siemens Digital Industries Software podporuje úspěšné simulace a testování.

Daimler successfully standardizes global durability process
Case Study

Daimler successfully standardizes global durability process

Firma:Daimler

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Stuttgart, Germany

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Další informace

Související zdroje informací