Opcenter

Opcenter Connect MOM

Oprogramowanie Opcenter Connect MOM umożliwia wdrażanie rozwiązań do obsługi heterogenicznych systemów produkcyjnych i biznesowych z lepszym wykorzystaniem zasobów ludzkich i informatycznych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Kadra kierownicza fabryki zapoznająca się z najnowszymi zmianami biznesowymi i ich wpływem na zadania zespołu

Wykorzystanie możliwości infrastruktury IT

Oprogramowanie Opcenter Connect MOM umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i informatycznych (IT) dzięki wdrożeniu rozwiązań do obsługi heterogenicznych systemów produkcyjnych i biznesowych.

Skalowalność i wysoka dostępność
Skaluj i optymalizuj wykorzystanie zasobów dzięki mechanizmom równoważenia obciążeń. Oprogramowanie Opcenter Connect MOM można wdrożyć jako system wysokiej dostępności. Strategia przełączania awaryjnego systemu i buforowanie komunikatów zapewniają lepszą odporność na czynniki zewnętrzne.

Używanie przepływów informacji do rozszerzenia przetwarzania komunikatów
Zastosuj logikę przepływu informacji opartą na zawartości komunikatu lub jego właściwościach, aby rozszerzyć funkcje przetwarzania w celu przekształcania i wysyłania komunikatów. Oprogramowanie Opcenter Connect MOM oferuje graficzny interfejs użytkownika (UI) do edycji komunikatów. System obsługuje również rejestrowanie komunikatów ad hoc, identyfikowalność i audyt.

Konwersja map danych i formatu
Mapy danych można konfigurować w celu przekształcania komunikatów XML przy użyciu przeciąganych i upuszczanych elementów XML, funkcji osadzonych i atrybutów komunikatów. Oprogramowanie Opcenter Connect MOM zawiera wysoce efektywny silnik mapowania komunikatów z narzędziem do projektowania graficznego. Przy użyciu systemowego filtra konwersji formatu można łatwo obsłużyć dane w innych formatach, takich jak JavaScript Object Notation (JSON) i pliki o płaskiej strukturze.

Obsługa wysoce konfigurowalnych dzienników zdarzeń
Przechowuj zdarzenia dziennika wraz powiązanymi komunikatami i ich atrybutami lub bez nich. Skonsoliduj wpisy ze wszystkich usług Opcenter Connect MOM i dowolnych komponentów produktu. Usługa zawiera mechanizm samooczyszczania na podstawie poziomu wpisu dziennika.

Integracja zakładów produkcyjnych
Zintegruj jeden lub wiele zakładów produkcyjnych z innymi procesami biznesowymi i aplikacjami w chmurze. Istnieje też możliwość integracji z systemami innych producentów za pomocą adapterów systemu, aby odłączyć protokół komunikacyjny systemów innych producentów od przetwarzania komunikatów. Adaptery obsługują szeroką gamę technologii oraz zwiększają elastyczność i łatwość serwisowania produktu.

Pracownik IT ds. operacji produkcyjnych siedzący przy biurku i patrzący na komputer.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Opcenter

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog poświęcony oprogramowaniu Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania Opcenter dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność użytkowników oprogramowania Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.