Inženýring pomocí softwaru Simcenter na notebooku, který je připojen k hardwarovému zařízení SCADAS.

Simcenter

Testování kontroly vibrací

Optimalizujte certifikaci výrobků pomocí kontroly vibrací.

Provádění testů kontroly vibrací s úplnou jistotou

Testování kontroly vibrací je zásadní krok v procesu ověřování výrobku, který zajišťuje, že komponenta nebo sestava dokáže odolat vibracím vznikajícím během reálných provozních podmínek, pro které je navržena. Inženýři při certifikaci zařízení různých měřítek a velikostí dodržují normy kvalifikace vibrací. To vyžaduje bezpečný a flexibilní proces.

K zajištění certifikace nabízí Simcenter balíček, který třepačkou replikuje vibrace výrobku během jeho životnosti. Naše řešení spojuje hardware sběru dat a šablony testů třepačkou v uzavřené smyčce s budicími profily, od běžného sinusu po náhodnou, rázovou a sledovanou prodlevu.

Testujte vibrace, od nastavení po ověření systému, díky jedné platformě měření a analýzy. Naše řešení nabízí škálovatelné a flexibilní prostředí přístupné inženýrům s různými úrovněmi odborných znalostí. Kontrola vibrací pomocí řešení Simcenter zajišťuje plnou sledovatelnost experimentálních dat a výsledků a zlepšuje spolupráci a komunikaci s kolegy z různých prostředí a s různými úrovněmi odborných znalostí.

Optimalizace certifikace výrobků pomocí kontroly vibrací

Případová studie

VIBMEC

Společnost VIBMEC využívá řešení Simcenter k dosažení rychlejšího ověření u široké škály aplikací.

Vibration qualification testing lab uses a flexible data acquisition solution to fulfill diverse customer testing requirements
Case Study

Vibration qualification testing lab uses a flexible data acquisition solution to fulfill diverse customer testing requirements

Firma:VIBMEC

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Sassuolo, Modena, Italy

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions