Inženýr provádějící modální testování.

Simcenter

Modální testování

Charakterizujte dynamické chování své konstrukce pomocí přesných FRF.

Výkonné funkce a široký rozsah buzení

Přesné funkce frekvenční odezvy (FRF) jsou nezbytné pro mnoho experimentálních analýz hluku a vibrací (NVH), jako je modální analýza, analýza přenosových drah a řešení problémů s vibracemi. Poskytují úplnou a přitom jednoduchou reprezentaci dynamického chování konstrukce a je možné je dále využít k určení modálních parametrů.

FRF je možné měřit hned několika způsoby. Testovací řešení Simcenter nabízí širokou škálu možností pro získání přesných FRF. Spolehněte se na naše specializovaná řešení pro testování rázových kladiv a třepaček a také na široký výběr budicích profilů, abyste mohli rychle a efektivně realizovat své testovací scénáře a získat data nejvyšší kvality.

Seznamte se s matematickou teorií modální analýzy

Zúčastněte se tohoto webináře, ve kterém si osvojíte základy modální analýzy a zjistíte, jak vám může pomoci dopracovat se k hlavní příčině hluku nebo problémů s vibracemi.

Možnosti modálního testování

Testy s třepačkami umožňují buzení struktur v širokém frekvenčním rozsahu, opakovatelnější měření a optimalizaci měření FRF tak, aby splňovaly nejvyšší standardy kvality. Zajistěte, aby byly správně zachyceny i lokální rezonance, a to díky řízení až 16 třepaček nejširším rozsahem budicích signálů.

Třepačka řešení Simcenter.

Testujte své konstrukce v širokém frekvenčním rozsahu a za všech podmínek pomocí impulsního buzení modálním kladivem. Kladivo vám dává možnost rychle vybudit několik bodů beze změny konfigurace senzorů a také flexibilitu pro přístup i do obtížně dostupných míst. Zkoušky pomocí modálního kladiva jsou ideálním řešením pro zkoušení přímo v terénu, protože potřebné přístrojové vybavení je minimální.

Inženýr provádějící modální analýzu.

Testování velmi důležitých konstrukcí, jako jsou letadla, vyžadují velmi přesnou a spolehlivou identifikaci jednotlivých módů, nikoli buzení v širokém frekvenčním pásmu. Testování v normálním režimu umožňuje ovládat třepačky a uzamknout je v předem definovaném režimu, přičemž se spoléhá na takzvanou techniku testování přivlastňování fází.

Modální testovací jednotky připevněné k letadlu.

Při testování větších struktur si uvědomíte, jak je důležité maximalizovat energii na frekvenční linii, abyste zlepšili měření FRF. U důležitých nebo drahých komponent je třeba řídit amplitudu buzení a udržovat ji na předem definované úrovni, aby byla zachována integrita konstrukce. Naše řešení pro testování třepačkou s proměnlivou frekvencí umožňují optimální buzení konstrukcí. Kontrolou úrovně síly můžete také ověřit, zda vaše konstrukce vykazuje nelineární chování.

modal-testing-sweeping-frequency-shaker-testing-feature-640x360