Pojazd w centrum testowym Simcenter do przeprowadzania testów w tunelu aerodynamicznym.

Simcenter

Testy aeroakustyczne w tunelu aerodynamicznym

Poprawa efektywności testowania hałasu w tunelu aerodynamicznym.

Optymalizacja testów pod kątem uzyskiwania większej ilości informacji

Testy pojazdów w tunelu aerodynamicznym stanowią skuteczne rozwiązanie do pomiaru i optymalizacji szumu wiatru po zastosowaniu dokładnej symulacji CFD i wibroakustycznej symulacji 3D na wcześniejszych etapach procesu rozwoju. Zapotrzebowanie na takie testy zwiększa się znacząco wraz z rosnącym trendem elektryfikacji układów napędowych. Ponieważ silnik spalinowy nie maskuje już hałasu wiatru, dopracowanie tłumienia tego hałasu staje się najwyższym priorytetem. Ze względu na wysokie koszty testowania pojazdów w tunelu aerodynamicznym ośrodki testowe potrzebują ulepszonych procedur, aby skutecznie zarządzać popytem w relacji do kosztów. Z tego względu podczas każdego testu należy rejestrować maksymalnie dużo informacji. W rezultacie następuje przejście od podstawowych systemów testowych do bardziej zaawansowanych systemów wielokanałowych.

Inżynierowie stoją przed wyzwaniem, aby maksymalnie wykorzystać kampanie testowe; w tym celu muszą określić, jakie połączenie metod i technologii najlepiej nadaje się do danego zadania. Łącząc wszystkie różne technologie w postaci jednej zintegrowanej platformy, można uzyskać nowe, cenne informacje dotyczące poprawy osiągów aeroakustycznych pojazdu. Nasze rozwiązania oferują dostęp do najnowocześniejszych technologii, maksymalną produktywność i niezawodność oraz są bezpiecznym wyborem pod kątem obecnych i przyszłych potrzeb.

Najważniejsze informacje dotyczące testów aeroakustycznych w tunelu aerodynamicznym

Z tego webinaru na żądanie dowiesz się, jak zoptymalizować testy w tunelu aerodynamicznym. Jakie połączenie metod i technologii jest właściwe i jak można połączyć różne technologie w jedno zintegrowane rozwiązanie?

Case Study

Honda HALO

Honda integrates Simcenter solutions to maximize the efficiency of its cutting-edge wind tunnel

Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

Firma:Honda

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:East Liberty, Ohio, United States

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions