1. Home
Náhled tepelně-kapalinové simulace

Simcenter

Simulace tepelně-kapalinových systémů

Inovujte rychle a zároveň zajistěte účinnost a bezpečnost vašich tepelně-kapalinových systémů.

Optimalizace účinnosti tepelně-kapalinových systémů

Řešení Simcenter vám umožňuje optimalizovat účinnost tepelně-kapalinových systémů a zajistit, aby vždy fungovaly bezpečně. Kapalinové systémy hrají klíčové role ve všech odvětvích. Používají se pro mnoho různorodých úkolů od chlazení a vytápění až po přepravu různých výrobků, od výroby energie až po zajištění bezpečnosti celého závodu. Optimalizace jejich výkonu a zajištění bezpečného provozu za všech okolností je prvořadé.

Simulace kapalinových systémů umožňuje dimenzovat a vyvažovat tepelně-kapalinový systém již v raných fázích návrhu. Umožňuje také modelovat různé provozní podmínky vašeho systému, aby bylo zajištěno, že může vždy fungovat s maximální účinností. Analýza nouzových scénářů a scénářů selhání je rozhodující pro zaručení bezpečnosti systému za všech okolností. Poté můžete znovu použít digitální dvojče tepelně-kapalinového systému během provozní fáze pro účely monitorování v reálném čase, abyste maximalizovali účinnost a bezpečnost.

Použití nástroje Simcenter Flomaster k pochopení schématu přečerpávací vodní elektrárny

Podívejte se, jak inženýři ve společnosti JS Pump and Fluid System Consultants pomocí nástroje Simcenter Flomaster porozuměli principům zásadních parametrů návrhu hydrauliky ve schématu přečerpávací vodní elektrárny na řece Burdekin v Austrálii.

Možnosti simulace tepelně-kapalinových systémů

Průmyslové plynové systémy

Vytvořte bezpečné provozní prostředí při manipulaci s plyny v průmyslových procesech. Tyto plyny mohou mít vyšší teploty, rychlosti průtoku, toxicitu nebo libovolnou kombinaci výše uvedeného. Přesný a robustní řešič stlačitelného průtoku si poradí se skutečnými i ideálními modely plynů. Zohlednění plné stlačitelnosti je klíčem k modelování kritických jevů, jako je utěsňování a těsnění potrubí. Vlastnosti plynu jsou definovány na základě programu NIST RefProp nebo odvozeny ze simulátorů procesů prostřednictvím standardu CAPE-OPEN.

Grafické znázornění průmyslových plynových systémů

Chladicí systémy závodů

Chraňte chladicí systémy závodů před rizikem vodního rázu a pochopte jejich reakci na měnící se zatížení a požadavky. Chladicí systémy závodů mohou být mimořádně složité a mohou se značně lišit, pokud jde o rozsah a konstrukci, ale jsou vždy rozhodující pro bezpečné a nepřetržité používání zařízení, které podporují. Přesnost integrovaných empirických údajů, které jsou základem řešiče, zajišťuje, že systémy jsou navrženy tak, aby dosahovaly vysoké účinnosti a zároveň zachovaly bezpečnost.

Grafické znázornění chladicích systémů závodů

Bezpečnostní systémy závodů

Zajistěte, aby bezpečnostní systémy vašeho závodu v případě potřeby fungovaly správně. Rychlý a robustní přechodový řešič umožňuje analyzovat dynamické chování bezpečnostních systémů. Dobu plnění prázdných částí protipožárního systému můžete vypočítat pomocí pokročilé funkce plnění. Pomocí přesného řešiče stlačitelného průtoku můžete také modelovat složité přechodné chování plynů při vysokém tlaku a vysokém Machově čísle v systémech pro uvolnění tlaku.

Vývojový diagram bezpečnostních systémů závodů

Systémy Rankinova cyklu pro výrobu energie

Modelujte celý Rankinův cyklus pomocí páry nebo superkritického oxidu uhličitého, a to díky pokročilému dvoufázovému řešiči pro přesnou předpověď poklesu tlaku a přenosu tepla ve vašich systémech. Můžete také prozkoumat možnosti rekuperace odpadního tepla, jako je organický Rankinův cyklus, a zvýšit tak účinnost celého systému.

Vizuální znázornění systémů Rankinova cyklu pro výrobu energie

Systémy lodního závaží

Pomocí rychlého a robustního přechodového řešiče definujte optimální provozní strategie systému závaží. Dimenzujte čerpadla a potrubí tak, abyste dosáhli optimální doby plnění a vyprazdňování zátěžových nádrží. U systémů závaží ponorek vám pokročilý řešič umožňuje zohlednit interakce mezi systémem stlačeného vzduchu a zátěžovou vodou v jedinečném modelu. Tímto způsobem můžete přesně modelovat manévry ponořování a vynořování.

Vizuální znázornění systémů lodního závaží

Rozvodné systémy a potrubí

Zajistěte, aby váš distribuční systém mohl co nejefektivněji plnit různé požadavky, ať už je výrobek v podobě kapaliny nebo plynu. Ustálené a přechodové řešiče umožňují účinně dimenzovat potrubí a komponenty, posoudit různé konfigurace, posoudit vliv různých izolací na teplotu výrobku a vyhodnotit kritické scénáře z hlediska bezpečnosti. Fyzikální vlastnosti výrobku můžete importovat z programu NIST RefProp nebo z preferovaného nástroje pro simulaci procesů s podporou standardu CAPE-OPEN.

Náhled simulace převodového systému pohonné jednotky