1. Home
Widok symulacji termiczno-przepływowej

Simcenter

Symulacja układu termiczno-przepływowego

Szybko wprowadzaj innowacje, zapewniając jednocześnie efektywność i bezpieczeństwo układów termiczno-przepływowych.

Optymalizacja efektywności układów termiczno-przepływowych

Oprogramowanie Simcenter umożliwia optymalizację efektywności systemów termiczno-przepływowych oraz zapewnienie ich bezpiecznej eksploatacji. Układy hydrauliczne odgrywają kluczową rolę we wszystkich gałęziach przemysłu. Są wykorzystywane do wielu różnych zadań: od chłodzenia i ogrzewania po transport różnych produktów, od produkcji energii po zapewnienie bezpieczeństwa całego zakładu. Optymalizacja ich efektywności i zagwarantowanie bezpiecznego działania przez cały czas mają pierwszorzędne znaczenie.

Symulacja układów hydraulicznych umożliwia dopasowanie i zrównoważenie układu termiczno-przepływowego na wczesnym etapie procesu projektowania. Pozwala też modelować różne warunki pracy układu, aby zapewnić jego maksymalną wydajność przez cały okres eksploatacji. Analiza scenariuszy awaryjnych ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania bezpieczeństwa układu w każdych okolicznościach. Następnie można ponownie wykorzystać cyfrowego bliźniaka układu termiczno-przepływowego w fazie roboczej do monitorowania działania układu w czasie rzeczywistym, aby zmaksymalizować jego efektywność i bezpieczeństwo.

Oprogramowanie Simcenter Flomaster ułatwia zrozumienie schematu magazynowania energii w elektrowniach szczytowo-pompowych

Dowiedz się, jak inżynierowie z firmy JS Pump and Fluid System Consultants wykorzystali Simcenter Flomaster, aby zrozumieć kluczowe parametry projektowe układów hydraulicznych w elektrowni szczytowo-pompowej Burdekin w Australii na wczesnym etapie procesu.

Możliwości symulacji układu termiczno-przepływowego

Przemysłowe instalacje gazowe

Zapewnij bezpieczne środowisko pracy z gazami w procesach przemysłowych. Gazy używane do zastosowań przemysłowych mogą mieć podwyższoną temperaturę, wysokie natężenie przepływu, właściwości toksyczne lub dowolną kombinację tych cech. Dokładny i solidny solwer ściśliwości obsługuje zarówno modele gazów rzeczywistych, jak i doskonałych. Uwzględnienie pełnej ściśliwości jest kluczem do modelowania kluczowych zjawisk, takich jak klinowanie i blokowanie przewodów. Właściwości gazu są definiowane na podstawie bazy danych NIST RefProp lub uzyskiwane na podstawie symulatorów procesu przy użyciu standardu CAPE-OPEN.

Graficzne przedstawienie przemysłowych instalacji gazowych.

Układy chłodzące instalacji

Chroń układy chłodzące instalacji przed ryzykiem w postaci uderzenia hydraulicznego i lepiej poznaj ich reakcje na zmieniające się obciążenia i wymagania. Układy chłodzące instalacji mogą być niezwykle złożone i różnić się znacznie pod względem skali i konstrukcji, zawsze jednak mają kluczowe znaczenie dla bezpiecznego i nieprzerwanego działania obsługiwanych przez nie instalacji. Dokładność wbudowanych danych empirycznych, które stanowią podstawę solwera, zapewnia wysoką efektywność przy jednoczesny m spełnieniu wymogów bezpieczeństwa.

Graficzne przedstawienie układów chłodzących instalacji.

Układy zabezpieczające instalacji

Upewnij się, że układy zabezpieczające instalacji w zakładzie przemysłowym będą działać prawidłowo, gdy będą potrzebne. Szybki i niezawodny solwer stanów nieustalonych umożliwia analizę dynamicznego zachowania układów zabezpieczających. Przy użyciu zaawansowanej funkcji zalewania można obliczyć czas napełniania pustych sekcji układu przeciwpożarowego. Można również modelować złożone zachowanie nieustalone gazów pod wysokim ciśnieniem i z wysoką liczbą Macha w układach nadmiarowych ciśnienia za pomocą dokładnego solwera ściśliwości.

Schemat blokowy układów bezpieczeństwa instalacji.

Układy cyklu Rankine'a do produkcji energii

Modeluj cały cykl Rankine'a z zastosowaniem pary lub nadkrytycznego dwutlenku węgla oraz zaawansowanego solwera dwufazowego do dokładnego prognozowania spadku ciśnienia i wymiany ciepła w układach. Można również badać opcje odzyskiwania ciepła odpadowego, takie jak organiczny cykl Rankine'a, aby zwiększyć wydajność całego układu.

Wizualne przedstawienie układów cyklu Rankine'a do produkcji energii.

Morskie systemy balastowe

Zdefiniuj optymalne strategie działania systemu balastowego za pomocą szybkiego i niezawodnego solwera stanów nieustalonych Ustalaj wymiary pomp i przewodów, aby uzyskać optymalny czas napełniania i opróżniania zbiorników balastowych. W odniesieniu do podwodnych systemów balastowych zaawansowany solwer umożliwia uwzględnienie oddziaływań między układem sprężonego powietrza i wodą balastową przedstawionych na wyjątkowym modelu. W ten sposób można dokładnie modelować manewry zanurzania i wynurzania.

Wizualne przedstawienie morskich systemów balastowych

Systemy przesyłowe i rurociągi

Upewnij się, że system przesyłowy będzie w stanie spełnić różnorodne wymagania w maksymalnie efektywny sposób, niezależnie od tego jest używany do przesyłania produktów w stanie płynnym czy gazowym. Solwery stanów ustalonych i nieustalonych umożliwiają efektywne wymiarowanie przewodów i komponentów, ocenę różnych konfiguracji, wpływu zastosowania różnych izolacji na temperaturę produktu i scenariuszy kluczowych dla bezpieczeństwa. Właściwości fizyczne produktu można zaimportować z bazy danych NIST RefProp lub z preferowanego narzędzia do symulacji procesów z obsługą standardu CAPE-OPEN.

Widok symulacji układu przeniesienia napędu.