Simcenter Testing

Simcenter Testlab Neo software

Zvyšte produktivitu a přehledy pro víceoborové výkonnostní inženýrství založené na testech díky zapojení modelů pro analýzu a simulaci do jakéhokoli procesního toku.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Software Simcenter Testlab Neo.

Proč využívat řešení Simcenter Testlab Neo?

Řešení Simcenter Testlab Neo nabízí nové uživatelské prostředí řízené úkoly a rozšiřuje inženýrské možnosti o komplexní testování odolnosti, intuitivní testování hluku a vibrací (NVH) a testování na základě modelů.

Využijte výkonové inženýrství založené na testování
Řešení Simcenter Testlab Neo je softwarová platforma nové generace pro víceoborové testovací inženýrství. Integruje dlouholeté inženýrské zkušenosti do nového prostředí, které nabízí vyšší produktivitu, větší přehled, větší důvěru a snadnější spolupráci.

Urychlete interpretaci výsledků
Nové uživatelské prostředí zaměřené na úkoly usnadňuje produktivitu práce a celkovou navigaci. Plně přizpůsobitelný a flexibilní návrhář procesů urychluje analýzu, podporuje víceoborové analýzy a integruje simulační modely jako součást jakéhokoli procesního toku. Intuitivní a interaktivní grafy, které se přímo napojují na místní výsledky nebo centralizovaná data, urychlují interpretaci výsledků a podporují proces inženýrského rozhodování.

Řešení Simcenter Testlab Neo pro intuitivní inženýrství kvality zvuku

Kvalita zvuku je v rámci návrhu výrobku velmi důležitým faktorem. Zjistěte, jak je díky řešení Simcenter Testlab Neo inženýrství kvality zvuku intuitivnější než kdykoli předtím.

Case study

Trek Bicycle

Read how Trek Bicycle uses Simcenter testing solutions, such as Simcenter Testlab Neo, to diagnose and improve e-bike motor acoustics.

A man rides a Trek mountain bike on a forest trail
Case Study

Putting sound quality on the e-bike metric map with the award-winning Fuel EXe

Firma:Trek Bicycle

Odvětví:Spotřební zboží a maloobchod

Umístění:Waterloo, Wisconsin, United States

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Funkce řešení Simcenter Testlab Neo

Naše řešení pro testování akustických vlastností pokrývá širokou řadu průmyslových aplikací a inženýrských úloh a splňuje veškeré mezinárodní normy. Vyvíjejte inovativní a akusticky jedinečné výrobky díky profesionálnímu a integrovanému řešení Simcenter Testlab.

Další informace o akustickém testování
Podívat se na webinář

Skupina lidí, kteří si prohlížejí řešení Simcenter pro akustické testování.

Objem dat generovaný oddělením testování je enormní. Převod, vizualizace a analýza dat z výsledků testování jsou časově náročné a často vyžadují využití specifických znalostí. Řešení Simcenter Testlab je ideálním nástrojem pro zjednodušení sběru a analýzy dat a tvorbu výkazů.

Další informace o správě a analýze testovacích dat

Muž a žena dívající se na obrazovku počítače.

Nechte testování na nás a na našem komplexním řešení pro testování životnosti. Řešení Teamcenter integruje důkladnou a spolehlivou kombinaci hardwaru pro sběr dat se softwarovými funkcemi pro zpracování a analýzu. Naše řešení pokrývá všechny kroky testování – od prvotního nastavení a měření přes validaci, konsolidaci, analýzu až po tvorbu výkazů výsledků.

Osoba jedoucí na čtyřkolce po venkovské silnici.

Naše řešení pro testování rotačních strojů umožňují inženýrům věnujícím se oblasti NVH optimalizovat výkon rotačních strojů tím, že získávají a analyzují vliv otáček, točivého momentu a řídicích strategií na kvalitu zvuku, (torzní) vibrace a energetickou účinnost. Náš víceoborový testovací systém šetří čas, zvyšuje spolehlivost dat a maximalizuje přehled o chování stroje v laboratorních podmínkách i v praxi.

Další informace o testování rotačních strojů
Podívat se na webinář

Testování motocyklu v aerodynamickém tunelu.

Můžete přesně vytvářet nebo sestavovat systémy ve virtuálním prostředí pomocí testovacích a simulačních dat, snadno vyhodnocovat vliv úprav nebo komponent v různých fázích vývoje a maximalizovat využití všech dat ve vaší společnosti. Uživatelské rozhraní se snadno používá a umožňuje i laikům přesně předpovídat hlučnost a vibrace (NVH) konečného výrobku. Naše řešení umožní vašemu vývojovému týmu dosáhnout vynikajícího výkonu v oblasti NVH a zároveň udržet pod kontrolou dobu vývoje a náklady.

Další informace o předpovědi systému v oblasti NVH
Přečíst informační leták

Dvě osoby používající software pro předpověď výkonnosti systému v oblasti NVH na vozidle.

Urychlete systémové inženýrství integrací testovacích a simulačních nástrojů. Maximalizujte konzistenci nástrojů a metod používaných v průběhu celého vývojového cyklu. Integrací testování a simulace do jediného prostředí pro ověřování výkonnosti výrobku lze snížit náklady na testování a rizika, zvýšit produktivitu a získat další poznatky o systému. Testování systémů založené na modelech maximalizuje konzistenci používaných nástrojů a metod a zároveň poskytuje vysoce agilní prostředí pro inženýrství mechatronických systémů. Umožňuje také hodnocení specifických atributů pomocí virtuálních modelů, kombinovaných virtuálně-fyzických modelů a fyzických prototypů.

Další informace o testování systémů založenému na modelech

Muž u počítače používající řešení Simcenter pro testování systému.